MANŞET

Ücretsiz İzin Nedir ve Hangi Şartlarda Alınabilir?

Ücretsiz İzin Nedir ve Hangi Şartlarda Alınabilir

Ücretsiz izin, işveren ve çalışan arasındaki iş sözleşmesinin belirli bir süreliğine durdurulması ve bu süre zarfında işverenin maaş ödemesi yapmaması, çalışanın da maaş talep etmemesi durumunu ifade eder.

Ücretsiz İzin Uygulamaları ve Şartları

Ücretsiz izin, çalışanların özel durumları nedeniyle işten geçici olarak ayrılmaları ve bu süre zarfında maaş almadan izin kullanmaları anlamına gelir. Bu uygulama, işveren ve çalışan arasında karşılıklı anlaşma ile gerçekleştirilir ve belirli şartlara bağlıdır.

Kanuni Hak Olarak Ücretsiz İzin

Çalışanlar, evlilik, doğum, cenaze gibi özel durumlarında kanuni olarak belirli sürelerle ücretsiz izin kullanabilirler. Bu izinler, yasal düzenlemelerle tanımlanmış ve çalışanlara verilmiş haklardır.

Anlaşma Temelli Ücretsiz İzin

Bu izin türü, işveren ve çalışanın ortak kararıyla gerçekleşir ve genellikle belirli bir süre sınırlaması yoktur. Bu süreç, tarafların anlaşmasına ve iş ilişkisinin özelliklerine göre şekillenir.

Ücretsiz İzin Süresince Yükümlülükler

Ücretsiz izindeyken, işveren çalışana maaş ödemez. Ancak, çalışanın iş güvencesi devam eder ve işveren, çalışanın işe dönüş hakkını korumakla yükümlüdür. Çalışan da bu süreçte işverene olan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmelidir.

Ücretsiz İzin Talebinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ücretsiz izin talebi, genellikle işverenin onayıyla gerçekleşir. İşveren, çalışanın talebini değerlendirir ve uygun görürse izin verir. Bu süreçte, iş sözleşmesi ve yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi önemlidir.

İş Güvencesi ve Ücretsiz İzin

Ücretsiz izin süresince çalışanın iş sözleşmesi askıya alınır, ancak iş güvencesi devam eder. İşveren, bu süre zarfında çalışanın iş koşullarını olumsuz yönde değiştiremez veya işten çıkaramaz.

 
Ücretsiz İzin Uygulamaları ve Koşulları
Yıllık İzinle Ücretsiz İzinin Farkı

Ücretsiz izin, yıllık izinle karıştırılmamalıdır. Çalışanın yıllık izin hakkı, tatil amaçlı bir dinlenme süresidir ve bu süre zarfında çalışan ücretini almaya devam eder. Buna karşın, ücretsiz izin sırasında çalışan herhangi bir ücret almaz.

Şehir Dışı Yıllık İzin Durumları

Çalışanlar, yıllık izinlerini şehir dışında geçireceklerse ve bunu belgeleyebilirlerse, yolculuk süresi için işveren tarafından ek ücretsiz izin verilebilir.

Hamilelik ve Doğum İzni

Hamile çalışanlar için, çocuk sayısına bağlı olarak farklı sürelerde ücretsiz izin hakkı tanınır. İlk çocuk için 60 gün, ikinci için 120 gün ve üçüncü çocuk için 180 gün ücretsiz izin verilir. Engelli çocuk durumunda bu süre 360 güne kadar uzayabilir. Doğumdan önce ve sonra toplam 16 haftalık süreçte çalışana ücret ödenmez ve bu süreçte işçi ücretsiz izin kullanabilir.

Kanuni Düzenlemelere Uygun Ücretsiz İzin

Ücretsiz izin, işverenin ve çalışanın karşılıklı anlaşmasıyla gerçekleşir ve yasal düzenlemelere uygun olmalıdır. İşveren, çalışanın talebini yazılı olarak reddederse, çalışan bu reddi 6 gün içinde yazılı olarak kabul edip etmediğini bildirmelidir.

Ücretsiz İzin ve Maaş Kesintisi

Ücretsiz izin sırasında, çalışanın maaşı kesilir. Bu süre zarfında, işçiye herhangi bir ücret ödenmez.

Ücretsiz İzinin Koşulları ve Süresi

Ücretsiz izin, evlilik, cenaze, yol izni, mazeret izinleri ve doğum izni gibi kanuni sebeplerle veya işveren ve çalışanın anlaşmasıyla verilebilir. Kamu sektöründe çalışanlara toplamda bir yıl süreyle kullanılmak üzere iki defa ücretsiz izin hakkı tanınırken, özel sektörde bu süre genellikle 3 ayı geçmemektedir.

Sigorta Durumu

Ücretsiz izin süresince, çalışanın sigorta primleri ödenmez ve bu süre kıdem süresine dahil edilmez. Çalışan, bu süre zarfında fazla mesai haklarından ve diğer bazı haklardan mahrum kalır.

Ücretsiz İzni Nasıl Alabilirsiniz?

Ücretsiz izin, işveren ve çalışanın karşılıklı anlaşmasıyla iş sözleşmesinin geçici olarak askıya alınmasıdır. İşçinin bu izni alabilmesi için işyerinde belli bir süre çalışmış olma şartı yoktur.

6 Ay Ücretsiz İzin ve Sigorta

Eğer çalışan 6 ay süreyle ücretsiz izindeyse, bu süre boyunca sigorta primleri ödenmez ve iş sözleşmesi askıda kalır.

Ücretsiz İzin Nedir ve Hangi Şartlarda Alınabilir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu