MANŞETYABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Yabancılar Göçmen Hukuku Avukatı

İstanbul Vatandaşlık Avukatı

Yabancılar Göçmen Hukuku Avukatı

Yabancı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi ifade eder. Ülkemizde uygulanacak olan hukuk kuralları yabancıların bağlı yani vatandaşı oldukları ülkelere göre farklılık göstermektedir.Türkiye’nin konumu komşu ülkelerle geçmişten gelen sıcak ilişkileri itibarıyla hem bir göç alıcı hem de transit ülke konumunda. Asal Hukuk Bürosu olarak biz, bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve müvekkillerimize en güncel bilgileri sunmayı amaçlıyoruz.

Asal Hukuk Danışmanlık olarak iş ortaklarımızla birlikte yabancılar hukuku danışmanlığı, göçmenlik hukuku ve vatandaşlık politikaları konularında uzmanlaşmış bir ekibe sahibiz. Müvekkillerimize bu alanda en iyi danışmanlık hizmetini sunma amacındayız.

<yoastmark class=

Yabancılar Hukuku Nedir?

Ülkemizde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin tabi olduğu hukuktur. Yabancılar hukuku ile ilgili olarak ülkemizde 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunu temel kanundur.

Yabancılar hukuku iç hukuk ve milletlerarası hukuk olmak üzere iki temel kaynağa dayanmaktadır. İç hukuk kaynakları arasında Anayasa, kanunlar, kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, ve mahkeme kararları bulunmaktadır.

Anayasa, yabancılar için temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması konusunda çerçeve oluştururken diğer iç hukuk kaynakları yabancıların Türkiye’ye girişi, kalışı ve çıkışı ile uluslararası koruma taleplerini düzenleyen hükümler içermektedir.

İstanbul, Ankara, İzmir , Bursa, Tekirdağ , Edirne, Antalya, Mersin, Balıkesir baştan olmak üzere Tükiye’nin bir çok iline partner avukatlarımızla birlikte hizmet vermekteyiz.

Yabancılar Hukuku Avukatı olarak sizlere verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

Oturum başvurusu ve takibi
Çalışma başvurusu takibi izinlerinin alınması,
Yabancılara kira sözleşmesi hazırlanması,
Deport Kaldırma Davası (iptal Davası )
Yabancılara geçici koruma

Yabancıların Türkiye’den araç, konut, arsa alma işlemleri
Dernek ve vakıfların Türkiye’de temsilcilik ve şube açması
Yabancıların Türkiye’de ki sermaye hareketleri
Uluslararası koruma

Türk Vatandaşlığına başvuru yapılması ve ilgili sürecin takip edilmesi,
Yatırım yoluyla gayrimenkul satın almak isteyen yabancılara hukuki hizmet verilmesi,
Oturma ve çalışma izni ile Türk vatandaşlığı başvurusunun reddine karşı idari işlemin iptali davası
Yabancılar için Türkiye’de banka hesabı açma
Oturma ve çalışma izninin iptali kararlarına karşı idari işlemi iptali davası
Yabancıların Türkiye’de şirket kurması, yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açması, irtibat bürosu açması

Sınır Dışı işlemine karşı ; Sulh Cezaya İtiraz , Sınır Dışı Kararına karşı itiraz davası konularında müvekkillerimize yabancılar hukuku danışmanlığı ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Hizmetlerimiz bunlarla sınırlı kalmayıp, birçok konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yukarıda saydıklarımız İstanbul’da en çok işlenen konular olup, yabancılar hukuku dalında birçok konu işlenmektedir. Bu işlerin hepsini İstanbul yabancılar hukuku avukatı tarafından yürütülmektedir.

Vatandaşlık Başvurularında Uzman Rehberlik
Vatandaşlık Başvurularında Uzman Rehberlik

Vatandaşlık Başvurularında Uzman Rehberlik

Türkiye’de yatırım yoluyla vatandaşlık almak isteyen yabancı yatırımcılara yönelik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu hususta maalesef ki çok fazla hata yapılmakta. Bu hataların başında yatırım yoluyla yapılan vatandaşlık işlemleri için alınan gayrimenkullerin sürecin başından sonuna kadar konusunda uzman gayrimenkul ve yabancılar hukuku alanında hizmet veren avukatlarla çalışılmamasıdır. Gidip yatırım için gerekli mülkü alıp sonra hadi işlem yapalım diye bize gelen çok fazla yabancı ülke vatandaşı müvekkilimiz olmakta.

Olması gereken öncelikle o gayrimenkulun vatandaşlık başvuruları için yeterli koşulları sağlayıp sağlamadığına bakılması,
Değerleme Tespiti Raporu Alınması (Bir değerleme raporu almak için SPK onaylı değerleme uzmanına gitmeniz gerekmektedir. Değerleme uzmanı gayrimenkul değerlemede kullanılan kriterleri kullanarak gayrimenkulün değerini bulur. ) değer tespiti sonrası gerekli evraklar ile alım yapılmalıdır.

 • 2019/1 sayılı genelge gereği, değerleme raporu düzenleme tarihinden itibaren üç ay geçerlidir. Söz konusu değerleme raporu başvuru yapılan işlem tamamlanıncaya kadar geçerlidir.

Değer Tespitinde Dikkate Alınacak Olan Kur

Türk Lirası değeri üzerinden yapılan işlemlerin, USD cinsinden karşılığının bulunmasında, resmi web sayfasında yayımlanan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) efektif satış kuru esas alınır.

 • T.C. Merkez Bankası’nın Sermaye Hareketleri Genelgesi genelgenin 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında “İlgililer tarafından döviz alım belgesinde kayıtlı Türk lirası tutar satış bedeli olarak tapu idaresine beyan edilir.” Hükmü ile de satış bedelinin ne şekilde yansıtılacağı düzenlenmiştir.

Yatırım yoluyla vatandaşlık için alınan gayrimenkul 3 yıl şerhlenmelidir. 3 yıl boyunca devir ve terkin edilmeyeceği taahhütü zorunluluğu
Yatırım yapacak olan yabancılar ancak taşınmazı 3 yıl boyunca devir ve terkin etmeyeceği taahhüdü ile tapuda şerh edilmesinden sonra uygunluk belgesi alarak Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir.

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca:

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

 • 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.

Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.

 • Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 12’nin kısa dönem ikamet iznine yaptığı atıf dolayısıyla Cumhurbaşkanı tarafından kapsamı belirlenen yatırımlar sayesinde vatandaşlık kazanan kişinin eşi ve kendisinin veya eşinin ergin olmayan çocuğu da vatandaşlık kazanacaktır.
Yabancı Yatırımcının İzlemesi Gereken Prosedür
Yabancı Yatırımcının İzlemesi Gereken Prosedür

Yabancı Yatırımcının İzlemesi Gereken Prosedür

 • Kısa dönem ikamet izni
 • Uygunluk Belgesi
 • Vatandaşlık başvurusu.

Başvurunun eksiksiz yapılması ve sürecin doğru ve tam bir şekilde takip edilmesi son derece önem arz etmektedir. Başvuru sürecinde yapılacak herhangi bir hata ya da belgelerde meydana gelebilecek eksiklik, başvuru sürecinin uzamasına ve hatta başvurunun reddine sebebiyet verebilmektedir.

Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalmaları ve çıkmaları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak uluslararası korumanın kapsamı 2013 yılında yürürlüğe girmiş olan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunudur. Yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirleyen 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 2003 yılında yürürlüğe girmiştir.

Mülteciler ve Şartlı Mülteciler

Mülteciler, belirli bir ülkedeki zulüm ya da tehlike nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan kişilerdir. Şartlı mülteciler ise benzer nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan kişilerdir.

İkincil Koruma Statüsüne Sahip Olan Kişiler

İkincil koruma statüsü sahipleri ise ülkelerine dönme durumunda ölüm cezası, işkence ya da ciddi tehditlerle karşılaşma riski olan kişilerdir. Bu kişilere Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi verilmektedir. Ayrıca bu belge ikamet ve çalışma izni yerine geçmektedir.

Yabancılar Hukuku Temel Esasları

 • Eşitlik İlkesi

Anayasa’nın 16. Maddesi, “Temel hak ve özgürlükler, uluslararası hukuka uygun olarak yabancılar için kanunla sınırlanabilmektedir” hükmünü içermektedir.

 • Karşılıklı Muamele Esası

Yabancının Türkiye’de bir haktan yararlanması için Türklerin de o yabancının ülkesinde aynı tür ve nitelikteki haklardan yararlanmasına bağlıdır.

 • En çok Gözetilen Ulus İlkesi

İkamet, ticaret, gümrük ve konsolosluk sözleşmelerinde yer alan bu ilke, bir devletin vatandaşlarına tanınan bir haktır.

 • Mukabele Bilimsel Esası

Bu esas yabancı bir devletin topraklarında bulunan kendi vatandaşlarının haklarını ihlal eden eylemlere karşı aynı şekilde karşılık verme yetkisine sahiptir.

Uzman Tecrübeli Yabancılar Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur? ,

En İyi Yabancılar Hukuku Avukatı nasıl anlaşılır?,

Bu sorular genelde en çok aranılan soru başlıklarıdır. Fakat doğru avukatı bulmak en iyi avukat yada en iyi yabancılar hukuku avukatı kimdir? gibi sorular sormak sizi doğru avukata götürmez. Hukukta en iyi avukat yada en tecrübeli avukat yada en deneyimli avukat tabirleri geçerli ve doğru kelimeler değildir.

Her avukat kendine göre seçtiği alandaki dava yoğunluğu araştırmacı ve devamlı kendini gelişmetirmesi gerekli mevzuat ve anayasa hakim olmasıyla terübe ve deneyim kazanmaktadır.

‘En iyi avukat ‘ yazarak bulamayacaksak nasıl bulacağız dediğinizi duyar gibiyiz.

Şöyle özetlemek gerekirse;

Yabancılar Hukuku Avukatı doğru ve güvenilir hizmet sunabilmesi için Milletlerarası Anlaşmalara hakim olması gerekmektedir. Öte yandan Avrupa Birliği Hukuku, İltica Hukuku, Uluslar arası Göçmen Hukuku gibi hukuk dallarında da müvekkiline çok yönlü perspektiften bakabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğu takdirde yardımcı olabilecektir.

Yabancılar Göçmen Hukuku Avukatı

Kaynak;

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.2010139.pdf

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu