YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Türkiye’ye Giriş Yasağı Kaldırma

Türkiye’ye Giriş Yasağı Kaldırma

Tahdit Kodu Nedir ve Neden Konur?

Tahdit kodlarının konuş sebepleri birbirleriyle farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı bir şekilde de tahdit süresi değişiklik göstermektedir.

Genel anlamıyla baktığımızda tahdit kodu konulmasının başlıca nedenleri şunlardır:

V-69 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)
V-71 (Adreste bulunamayan yabancı kişiler)
V-70 (Sahte evlilik yapan yabancı kişiler)
V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler)
V-84 (10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancı kişiler)
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler)
G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı kişiler)
Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancı kişiler)
Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancı kişiler)
Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancı kişiler)
Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı kişiler)
Ç-117 (Kaçak çalışan yabancı kişiler)
Ç-118 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)
Ç-119 (Kaçak çalışanların, hakkındaki para cezasını ödememesi durumu)
Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumu)
Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancı kişiler)
Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancı kişiler)
Ç-137 (Terke davet edilen yabancı kişiler)
Ç-138 (INAD yolcu / Inadmissible Passenger)
Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancı kişiler)
K (Kaçakçılıktan aranan yabancı kişiler)
N-99 (Interpol kodu)
O-100 (Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı)
N-82 (İstihzan kodu / Girişi öz izine bağlı olan yabancı kişiler)

V-69 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)
Türkiye’de bir ikamet izni alıp da daha sonrasında bu ikamet izni kurallarına uyulmadığı takdirde uygulanır.

Örnek vermek gerekirse; ikamet için gerekli belgelerin sahte olması vb, gibi durumlarda V-69 tahdit kodu konur ve kişiye beş (5) yıl boyunca ikamet izni verilmez.

V-71 (Adreste bulunamayan yabancı kişiler)
Türkiye’deki resmi makamlara bildirmiş olduğu adresinde bulunamayan yabancı uyuklu kişiler hakkında V-71 tahdit kodu konmaktadır.

V-70 (Sahte evlilik yapan yabancı kişiler)
Türkiye’de ikamet izni almak için sahte bir evlilik yapan yabancı uyruklu kişilerin tespit edilmesi durumunda, bu kişilerin haklarında V-70 tahdit kodu konmaktadır ve bu kişilerin beş (5) yıla kadar Türkiye’ye giriş yapmaları engellenmektedir.

V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler)
Başvurusunda Ahıska Türkü uyruklu olduğunu belirterek bu şekilde başvuru yapan yabancı uyruklu kişilerin, gerekli araştırmaların sonucunda Ahıska Türkü uyruklu olmadığının anlaşılması durumunda V-77 tahdit kodu konmaktadır.

Bu kod, yabancı uyruklu kişinin bir daha Ahıska Türkü uyruklu olarak başvuru yapmasını engellemek amacıyla konulur.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Kaldırma

V-84 (10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancı kişiler)
On (10) gün içinde ikamet izni almak koşulu ile Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerin on (10) gün içerisinde ikamet izni almak adına yabancı şubelere başvurmamaları durumunda süreli giriş yasağı konulmaktadır.

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler)
Herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler hakkında G-78 tahdit kodu konulur ve bu kişilerin Türkiye’ye girişleri süresiz olarak engellenir.

Fakat hatalı bir teşhis yapılmışsa ya da daha sonra yabancı uyruklu kişi tedavi olup sağlığına kavuşmuş ise, yapılacak olan başvuru neticesinde Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

Bunun için hukuki bir sürece gereksinim vardır ve yabancılar hukuku konusunda uzman bir danışmanla çalışmakta büyük fayda vardır.

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı kişiler)
Yabancı uyruklu kişiler hakkında bazı kaynaklara dayanılarak G-87 kodlu tahdit kodu konulabilmekte ve bu kişiler deport (sınır dışı) edilmektedirler.

G-87 kodu konulan bazı kişilerin deport (sınır dışı) edilmesiyle kendi ülkelerinde de hayatları risk altına girmektedir.

Daha önceki yıllarda Anayasa Mahkemesi’ne açılan bir davada, hakkında G-87 tahdit kodu konulan yabancı uyruklu kişinin deport (sınır dışı) edilmesi halinde kendi ülkesinde ,  hayatının risk altına gireceği ve bu kişinin genel güvenlik açısından kesin bir şekilde tehlike arz etmemesi nedenleri gerekçe gösterilmiş , bu işlem iptal edilmiş, bununla birlikte yabancı uyruklu kişi sınır dışı da edilmemiştir.

Bu noktada önemli olan davayı zamanında açabilmek ve bu konularda donanımlı, yetkin bir uzman danışmanlığında çalışmaktır.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Kaldırma

Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancı kişiler)
Türkiye’ye yasa dışı şekillerde giriş yapan yabancı uyruklu kişiler hakkında Ç-113 kodlu tahdit kodu konularak bu kişilerin iki (2) yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir.

Bunun yanında ek olarak idari para cezası da kesilir.

Eğer idari para cezası ödenir ise, yabancı uyruklu kişi Türkiye’ye sadece 2 yıl boyunca giriş yapamaz, ancak idari para cezasının ödenmemesi durumunda iki (2) yıla ek olarak beş (5) yıl daha Türkiye’ye giriş engellenir.

İdari para cezası uygulanması da bir idari işlem olduğundan ötürü yargı yolu açıktır.

Vakit kaybetmeden doğru mahkemede dava açılması gerekmektedir.

Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancı kişiler)
Yabancı uyruklu kişinin, Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde herhangi bir adli işleme konu olması halinde suçlu olup olmamasına bakılmaksızın hakkında bir (1) yıl boyunca Türkiye’ye giriş yasağı uygulanmaktadır.

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancı kişiler)
Türkiye’de suç işleyip de Türkiye’deki hapis cezasını tamamlayarak tahliye olan yabancı uyruklu kişiler hakkında bir (1) yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır.

Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı kişiler)
Genel ahlaka aykırı bir şekilde davranan ya da kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’ye tekrar girişleri bir (1) yıl boyunca engellenir.

Bar, gece kulübü vb. yerlerden alınan yabancı uyruklu kadınlar hakkında kolluk kuvvetleri tarafınca yakalama tutanağına ‘fuhuş yapmak amacı ile söz konusu mekâna geldiği değerlendirilmektedir’ ifadesi yazılmakta , sırf bu ifade ile yabancı uyruklu kadınların ikamet ya da çalışma izinleri iptal edilmektedir.

Ek olarak yabancı kişiler bu sebep ile deport (sınır dışı) edilebilmektedirler.

Elbette ifade edilmiş olan bu durum, gerçekten fuhuş yapmak amacı ile Türkiye’ye gelmiş olan yabancı uyruklu kadınların olmadığı anlamına gelmemektedir.

Fakat ne yazık ki uygulamada bütün yabancı kişiler aynı torbaya doldurulmakta ve hiçbir ayrım yapılmadan yargılanmaktadırlar.

Ç-117 (Kaçak çalışan yabancı kişiler)
Türkiye’de kaçak bir şekilde çalışan yabancı uyruklu kişiler hakkında Ç-117 tahdit kodu konur ve bu kişilerin bir (1) yıl süre ile Türkiye’ye tekrar girişleri engellenir.

Ayrıca idari para cezası da uygulanmaktadır.

Ç-118 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)
Türkiye’de ikamet izni almış olan yabancı uyruklu kişilerin, ikamet izinlerini başka amaçlar ile kullandıklarının tespit edilmesi halinde, haklarında Ç-118 tahdit kodu uygulanır ve Türkiye’ye beş (5) yıl boyunca girişleri de engellenir.

Ç-119 (Kaçak çalışanların, hakkındaki para cezasını ödememesi durumu)
Türkiye’de kaçak bir şekilde çalışan yabancı uyruklu kişilere, verilen idari para cezasının Türkiye’den çıkış esnasında ödenmemesi durumunda Ç-119 tahdit kodu işlenir ve bu kişilerin beş (5) yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir.

Ayrıca idari para cezası da uygulanmaktadır.

Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumu)
Vize ya da ikamet ihlali yapan yabancı uyruklu kişiler hakkında uygulanan idari para cezasının, Türkiye Cumhuriyeti’nden çıkış yaparken ödenmemesi durumunda yabancı kişi hakkında Ç-120 tahdit kodu işlenir ,   bu kişinin beş (5) yıl süre ile tekrar Türkiye’ye giriş yapması engellenir.

Deport cezası ve vize ihlal konularının   ,   geniş içeriğe sahip konular olması nedeni ile bu konuda ayrı bir sayfamız bulunmaktadır.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Kaldırma

Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancı kişiler)
6458 olarak da bilinen YUKK’a (Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu) aykırı bir şekilde davranan  ,  yabancı uyruklu kişilere idari para cezası uygulanmaktadır.

Bu para cezasının ödenmemesi durumunda ise haklarında  ,   Ç-135 tahdit kodu konularak beş (5) yıl süre ile Türkiye’ye giriş yapmaları engellenmektedir.

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancı kişiler)
Yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı (deport) edilirken seyahat masraflarının kendileri tarafından karşılanamaması durumunda  , bu masraflar Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından karşılanır , kişi hakkında Ç-136 tahdit kodu işlenerek tekrar giriş yapabilmesi için tüm bu masrafları ödemesi istenir.

Ç-137 (Terke davet edilen yabancı kişiler)
Göç idaresi tarafınca belirli süreler içerisinde Türkiye’yi terk etmeye davet edilen yabancı uyruklu kişilerin bu süreler içerisinde Türkiye’yi terk etmemesi halinde ,  haklarında Ç-137 tahdit kodu işlenir ve bu kişilerin Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir.

Ç-138 (INAD yolcu / Inadmissible Passenger)
Türkiye’ye giriş yapması yasak olan yabancı uyruklu kişilerin, ülkeye giriş yaparken bu yasaklı durumlarının fark edilmesi halinde hakkında Ç-138 tahdit kodu işlenmekte ve bu kişilerin beş (5) yıla kadar Türkiye’ye girişleri engellenebilmektedir.

Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancı kişiler)
Türkiye’de ya da yurt dışında, Türkiye’nin aleyhine işlemiş olduğu adli ya da idari kanun ihlali dolayısıyla ülkemize girişi T.C. İç İşleri Bakanlığı tarafından engellenmiş yabancı uyruklu kişinin pasaport bilgilerine, Türkiye’den sınır dışı (deport) edilirken ya da giriş yapmadan önce alınan istihbarat bilgisi dahilinde Göç İdaresi tarafınca uygulanan bir tahdit kodudur.

K (Kaçakçılıktan aranan yabancı kişiler)
K numaralı tahdit kodu genel olarak kaçakçılık suçlarına bulaşan ve aranmakta olan yabancı uyruklu kişiler için konulur.

Bu kod giriş yasağı vermeyebilir, bununla birlikte yabancı uyruklu kişinin yurt dışına çıkışını engellemek amacı ile de konabilmektedir.

N-99 (Interpol kodu)
N-99 Interpol The International Criminal Police Organization (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tahdit kodu kendi ülkesinde ya da Interpol sistemi üyesi bir ülke tarafından hakkında Interpol arama kararı çıkarılan kişiler bakımından konulmaktadır.

Bu kod türü aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı konulmasına da neden olabilmektedir.

Türkiye’ye giriş yasağı konması konusunda takdir yetkisi ise devlete aittir.

Bu esasen çok ciddi bir kod türü olmasına rağmen uzmanlarımız tarafından kaldırma işlemi yapılabilmektedir.

O-100 (Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı)
‘O-100 kodu, Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı tahdit kodudur.

Türkiye’deki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sığınmacı konumunda başvuru yaparken beyan ettiği adreste bulunmadığı rutin kontrol ya da şikâyet gibi bir uygulama ile tespit edilen ,  Türkiye’ye girişi yasaklanmış sığınmacı yabancı uyruklu kişiler Türkiye’den sınır dışı edilirken O-100 numaralı  tahdit kodu uygulanır.

N-82 (İstihzan kodu / Girişi ön izine bağlı olan yabancı kişiler)
N-82 tahdit kodunda yabancı uyruklu kişi, Türkiye’ye giriş yapmak için bir ön izin almak zorundadır.

Ancak bu izne uygulama noktasında hemen hemen hiçbir zaman izin verilmemektedir.

Bu durum Türkiye’ye giriş yasağının bir uygulamasıdır.

Böyle bir durumda dava açılıp ilgili kod iptal edilmeden yabancı uyruklu kişinin Türkiye’ye girebilmesi mümkün değildir.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Kaldırma

Vize İhlali Cezası

Vize ihlali yapan yabancı kaçak konumuna düşmektedir.

Bu durumda vize ihlali yapan yabancının ceza olarak bir ücret ödemesi gerekir.

Bu ceza yıllık ikamet izni harcının 2 katı olarak hesaplanır.

Bazı ülkelerin vatandaşlarının bu kurala aykırı davranması durumunda  ,  bu ücrete ek olarak vize harcı da ödemeleri gerekmektedir.

Zaman zaman sınır dışı edilen yabancılara yönelik af kararları çıkabilmektedir.

Ancak 2021 itibariyle şuan için herhangi bir af uygulaması söz konusu değildir.

Yeni düzenleme vize ihlali durumunda Türkiye’ye giriş yasağı ile ilgili çok farklı hükümler getirmiştir. Buna göre;

Bazı vize ihlali hallerinde yabancı hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilemezken ,

Bazılarında vize ihlali hallerinde yabancı hakkında  ,  1 ay ile 5 yıl arasında giriş yasağı kararı verilmektedir.

Bazı vize ihlali hallerinde 3 ay ile 5 yıl arasında giriş yasağı kararı verilirken,

Bazılarında vize ihlali hallerinde hallin devamı süresince yani bir nevi süresiz giriş yasağı kararı verilmemektedir.

Vize İhlali Cezası Hesaplama

Azerbaycan vatandaşları 30 gün vizesiz olarak Türkiye’de kalabilmektedir. Toplam 8 ay Türkiye’de kalan Azerbaycan vatandaşı ilk ayını vizesine uygun olarak, geri kalan 7 ayı kaçak olarak geçirmiş olacaktır. Bu durumda kendisinin ödemesi gereken miktar; 50 USD (İlk ay bedeli) + 60 USD (İlk aydan sonraki her ay için 10 USD) + Kart bedeli olacaktır.

Gürcistan vatandaşları 90 gün vizesiz olarak Türkiye’de kalabilmektedir. Toplam 6 ay Türkiye’de kalan Gürcistan vatandaşı, 3 ay fazladan kalmış demektir. Böyle bir durumda ödenmesi gereken ceza miktarı; 50 USD (İlk ay bedeli) + 20 USD (İlk aydan sonraki her ay için 10 USD) + Kart bedeli + Vize harcı olarak belirlenecektir.

Özbekistan vatandaşları 30 gün vizesiz olarak Türkiye’de kalabilmektedir. Toplam 2 ay Türkiye’de kalan Özbekistan vatandaşı 1 ay fazladan kalmış durumdadır. Bu durumdaki Özbekistan vatandaşının ödemesi gereken miktar; 50 USD (İlk ay bedeli) + Kart bedeli + Vize harcı olacaktır.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Kaldırma

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

Yukarıda yabancı uyruklu kişiler hakkında farklı sebeplerden ötürü farklı tahdit kodları konulduğunu ve bunlara bağlı olarak Türkiye’ye tekrar giriş yapabilme sürelerinin de değişiklik gösterdiğini açıkladık.

Tahdit kodlarının kaldırılabilmesi için idare mahkeme yolu olduğu gibi bazı durumlarda da idari başvuru ya da meşruhatlı davetiye ile de tahdit kodları kaldırılabilir.

Deport sorgulama ve kaldırma konusunda mutlaka bir uzman ile çalışmanız, yol haritasını doğru şekilde çıkarmak bakımından oldukça önemlidir.

Tahdit Kodu Kaldırılması için İdari Dava

Haklarında deport (sınır dışı) kararı alınan ve tahdit kodu işlenen yabancı uyruklu kişiler, zamanında açacakları bir dava ile bu kararın iptal edilmesini sağlayabilir.

Her tahdit koduna göre değişik bir işlem yapmak ve davada başka türlü bir savunma yapmak gerekecektir.

Fakat burada önemli olan davayı doğru zaman içerisinde açabilmek ve yabancılar hukuku konusunda tecrübeli, yetkin bir avukat ile çalışmaktır.

Bazı firmalar yabancılara danışmanlık vermek adı altında hukuk hizmeti de vermeye çalışmaktadır.

Fakat davalarda temsil hizmeti yalnızca avukatlarca verilebilecek bir hizmettir.

ASAL HUKUK bünyesindeki uzman yabancılar hukuku avukatları, bu zorlu sürecin sizin için en iyi şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.

Tahdit Kodu Kaldırma Davası Ne Kadar Sürer?

Deport sorgulama ve kaldırma konusundaki Tahdit kodunun kaldırılmasına karşı açılacak olan dava yaklaşık olarak 1 sene sürebilmektedir.

Ancak dava ile birlikte yürütmenin de durdurulması talep edildiğinden ötürü hâkim yürütmenin durdurulması kararı verir ise, yabancı uyruklu kişi Türkiye’ye giriş yapabilecektir.

Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı genellikle 20 ile 30 gün içerisinde alınmaktadır.

Eğer hakkında sınır dışı (deport) kararı verilmiş olan bir yabancı uyruklu kişi var ise ve bu kişiye hem tahdit kodu konulmuş ise hem de bu yabancı uyruklu kişi halen Türkiye’de ise;

Böyle bir durumda yabancı kişi adına vakit kaybetmeden hem deport kararı iptali hem de tahdit kodu kaldırılması davalarını açmak en doğru yoldur.

Sınır dışı (deport) kararına karşı iptal davası açılması durumunda yabancı uyruklu kişinin sınır dışı (deport) edilebilmesi için iptal davasının sonucu beklenmelidir.

Yani yabancı deport (sınır dışı) edilemez.

Tahdit kodu da yurda girişi engellediğinden ötürü iki karar da bir bakıma davalar ile engellenmektedir.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Kaldırma

Tahdit Kodu Kaldırılması İçin Meşruhatlı Davetiye Başvurusu

Bazı nadir durumlarda yabancı uyruklu kişinin tahdit kodunun kaldırılmasında yalnızca idari bir başvuru yetmektedir.

Hangi durumlarda idari bir başvuru yapılacağı konusunda bir uzmanın değerlendirmesi gerekir.

Sonuç olarak, tahdit kodları ve deport kararlarının iptal edilmesi mümkün bir olaydır.

Herhangi bir hak kaybına uğramamak , başarılı sonuçlar almak için alanında uzman kişilerle çalışmanızı tavsiye ederiz.

Türkiye vizesi, Türkiye e-vize , kısa dönem ikamet , süresiz (uzun dönem) ikamet ,  aile ve öğrenci oturum izni, çalışma izni , Türk vatandaşlığı ve deport sorgulama ve kaldırma işlemleriniz için bize ulaşabilir, uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Uygulanmayacak Haller

Vize ihlali olması durumunda şu hallerde ülkeden çıkış yapan;

Vizelerin ihlali süresi 3 ayın altında ise bu ihlalin yetkili makamlar tarafından tespit edilmeden ,  yabancı kişinin kendiliğinden sınır kapısına gelmesi , hakkında uygulanan idari para cezasını yani vize ihlali cezasını ödemesi halinde Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınamaz.

Vize ihlali süresi 3 ayın altında olması, bu ihlalin yetkili makamlar tarafından tespit edilmesi ve yabancı hakkında deport kararı alınması halinde , yabancıya tanınan ülkeyi terketme süresi içinde yabancının sınır kapısına gelmesi , vize ihlali cezası ödemesini yapması halinde hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınamaz.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Kaldırma

1 Ay ile 5 Yıl Arasında Türkiye’ye Giriş Yasağı Uygulanacak Haller
Vize ihlali olması durumunda şu halde ülkeden çıkış yapan;

Vize ihlali süresi 3 ay ve üzerinde ise bu ihlalin ,  yetkili makamlar tarafından tespit edilmeden yabancı kişinin kendiliğinden sınır kapısına gelmesi ,  hakkında uygulanan idari para cezasını yani vize ihlali cezasını ödemesi halinde 1 ay ile 5 yıl arasında Türkiye’ye giriş yasağı uygulanacaktır.

Süresiz Türkiye’ye Giriş Yasağı Uygulanacak Haller

Kişi hakkında önceden verilmiş olan yukarıda belirttiğimiz Türkiye’ye giriş yasağı süresi dolmuş olsa dahi;

Vize ihlali cezası yahut diğer idari para cezalarını (herhangi bir idari para cezası olabilir) ,  diğer kamu alacaklarını ödemeyen yabancılar ,  cezaları ödemediği müddetçe Türkiye’ye giriş yapamaz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu