MANŞET

Vasiyetnameye İtiraz Edilebilir mi | Miras Avukatı

Vasiyetnameye İtiraz Edilebilir mi | Miras Avukatı

Vasiyetnameye İtiraz Edilebilir mi?

Vasiyetname, miras bırakanın (murisin) son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. Vasiyetname, resmi memur (noter, hakim vs.) huzurunda yapılabileceği gibi el yazısıyla veya sözlü olarak da yapılabilir.

Bir vasiyetname geçerli olup olmadığına bakılmaksızın murisin ölümünden itibaren 1 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından mirasçılar davet edilir. Vasiyetname mirasçılara okunur ve mirasçılara vasiyetname ile bilgi verilir. Buna vasiyetnamenin açılması denilmektedir.

Vasiyetnamenin iptali, hukuken geçersiz veya sakat olan vasiyetnameler için mümkündür.
Türk Medeni Kanunu’nda 557 ve devamı maddelerinde Vasiyetnamenin İptali konusu düzenlenmiştir. Buna göre düzenlenmiş bir vasiyetnamenin iptali, ancak dava yoluyla istenebilir.

Kanun düzenlemesine göre vasiyetnamenin iptali için aşağıdaki şartlardan birisinin varlığı gerekmektedir:

Mirasbırakanın Tasarruf Ehliyetinin Bulunmaması

Pratikte en çok karşılaşılan durumdur. En klasik örnek olarak yaşlılık ve hastalık sebebiyle vasiyetname düzenleme esnasında temyiz kudretinden yoksun olma durumudur. Bu sebeple noterde vasiyetname düzenlenirken temyiz kudretinin yerinde olduğuna dair kişiden bir sağlık raporu istenmektedir. Böyle bir rapor yoksa eğer vasiyetnameye itiraz edilebilmektedir. Bu raporun varlığı durumunda dahi daha güçlü deliller varsa vasiyetnamenin iptali istenebilmektedir.

Vasiyetnameye İtiraz Edilebilir mi | Miras Avukatı2023

Vasiyetnamenin Şekil Şartlarını Taşımaması

Kanunda kabul edilen vasiyet türleri; resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetnamedir. Vasiyetname türleri sınırlı olarak sayılmış olup bu türler dışında vasiyet düzenlenemez. Vasiyetname türlerinin her biri için kanunda öngörülen şartlar sıkı şekil şartlarıdır.

Vasiyetname, öngörülen şekil şartlarını taşımıyorsa, açılacak vasiyetnamenin iptali davası sonucunda geçersiz hale gelir.

Vasiyetnamenin Hukuka veya Ahlaka Aykırı Şart İçermesi

Vasiyetname ile miras bırakma karşılıksız olabileceği gibi, mirasçının belli bir yükümlülüğü yerine getirmesi şartına bağlanabilir. Vasiyetnamede düzenlenen şartın hukuka veya ahlaka aykırı olması durumunda vasiyetnamenin bu kısmı iptal edilir.

Vasiyetnamenin Yanılma, Aldatma, Korkutma veya Zorlama Sonucunda Yapılması

Bu durumlarda miras bırakanın iradesi sakatlanmış olacağından vasiyetname iptal edilebilir.

Vasiyetnamenin düzenlenmesi de iptali de belli şartları ve usulleri olan çok önemli işlemlerdir. Vasiyetname düzenlenirken de vasiyetnameye itiraz edilirken de mutlaka bir avukat eşliğinde işlemler yürütülmelidir.

Vasiyetnameye İtiraz Edilebilir mi | Miras Avukatı

Av. Kübra Obut

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu