MANŞET

Tanıma Tenfiz Davası Süresi Ve İşlemleri

Tanıma Tenfiz Davası Süresi Ve İşlemleri

Tanıma Tenfiz davası neden açılır ? , Tanıma Tenfiz Nedir? Türkiye’de yaşamayan milyonlarca Türk vatandaşının, yabancı ülkelerdeki boşanma süreçlerine ilişkin kararlarının Türk mahkemelerince tanınması ve tenfiz edilmesi, hukuk alanında büyük bir önem arz etmektedir. Bu süreç, özellikle uluslararası evlilikler ve ayrılıklar söz konusu olduğunda kritik bir rol oynamaktadır.

Tanıma Tenfiz davasında ; Yabancı ülkedeki boşanma kararının Türkiye’de geçerli olmasıiçin açılan davadır. Tanıma Tenfiz davasının geçerli olması için gerekli koşulları taşıyıp taşımadığı mahkemece araştırılıp bu hususta karar verilir.

Yabancı boşanma kararlarının tanınması, bu kararların Türkiye’de hukuki olarak geçerli kabul edilmesini ifade eder. Tanıma davası işlemi, kararın Türkiye’deki mahkemeler tarafından onaylanması ve geçerli olduğunun resmi bir şekilde belgelenmesini kapsar.

Hukuki terimler olan tanıma ve tenfiz, Milletletarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanun’da düzenlenmişlerdir.

Tanıma ; yabancı bir ülkede bir mahkeme hükmünün kesin hüküm etkisinin kabul edilmesi demektir.

Tenfiz ; verildiği ülkeden başka bir ülkede bir mahkeme hükmünün zorla icra etkisini göstermesidir. Bu süreç, boşanma kararının icrai yönlerinin, yani nafaka, mal paylaşımı gibi konuların Türkiye’de uygulanmasını mümkün kılar.

Bu iki sürecin, yani tanıma ve tenfizin  Türk hukuk sistemi içinde ayrı ayrı ele alınması gerekliliği vardır. Bu süreçler, yabancı boşanma kararlarının Türkiye’de hukuki bir geçerlilik kazanması ve uygulanabilir olması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu süreçler sayesinde, uluslararası alanda alınan boşanma kararlarının Türkiye’de de tanınması ve uygulanması mümkün hale gelmekte, böylece bireylerin hukuki güvenlik ve istikrarı sağlanmaktadır. Bu da, özellikle evlilik sonrası soybağı ve miras gibi konularda adil ve tutarlı bir hukuki çerçevenin oluşturulmasına katkı sağlar.

Yurtdışında yaşayan müvekkillerimizin bize en çok soruduğu soru tanıma davasına katılım zorunlu mu?

Örneğin; Almanya’da yaşayan Türk vatandaşı müvekkilimiz çalışma koşullarından dolayı Türkiye’ye gelip dava süresince Türkiyede kalamayacağı için tanıma tenfiz davasını açmıyor yada açmak için beklemek zorunda kalıyor.

Ama tanıma tenfiz davası için bulunduğunuz ülkeden gelemenize gerek bulunmamaktadır. Tanıma Tenfiz davası avukatınıza Türk Konsolosluğundan vekaletname vererek dava süreçlerinizi takip etmesini sağlayabilirsiniz.

Anlaşılacağı üzere tanıma tenfiz davasına katılma zorunluluğunuz yoktur.

Tanıma Tenfiz Davasında Görevli ve yetkili mahkeme neresidir?

Görevli mahkeme MÖHUK m.51de belirtildiği üzere Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise kişinin Türkiyedeki yerleşim yeridir.

Türkiye’de yerleşim yerim yok tanıma tenfiz davası nerede açılır?

Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde açılabilir.

Tanıma Tenfiz Davası Açma Süresi Varmı?

Tanıma tenfiz davası açma süresi yoktur. Ama boşanma olduktan sonra eşlerin birbirinden haber almaları ve aradaki boşanma kararının eşler tarafından sorun teskil etmemesi için en kısa sürede tanıma tenfiz davasının açılmasını öneriyoruz.

​Almanya, Fransa, Hollanda Amerika ve diğer ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının yabancı biri ile ya da Türk birisi ile yurtdışında boşanmaları halinde bu boşanma kararının ve buna bağlı nafaka, velayet gibi taleplerin Türkiye’de de sonuç doğurabilmesi için tanıma ve tenfiz davasını açmaları gerekmektedir. Ancak tarafların yurtdışında olması, Mahkemeye sunulması gereken evrakların fazlalığı sebebi ile süreç uzayabilmekte ya da bazı sıkıntılar baş gösterebilmektedir. Bu nedenle bu davaların takibinde uzman tanıma tenfiz avukatından yardım alınması faydalı olacaktır.

Tanıma Tenfiz Davası Şartları

Tanıma ve tenfiz davası şartları, esasa ilişkin koşullar ve ön koşullar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun madde 50’ye göre tanıma ve tenfiz kararının verilebilmesi için gerekli olan ön koşullar şunlardır:

Yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş ilamın bulunması
Yabancı mahkeme kararının hukuk davalarına ilişkin olması
Kararın kesinleşmiş olması

Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Olan Belgeler

Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi için açılacak davalarda aşağıda yer alan belgeler gerekmektedir;

Boşanmanın gerçekleştiğine dair yabancı mahkemece verilen kararın mühürlü ve ıslak imzalı aslı
Yabancı mahkemece verilen boşanmanın kararının kesinleşmiş olduğunu gösterir belgenin mühürlü ve ıslak imzalı aslı
Apostil Şerhi: Apostil, bir ülkede resmi makamlarca düzenlenen resmi belgelerin, başka bir ülkede geçerli sayılması için yapılan onaylama işlemidir. Tanıma tenfiz davası açısından apostil şerhi zorunlu bir unsurdur.
Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının ve kesinleşme belgesinin noter onaylı Türkçe tercümesi
Pasaport ve kimlik kartı fotokopileri

Tanıma Tenfiz Davası Süresi Ve İşlemleri

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu