TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Ticaret Hukuku Şirket Birleşmeleri

Ticaret Hukuku Şirket Birleşmeleri

İşletme birleşmesi nedir?

Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede en az bir şirket tasfiyesiz sona erer.

Şirketlerin birleşme nedenleri nelerdir?

ŞİRKETLERİN BİRLEŞME NEDENLERİ:

Günümüzde küreselleşmenin getirdiği sonuçlara bağlı olarak rekabet hızla artmıştır.

Buna bağlı olarak şirketler, maliyetleri düşürerek rekabet gücü kazanma, Pazar payını büyütmenin yanı sıra, bilişim teknolojisindeki gelişim, ucuz ulaşım şirketler arası birleşmeye yol açmaktadır.

Şirket birleşmelerinin olumlu yönleri nelerdir?

Şirket birleşmeleri, daha hızlı ve etkin bir yöntem olması açısından diğer büyüme şekillerinden daha avantajlı sayılabilir.

Birleşmeler birleşen firmaların kaynaklarını daha verimli kullanmaları sonucunu doğurur.

Bu sayede firmalar düşük kapasite kullanımı gibi bir sorununu giderebilir.

Şirket Türlerine Göre Birleşme Şekilleri 

6102 sayılı kanunun 137. Maddesine göre belirlenmiştir.

Buna göre yapılan birleşmelerin geçerli birleşme sayılabilmesi için;

Sermaye şirketleri;

Sermaye şirketleriyle, Kooperatiflerle ve Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle, birleşebilirler.

Şahıs şirketleri;

Şahıs şirketleriyle, Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle, Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle, birleşebilirler.

Kooperatifler;

Kooperatiflerle, Sermaye şirketleriyle ve Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle, birleşebilirler.

Ticari İşletme

Devrolunan olmak şartıyla bir ticari işletme, bir ticaret şirketiyle birleşebilir

Ticaret Hukuku Şirket Birleşmeleri
Ticaret Hukuku Şirket Birleşmeleri

Aynı sektörde yer alan işletmelerin birleşmesine ne ad verilir?

İşletmelerin, kendileriyle aynı sektörde yer alan işletmelerle birleşmesi yatay birleşme olarak tanımlanır.

Türk Ticaret Kanunu’na göre şirket birleşmeleri iki şekilde gerçekleşebilir;

1) Bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” 

– Bir şirketin diğerini devralması şeklinde gerçekleşen birleşme türüdür.

2) Yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme”, yoluyla birleşebilirler.

– Bu birleşme türüne göre en az iki mevcut şirket olması gerekmektedir.

Mevcut iki şirket aralarında sözleşme imzalayarak yeni kurulacak şirkete devrolmalıdır.

Hukuki Destek ve Danışmanlık İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu