MANŞET

Tapu Düzeltme İşlemi Nedir nasıl yapılır?

Tapu Düzeltme İşlemi Nedir Nasıl Yapılır

Tapu kaydının düzeltilmesi ile ilgili hukuki kaynak Türk Medeni Kanunu’nun 1027. maddesinde yer almaktadır Tapu kaydının düzeltilmesi davası, tapu sicili ile alakalı yanlışlıklar ve eksiklikler olması halinde gerekli düzeltmeler yapılması sürecinde Tapu Sicil Müdürlüğü’ne karşı açılan bir davadır. Tapu kayıtları tapu memurları tarafından yapılır.

Bu kayıtlar sırasında ise tapu memurları bazı hatalı işlemler yapabilir. Tapu kaydının hangi yönden düzeltilmesi gerektiğine ilişkin hukuki açıklamaların yer aldığı bir dilekçe ile Taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılarak süreç takip edilmelidir. Hak kaybı yaşanmaması adına sürecin avukat ile takip edilmesi gereklidir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Tapuya Başvuru Zorunlu mu?

İlgilinin öncelikle Tapu Sicil Müdürlüğü’ne yanlış tapu kaydının düzeltilmesi istemli dilekçe vermesi zorunlu. Bu prosedüre uymadan dava açılması halinde dava reddediliyor.

Tapu Kayması Nasıl Düzeltilir?

Madde 1027- İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir. Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir. Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik uyarınca re’sen düzeltir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Dava Zamanaşımı

Tapu kaydının düzeltilmesi davası dava zamanaşımı süresi bakımından da davanın ayni hakka dayanmaması esas alınır. Davanın bu tür bir özellik taşıması nedeni ile de zamanaşımı süresi söz konusu değildir. Tapu kaydının düzeltilmesi için bir dava açacak olan kişilerin bilmesi gerekenler arasında bu tür davalara yönelik bir zamanaşımı süresinin olmadığıdır.

Tapu Düzeltme İşlemi Nedir Nasıl Yapılır

Tapu Kimlik Kaydı Düzeltim Davası Kime Karşı Açılır?

Dava kimlik kaydının düzeltilmesi istenilen taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne karşı açılır. Tapu müdürlüğü yasal ilgili sıfatıyla davayı takip eder. Yani tam anlamıyla davaya taraf değildir ancak takip eder konumdadır.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu