MANŞET

Tahdit Kodları *2024 – Tahdit Kodları ve Anlamları

Tahdit Kodları *2024 – Tahdit Kodları ve Anlamları

Türkiye’de yabancı uyruklulara uygulanan “Tahdit Kodları”, yabancıların ülkeye giriş, ikamet ve sınır dışı işlemlerini düzenlemek için kullanılan bir mekanizmadır. Bu kodlar, çeşitli ihlaller ve durumları temsil eder ve ilgili yabancının ülkeye girişini belirli bir süre için engelleyebilir.

İşte bu kodların bazı örnekleri ve anlamları:

Ç113 (Yasa Dışı Giriş – Çıkış Yapan Yabancılar): Yasa dışı giriş veya çıkış yapan yabancılara 2 yıl süreyle giriş yasağı getirir.

Ç114 (Haklarında Adli İşlem Yapılan Yabancılar): Adli işleme tabi tutulan yabancılara 1 yıl süreyle giriş yasağı uygulanır.

Ç118 (İkamet İzni Geçersiz Kılınan veya İptal Edilenler): İkamet izni iptal edilen yabancılara 5 yıl süreyle giriş yasağı getirir.

Ç119 (Kaçak Çalışan veya Çalıştırılan Yabancılar): Kaçak çalışan veya çalıştıran yabancılara 5 yıl süreyle giriş yasağı uygulanır.

V69 (İkamet İzni Geçersiz Kılınan Yabancılar): İkamet izni geçersiz kılınan yabancılara giriş yasağı getirir.

V82 (180 Günde 90 Gün Şartlı Vize İhlali): Şartlı vize ihlali yapan yabancılara giriş yasağı uygulanır.

V83 (Gönüllü Geri Dönüş Yapan Yabancılar): Gönüllü geri dönüş yapan yabancılara giriş yasağı getirilir.

V86 (Geçici Koruma Kapsamına Alınmayan Yabancılar): Geçici koruma statüsü alamayan yabancılara giriş yasağı uygulanır.

V91 (Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Türkiye’den Çıkışı İzne Tabi): Geçici koruma altındaki yabancıların ülkeden çıkışı için izin gereklidir.

G87 (Genel ve Kamu Güvenliği Açısından Tehlike Arz Eden Yabancılar): Genel ve kamu güvenliğini tehlikeye atan yabancılara tahdit kodu uygulanır.

N82 (Türkiye’ye Girişi Ön İzne Bağlı Yabancılar): Türkiye’ye girişi ön izne bağlı olan yabancılara tahdit kodu uygulanır.

Bu tahdit kodları, yabancı uyrukluların Türkiye’de uygun şekilde ikamet etmeleri ve ülkeye giriş yapmaları için gereklidir. Her kod, belirli bir ihlali temsil eder ve bu ihlallerin düzeltilmesi için uygun hukuki yollar izlenebilir. Bu kodların anlamlarını ve uygulama koşullarını bilmek, Türkiye’ye seyahat eden veya burada ikamet eden yabancı uyruklular için önemlidir.

Tahdit Kodları *2024 – Tahdit Kodları ve Anlamları

Türkiye’de yabancı uyruklulara uygulanan tahdit kodları ve sınır dışı etme işlemleri, devletin egemenlik yetkileri kapsamında gerçekleştirilen önemli idari işlemlerdir. Bu işlemlerin kanuni bir dayanağı olması gerekmektedir ve bu dayanak, yabancıların ülkeye giriş, ikamet ve sınır dışı edilme süreçlerini düzenleyen mevzuatlarda yer alır. İşte bu süreçlerin bazı önemli noktaları:

Kanuni Dayanak ve Egemenlik Yetkisi

Yabancıların Türkiye’ye girişi ve ülkede kalışı, devletin egemenlik yetkisi altında düzenlenir. Bu süreçler, yabancılar ve uluslararası koruma kanunları gibi mevzuatlarla yasal bir çerçeveye oturtulmuştur.

Sınır Dışı Etme Kararları

Sınır dışı etme kararları, Genel Müdürlüğün talimatı veya valiliklerce resen alınabilir. Bu kararlar, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 54. maddesinde belirtilen kriterlere göre verilir.

Tahdit Kodları

Sınır dışı edilme nedenlerine bağlı olarak yabancıların sicillerine çeşitli tahdit kodları işlenebilir. Bu kodlar, yabancının Türkiye’ye girişini 1 aydan 5 yıla kadar veya bazı durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.

İdari Başvuru ve Dava Yolu

Hakkında sınır dışı kararı alınan ve tahdit kodu işlenen kişiler, zamanında açacakları dava ile bu kararın iptalini sağlayabilirler. Her tahdit kodu için farklı bir hukuki süreç izlenir.

İdari Gözetim ve Sulh Ceza Hakimliği Başvuruları

İdari gözetim altına alınan yabancılar veya temsilcileri, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimine başvurabilirler. Bu başvuruların sonuçları kesindir ve idari gözetim şartlarının değiştiği iddiasıyla yeniden başvuru yapılabilir.

Anayasa Mahkemesi ve AİHM Başvuruları

Ayrıca, hakkında tahdit kodu, sınır dışı ve idari gözetim kararı uygulanan yabancılar, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dahil olmak üzere çeşitli yasal yolları kullanma haklarına sahiptir.

Bu süreçler, yabancı uyrukluların haklarını korumak ve Türkiye’de hukuka uygun bir şekilde ikamet etmelerini sağlamak için önemlidir. Ayrıca, bu süreçler hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmelidir. Yabancı uyrukluların bu süreçlerde deneyimli avukatlarla çalışması, haklarını etkili bir şekilde savunmalarına yardımcı olabilir.

Tahdit Kodları *2024 – Tahdit Kodları ve Anlamları

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu