TAZMİNAT

Trafik Kazalarında Maddi Manevi Tazminat

Trafik Kazalarında Maddi Manevi Tazminat 

Yaşanan trafik kazaları mal kaybı, yaralanma ya da en kötüsü ölüm gibi sonuçlara yol açmaktadır.

Kanun koyucular tarafından kazalarda mağdur olan kişilere maddi veya manevi tazminat davası açma hakkı tanınmıştır.

TBK’nın Madde 49 Haksız fiil hükmüne dayanmaktadır.

Trafik kazaları da kazada edinilen kayıp veya zararlara göre tazminat ilişkilendirilmesi yapılmıştır.

Kazada yaralanma sadece sakatlık şeklinde gerçekleştiyse kişi maddi tazminat talebinde bulunabilir. Kişide psikolojik travma, üzüntü gibi etkiler söz konusu ise; manevi tazminat şartlarına göre dava adımları belirlenecektir

Trafik kazası tazminatlarının tanımı genel olarak; hukuki niteliği itibariyle bir haksız fiil sonucunda mağdur olan sürücünün kazaya sebebiyet vermiş olan bu haksız fiil sorumlularına karşı maddi ve manevi tazminat davasını açabilmesidir.

Trafik Kazalarında Tazminat İstemlerinin Süresi;

Trafik kazaları sonucunda yaralanma meydana geldiyse taksirle adam yaralama suçu; ölüm varsa taksirle adam öldürme suçu meydana gelir. Bu sebeple trafik kazası sonucunda ölüm ve yaralanma olması halinde ceza kanununda o suç için öngörülmüş olan dava zamanaşımı süresi ne ise tazminat davaları için de dava açma süresi o kabul edilmektedir.

Bu durumda; yaralanmalı trafik kazalarında tazminatların istem süresi kaza tarihinden itibaren 8 yıldır. Ölümlü trafik kazalarında ise bu süre kaza tarihinden itibaren 15 yıldır şayet aynı olayda hem ölüm, hem yaralanma varsa tümü için tazminat isteme süresi 15 yıldır.

Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminatı Kimler Talep Edebilir?

Trafik kazası sonucunda maddi manevi zarara uğramış herkesin meydana gelen zarar karşısında zarara uygun bir tazminat davası açması mümkündür.

Eğer trafik kazası mağduru hayatta ise; kendisi maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Trafik Kazalarında Maddi Manevi Tazminat

Bu noktada manevi tazminatın kapsamı için; manevi tazminat olay sebebiyle duyulan acı ve elemin biraz da olsa giderilmesini amaçlamaktadır.

Yaralanan kişi manevi tazminat isteminde bizzat kendisi bulunabileceği gibi yaralanan kişinin yakınları ise uzuv kaybı ve ağır bedensel yaralanma halinde manevi tazminat isteminde bulunabilirler.

Manevi tazminat ile; zarara uğrayan kişide huzur duygusunun yaratılması ve zarar görenin kısmen de olsa rahatlatılması amaçlanmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu