Türk Vatandaşlığının Kazanılması| 2022

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesinde Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller düzenlenmiştir. Bu düzenlemede belirtile durumlarda milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil eden bir hali bulunmayan yabancılar Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Madde de düzenlenmiş olan Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması hallerinde birisi de şudur: “ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu” Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

 • ikamet izni alanlar
 • Turkuaz kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu

bu kişiler istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir. Kanuna göre, bu kişilerin milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması şartıyla Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunabilirler. Başvuru için gerekli olan belgeler ve yapılacak olan işlemler ise Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 20. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan şartlardan birinin sağlanması yeterlidir. Bu şartlardan birisi; En az 50 kişilik istihdam oluşturulmasıdır.” En az 50 kişilik istihdam oluşturan kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Aynı zamanda Türkiye’de çalışmayan kişiler Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen kapsamda yatırım yaparak ikamet izni alabilirler. Bu ikamet izninin süresi en fazla 5 yıldır. Aynı zamanda bu kişilerin eşi, kendisinin ergin ve ergin olmayan bağımlı yabancı çocuğu bu ikamet izninden yararlanabilir.

Bu anlatılanlar çerçevesinde bu iki halde Türk vatandaşlığı kazanabilir:

 • ikamet izni alanlar veya Turkuaz kart sahibi yabancılar ,
 • en az 50 kişilik istihdam oluşturan yabancılar.

50 Kişilik İstihdam Oluşturma Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk Vatandaşlığına Başvuru Süreci  

En az 50 kişilik istihdam oluşturarak Türk vatandaşlığına başvuruda bulunmak isteyen yabancılar aşağıda sayılacak olan belgeleri ile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılı başvuruda bulunmalıdır. Belgelerde eksiklik olmaması halinde 7 işgünü içerisinde başvuru sonuçlanır. Eksiklik olması halinde eksikliğin tamamlanması işçin 30 günlük süre verilir. Aksi halde başvuru reddedilir.

Aynı zamanda başvuru değerlendirme sürecinde, şirketin istihdam ettiği tam zamanlı olarak çalışan Türk vatandaşların son 6 aylık dönemde sürekli olarak çalışıp çalışmadıklarına bakılmaktadır.

Türk Vatandaşlığının Kazanılması| 2022

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Başvuru sahibi yabancı gerçek kişi tarafından ıslak imza ile imzalanmış başvuru dilekçesi,
 • Başvuru sahibine ait noterden alınmış imza beyannamesi,
 • Eksiksiz doldurulmuş İstihdam Bilgi Formu,
 • Pasaportun kimlik bilgilerini içeren sayfalarının fotokopisi,
 • Toplamda en az 50 kişilik Türk vatandaşı istihdamının bulunduğu şirket veya şirketlerin ortaklık ve sermaye paylarını gösterir ticaret sicil gazetesi kayıtları ve güncel tarihli Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
 • Yabancı gerçek kişinin sahibi veya ortağı olduğu işyeri/işyerlerinde sigortalı olarak çalışan kişilerin listesini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden alınmış güncel tarihli İşyeri Çalışan Listesi.
 • Yabancı gerçek kişinin sahibi veya ortağı olduğu işyerinin/işyerlerinin vergi borcu durumunu gösterir Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden alınmış yazı.
 • Yabancı gerçek kişinin sahibi veya ortağı olduğu işyerinin/işyerlerinin sosyal güvenlik prim borcu durumunu gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden alınmış yazı.
 • Kamu kurumları tarafından yapılan idari denetimlerde Şirkete son altı ay içerisinde idari para cezası verilip verilmediğine dair yazılı beyan, ceza alınmış ise ilgili belgelerin eklenmesi.

Türk Vatandaşlığının Kazanılması| 2022

Stajyer Av. Merve ÇATAR

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.