MANŞET

Tanıma – Tenfiz Davası Kaldırıldı Mı?

Tanıma – Tenfiz Davası Kaldırıldı Mı?

Yurt dışında verilmiş bir boşanma kararı bulunsa da ; bu kararın, boşanma yönünden Türkiye’de tanıma yoluna başvurulması, nafaka, tazminat gibi boşanmaya ilişkin hükümleri ise tenfiz edilmesi gerekmektedir.

Aksi halde bu yabancı mahkeme tarafından verilmiş boşanma kararı Türk hukuk sistemi açısından bir anlam ifade etmeyecektir.

Tanıma ve tenfiz davası bir dilekçe ile Türk mahkemelerinde açılan bir davadır. Ancak bu dava somut olaya ilişkin yeni bir hüküm tesis etmez.

Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan hükmü Türk yargısı nezdinde de geçerli olduğuna yönelik bir karar verir.

Örneğin yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararını Türkiye’de tanıma ve tenfiz yolu ile hüküm ifade edebilir hale getirmek için bu yola başvurduğunuz da; Türk mahkemesi boşanmaya, velayete yahut nafakaya ilişkin bir inceleme yapmaz. Bu hususlarda bir hüküm de kurmaz.

Mahkeme yalnızca boşanma hükmünü Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Kanunu bakımından denetler. Nihayetinde verilen karar ile yabancı mahkeme hükmü Türkiye’de icralık kabiliyeti kazanır.

Tanıma – Tenfiz Davası Kaldırıldı Mı?

Son yapılan düzenlemeye kadar yurtdışında verilen boşanma kararları için de Türkiye’de tanıma veya tenfiz davası açılması gerekiyordur. Ancak yapılan düzenlemeye göre birtakım şartların sağlanması ile nüfus müdürlüğüne tescil ile de bu kararlar Türkiye’de geçerli olabilecek.

Nüfus müdürlüğüne tescil için başvururken hazır olması gerekene evraklar;

Yabancı mahkeme kararının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya kararı veren yargı organı tarafından onanmış örneği
Kararın onanmış tercümesi.

Kararın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi (kesinleşme şerhi)

Nüfus kütüğüne ilgili yabancı mahkeme boşanma ilamının tescili talebini içerir talep/Bakanlık tarafından tanzim edilmiş matbu form

Yeni yapılan düzenlemeye göre tarafların tanıma tenfiz davası açmaksızın direkt olarak nüfus müdürlüğüne başvuru ile yabancı mahkeme kararının geçerlilik kazandırması birtakım şartlara bağlanmıştır.

Birlikte başvuru şartı

Taraflar yabancı mahkeme kararının nüfus kütüğüne tescili için birlikte başvurmalıdır. Yine taraflar avukatları aracılığı ile de başvurabilirler.

Verilen karar Türk kamu düzenine aykırı olmamalıdır.

Her ne kadar yapılan yeni düzenleme ile boşanma kararının daha kısa ve basit bir şekilde Türkiye’de geçerlilik kazandırılması yolu açılmışsa da bu düzenlemenin eleştirilen yönleri de vardır. Nüfus müdürlüğü idari nitelikte iş ve işlemleri yürüten bir kurumdur.

Bu kuruma verilen kararın Türk kamu düzenine aykırı olmamasının denetleme işini yüklemek farklı hukuk sistemleri de göz önünde bulundurulduğunda aslında bu işlemi uzatabilecektir.

Gerekli belgelerin hazır edilmiş olması

Nüfus müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde tescil talebi reddedilirse taraflar tanıma tenfiz davası açabilir.

Tanıma Tenfiz Davası Ücreti

Tanıma tenfiz davası ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenmiştir. Bu tarifede belirlenen ücret tavsiye niteliğinde olduğundan her avukatın bu davaları idare etme ücreti birbirinden farklıdır.

Tanıma tenfiz davası ücreti konusunda avukatların bu alandaki tecrübesi, yabancılar hukuku konusunda uzmanlığı belirleyici faktörlerdir. Tanıma tenfiz davası açmak isteyen kişilerin Sarıkaya Hukuk Bürosu’ndaki alanında uzman tanıma tenfiz avukatlarından yardım alması mümkündür.

Tanıma – Tenfiz Davası Kaldırıldı Mı?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu