Cumartesi, Şubat 27, 2021

İLETİŞİM ⇒  0545 381 08 26

Velayet Davası

Velayet Davası

velayet davası
velayet davası

Velayet nedir?

Anne ve babanın çocuğun ergin olduğu yaşa kadar çocuk üzerinde bakımı, beslenmesi, eğitimi, sağlığı konusunda üstlendiği yasal hakkıdır. Velayet hakkı, yalnızca anne ve babaya verilebilmektedir. Evlilik birliği içerisinde velayet ortak olarak kullanılmaktadır

Velayet davaları nasıldır?

Velayet davaları, basit yargılama usulüne tabi olup aynı zamanda re’sen araştırma ilkesi uygulanmaktadır. Hakim çocuğun yararını gözeterek uzman tarafından velayet hakkının hangi ebeveyn tarafından daha iyi kullanılabileceğine dair rapor hazırlamasını isteyecektir.

Velayet davası ne zaman açılır?

Velayet davaları boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında bir yıl geçmesi halinde açılırVelayetin değişmesini zorunlu kılacak durumlar ile çocuğun menfaati olması halinde her zaman açılan bir davadır.

Velayet hakkı nedir?

Velayet hakkı, yalnızca anneye ve babaya verilen bir haktır. Tarafların boşanma sürecine girmesi ile velayet hakkı anne ya da babadan birine verilecektir. Böylelikle çocuğun bakımı, sağlığı, eğitimi, korunması, beslenmesi gibi tüm hususlar tek bir ebeveyn tarafından gözetilecektir.

Çocuğun velayeti kaç yaşına kadar anneye verilir?

Yargıtayın yerleşmiş kararları doğrultusunda yeni doğan bir bebeğin süt emzirme döneminden 5-6 yaşına kadar olan yaşı tuvalet, beslenme gibi temel eğitimlerinin aldığı bir dönem olduğundan velayet anneye verilmektedir.

Bu yaş grubundaki olan çocukların velayet hakkı ancak istisnai hallerde babaya verilmektedir.

Boşanmada velayet hangi durumlarda anneye verilir?

Babanın o yaştaki bir çocuğa bakamayacağı ve tehlike arz edebileceği düşünülüyorsa tam velayet anneye verilmektedir. 3-7 yaş arası çocuklarda çocuğun annenin bakım ve şefkatine daha az ihtiyaç duyduğu kabul edilmekte ve bu durumda velayet babaya da verilmektedir.

Anne evlenirse velayet babaya verilir mi?

Kural olarak velayetanne ve baba evli olduğu sürece her ikisine de aittir. … Herhangi birinin ölümü durumunda ise velayet, diğer ebeveyne devrolur. Boşanma durumunda ise velayet kararı hakim takdirine kalmıştır.

Velayet geri alınabilir mi?

Velayete sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi, velayetin kaldırılmasını gerektirmez.

Ancak, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibi değiştirilebileceği gibi, durum ve koşullara göre velayet kaldırılarak çocuğa vasi de atanabilir.

Boşanmada çocuğun velayeti anneye nasıl verilir?

Velayet bir çocuğun ergin olana kadar anne ve babasının gözetimi altında yetiştirilmesidir.

Evlilik süresi içerisinde anne ve baba velayeti birlikte kullanırlar.

Boşanma durumunda ise ergin olmayan çocuk hakim kararıyla kime bırakılmış ise velayet o ebeveynde olur.

Ortak velayet nedir?

Ortak velayet, anne ve babanın reşit olmayan çocuk üzerindeki haklarını küçüğün üstün menfaati ve gönüllülük esasına uygun şekilde, birlikte ve eşit olarak kullanmalarını sağlayan bir kurumdur.

Evlilik birliği içerisinde anne ve baba, velayete dair hakları birlikte ve eşit olarak kullanmaktadır.

Çocuğun velayeti nasıl geri alınır?

Anne ve babanın evli olmadığı durumda velayet anneye aittir. Velayet anneden alınmışsa ya da annenin küçük(onsekiz yaşını doldurmamış), kısıtlı(hakkında kısıtlama kararı

verilmiş), ölmüş olduğu durumlarda hakim çocuğun menfaatine göre çocuğun velayetini babaya verebilir ya da çocuğa vasi(yasal temsilci) atar.

Sabıkalı babaya velayet verilir mi?

Davalının sabıkalı bir şahısla evli olduğundan velayetin annede bırakılması küçüğün gelişim ve yaşantısını olumsuz etkileyecektir. Bu durumda velayetin babaya bırakılması gerekir.

Dede velayeti alabilir mi?

Anne ve baba dışındaki kişilere velayet hakkının verilmesi kural olarak mümkün değildir. Bu sebeple çocuk üzerinde ne kadar emeği ya da yakınlığı olursa olsun amca, hala, teyze, dede, büyükanne, büyükbaba gibi akrabalar velayet hakkı sahibi olamaz. Bu kişiler ancak şartları oluşması halinde vasi olabilir.

Annesi ölen çocuğun velayeti babadan alınabilir mi?

Velayetanne ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa ait 337. maddesine göre ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir.

Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hakim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar ve velayeti babaya verir.

1 yaşındaki bebeğin velayeti kime verilir?

Özellikle yaşı küçük çocukların velayeti anneye verilir. Fakat annenin sağlık durumunda sıkıntılar varsa ya da annenin yaşam koşulları çocuk yetiştirmeye uygun değilse mahkeme çocuğu babaya verebilir.

Boşanma davasında 7 yaşındaki çocuğun velayeti kime verilir?

Bu durumda çocuk babasıyla kalmak istediğini ifade etse bile, 7 yaşındaki çocuğun kardeşlerinden ayrı kalması onu kötü etkileyeceği için onun velayeti de anneye verilebilir.

Ortak Velayette nafaka ödenir mi?

Müşterek çocuğa kim bakıyorsa karşı taraf mahkemenin belirlediği nafaka miktarını velayeti alan tarafa ödemekle yükümlüdür.

Ortak velayette nafaka konusunda evet velayetle ilgili tüm  sorumluluklar ortak yürütüldüğü gibi nafakada indirim olarak değil de nafakayı ortak karşılamak gibi bir husus gündeme gelebilir.

Evlilik dışı doğan çocuğun velayetini baba alabilir mi?

Çocuğun evlilik dışı doğduğu durumlarda baba babalık davası açamaz, anne babalık davası açabilir. …

Evlilik dışı doğmuş olan çocukla babası arasında tanıma veya babalık hükmü sonucunda soybağı kurulduğu durumlarda babaya velayet hakkı verilebilir ancak çocuğun yararı göz önünde bulundurulmak zorundadır.

Velayeti alan kişi başka şehre taşınabilir mi?

Anılan hüküm uyarınca, velayet kime verilmişse onun başka bir yere taşınması çocuk açısından değerlendirilir ve velayetin anneden/babadan alınarak diğer ebeveyne verilmesinin çocuğa daha faydalı olacağı kanaatine varılırsa, velayetin değiştirilmesine karar verilebilmektedir

Boşanmada 10 aylık bebeğin velayeti kime verilir?

Çocuk Velayeti Kime VerilirBoşanmada çocuğun velayeti genellikle anneye verilir. Özellikle 6 yaşına kadar olan çocukların anne bakımına muhtaç olmasından dolayı mahkeme çocuğu anneye verir.

Velayet davaları nasıl olur?

Velayet davası velayet davası dilekçesi ile aile mahkemesine başvurarak gerçekleştirilir.

Aile mahkemesi velayet davasını basit yargılama usulüyle gerçekleştirir. Aile mahkemesinin olmadığı yerde velayet davalarına asliye hukuk mahkemeleri bakabilir.

Velayetin değiştirilmesi davası hangi mahkemede açılır?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu genel yetki kurallarına göre de müşterek çocuğun velayeti kendisinde olan davalı anne veya babanın yerleşim yeri yetkilidir. Bu sebeple velayetin değiştirilmesi davası müşterek çocuğun yerleşim yeri aile mahkemesinde açılmalıdır.

Velayet hakkı devredilebilir mi?

Velayet kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olup başkalarına devredilemezVelayetin kaldırılmasını gerektiren bir neden olmadıkça veli velayetten feragat edemez. Ergin olmayan çocuklar velayet altında olduğundan kural olarak çocuğun on sekiz yaşını doldurması ya da reşit kılınması ile sona erer.

Eşini aldatan kadın çocuğun velayetini alabilir mi?

Annenin evlilik içerisinde eşini aldatması doğrudan velayetin anneye verilmesini engelleyen bir husus değildir. …

 Aldatan anneye velayetin verilip verilemeyeceği 0-3 yaş grubu için yukarıda anlatılan şekilde iken yaş arttıkça annenin babayı aldatması, annenin velayet hakkını daha fazla olumsuz etkileyecektir.

Velayetin kaldırılması ne demek?

Velayetin kaldırılması hususu yine hakim tarafından verilecek bir karar olup; Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yer bulunması, ana ve baba tarafından çocuğa yeterli ilgi ve alakanın gösterilmemesi, çocuğa karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, özetle, çocuğun korunmasına ilişkin yeterli …

 

 

Önceki İçerikMuris Muvazaası Nedir
Sonraki İçerikTemlik Ne Demek Hukuk

SON EKLENENLER