MANŞET

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Departmanı Şişli

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Departmanı Şişli

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Departmanı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından, vatandaşlık başvurularını ve vatandaşlık haklarının kullanılmasını kontrol etmek için kurulmuştur. Departman, Türkiye’deki vatandaşlık durumunu gözetmek ve vatandaşlık başvurularını ve vatandaşlık haklarının kullanımını denetlemek için çalışır. Departman, vatandaşlık başvurularını değerlendirir, vatandaşlık başvurularını işlemek, vatandaşlık haklarını kullanmak için gerekli olan belgeleri sağlamak, vatandaşlık başvurularının iptal edilmesi ve vatandaşlık haklarının iptal edilmesi gibi birçok fonksiyonu üstlenir.

Türk vatandaşlık başvurusu nedir?

Türk vatandaşlık başvurusu, yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına alınması için resmi bir başvurudur. Başvuru sahipleri, Türk vatandaşlık yasasının belirlediği koşulları karşılayarak, Türk vatandaşlığına alınabilir. Başvuruda belirtilen belgelere bağlı olarak, başvuru sahipleri Türk vatandaşlığına alınabilir veya reddedilebilir. Başvuruda istenen belgeler arasında Türk vatandaşı olmayan bir kişinin nüfus cüzdanı, pasaportu, vatandaşlık sözleşmesi, nüfus kayıt örneği veya ikamet izni gibi belgeler bulunmaktadır.

Türk vatandaşlık başvurusu süreçleri,

Türk vatandaşlık başvurusu süreci, kişinin iletişim bilgilerinin, eğitim durumunun, kişisel geçmişinin, çalışma durumunun, vatandaşlık başvurusu nedenlerinin ve diğer gerekli bilgilerin sağlanmasından başlar. Bu bilgiler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrulanır.

Daha sonra, vatandaşlık başvuru sahibi tarafından imzalanmış Türk Vatandaşlık Kanunu’na göre, Türk vatandaşlığının kazanılması için başvuru sahibinin bu kurallara uygun olarak hareket etmesi gerekmektedir. Bu süreç, başvurunun başarılı olması için gerekli olan tüm belgelerin sağlanmasından ve gerekli incelenmelerin yapılmasından sonra resmi olarak onaylanana kadar devam eder.

Türk vatandaşlık başvurusu avukatı

Türk vatandaşlık başvurusu için avukat arayışında olanlar, Türkiye’deki baroların web sitelerini kontrol edebilirler. Baroların sitelerinde, üye avukatların özel bilgileri ve hizmetleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir. Genellikle, avukatların hizmetleri, Türk vatandaşlık başvurusu ile ilgili hukuki danışmanlık, konuyla ilgili mevzuatın değerlendirmesi ve başvurunun yapılmasına ilişkin hizmetler olabilir.

Türkiye’deki avukat ararken, aranan avukatın Türk vatandaşlık başvurusu alanında uzmanlaşmış olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Ayrıca, aranan avukatın Türkiye’deki Baro’nun üyesi olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Baroların web sitelerinde, üye avukatların ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir.

Türkiye’de, Türk vatandaşlık başvurusuyla ilgili diğer hukuki konularda da danışmanlık alınabilir. Örneğin, Türk vatandaşlık başvurusu konusunda hukuki yardım almak isteyenler, danışmanlık almak istedikleri avukatın Türk vatandaşlık başvurusu konusunda deneyimli olup olmadığını kontrol etmelidirler.

Türk vatandaşlık başvurusu tecrübeli avukatı

Türk vatandaşlık başvurusu için bir avukata ihtiyacınız olabilir. Avukatınızın Türk vatandaşlık başvurusu konusunda tecrübeli olması önemlidir. Türk vatandaşlık başvurusunda avukatınız, hukuki zorlukları çözmek ve başvurunuzu en iyi şekilde temsil etmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. Türk vatandaşlık başvurusu çoğu zaman karmaşık bir süreç olabilir ve bu nedenle tecrübeli bir avukatın desteğinden yararlanmanız önerilir. Avukatınızın Türk vatandaşlık başvurusu konusunda size en iyi hizmeti sunacağından emin olmak için, yüksek dereceli bir avukat aramanız önerilir.

İstanbul vatandaşlık avukatının görevleri nelerdir?

1. İstanbul vatandaşlık avukatı, İstanbul’da vatandaşlık haklarını korumak için tüm gerekli adımları atmakla sorumludur.

2. İstanbul vatandaşlık avukatı, vatandaşlık başvurularının onaylanması için gerekli belgeleri toplamak ve onaylamakla sorumludur.

3. İstanbul vatandaşlık avukatı, vatandaşlık haklarını korumak için gerekli davaları açmakla sorumludur.

4. İstanbul vatandaşlık avukatı, vatandaşlık haklarını korumak için gerekli temyiz başvurularını yapmakla sorumludur.

5. İstanbul vatandaşlık avukatı, vatandaşlık haklarını korumak için gerekli yasal isteme ve açıklamaları yapmakla sorumludur.

6. İstanbul vatandaşlık avukatı, vatandaşlık haklarını korumak için gerekli başvuruların sonuçlarını takip etmek ve gerekli raporların hazırlanmasını sağlamakla sorumludur.

7. İstanbul vatandaşlık avukatı, vatandaşlık haklarını korumak için gerekli davaların yürütülmesini koordine etmek ve takip etmekle sorumludur.

8. İstanbul vatandaşlık avukatı, vatandaşlık haklarını korumak için gerekli başvuruların ve davaların takibini yapmakla sorumludur.

Yabancıların edinebileceği haklar nelerdir?

1. Yabancıların, ülkelerine göre değişen süreler için turistik veya iş vizesi alma hakkı vardır.

2. Yabancıların, ülkelerine göre değişen süreler için kalıcı ikamet izni alma hakkı vardır.

3. Yabancıların, ülkelerinde yaşamlarını sürdürmek için gerekli olan temel iş, eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerden yararlanma hakkı vardır.

4. Yabancıların, haklarını korumak için adalet sistemine başvurma hakkı vardır.

5. Yabancıların, ülkelerinde seçme ve seçilme haklarını kullanma hakkı vardır.

6. Yabancıların, ülkelerindeki toplumsal ve kültürel faaliyetlere katılma hakkı vardır.

7. Yabancıların, ülkelerinde özgürce düşünce ve inançlarını ifade etme hakkı vardır.

8. Yabancıların, inançlarını veya kültürlerini özgürce yaşama hakkı vardır.

En iyi vatandaşlık avukatı nasıl bulunur?

En iyi vatandaşlık avukatı bulmak için, öncelikle yakın çevrenizdeki insanlardan referanslar alabilirsiniz. Ayrıca, ihtiyacınız olan hizmeti sunan avukatların profillerini ve yorumlarını inceleyebileceğiniz avukat arama sitelerinde arama yapabilirsiniz. Avukatların profillerini incelediğinizde, onların vatandaşlık hakkında ne kadar tecrübeleri olduğunu ve ne kadar iyi bir referans verdiklerini de görebilirsiniz. Bunların hepsi, avukatınızın en iyi vatandaşlık hizmetleri sunup sunamayacağını belirlemede size yardımcı olacaktır.

Çalışma alanlarımız;

400 Bin Dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı,
Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması,
Yabancı Şirketlerin Türkiye’de İrtibat Bürosu Açması,
Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Şube Açması,
İnsani İkamet İzni,
Yabancıların Banka Hesabı Açması,
Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı,
Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak,
Çalışma İzni,
Aile İkamet İzni,
Kısa Dönem İkamet İzni,
Tedavi Amaçlı İkamet İzni,
Öğrenci İkamet İzni,
Uzun Dönem İkamet İzni,
Yabancıların Türkiye’den Ev ve Arazi Alma Koşulları,
Oturma İzni (İkamet İzni) Nasıl Alınır?,
İstanbul Vatandaşlık Avukatı,,
Yabancılar hukuku avukatı,
Göçmenlik ve vatandaşlık hukuku,
Yabancılara Danışmanlık Hizmetleri,
İkamet Yoluyla Türk Vatandaşlığı,
Aile İkamet İzni,
Kısa Dönem İkamet İzni,
Tedavi Amaçlı İkamet İzni,
Öğrenci İkamet İzni,,
Uzun Dönem İkamet İzni,
Yabancıların Türkiye’den Ev ve Arazi Alma Koşulları,
Yabancı Dernek ve Vakıfların Türkiye Temsilcilik ve Şubeleri,
İkamet İzni Başvurusu Reddi ve Sonuçları,
Mavi Kart Nedir? Başvurusu Nasıl Yapılır?,
Tanıma Tenfiz Davası,
Çalışma İzni Başvurusunun Reddi,
Yabancıların Çalışma İzni İptali,
Oturma İzni İptali,
Turkuaz Kart Nedir?,
Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması,
Yabancı Şirketlerin Türkiye’de İrtibat Bürosu Açması,
Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Şube Açması,
İnsani İkamet İzni,
Yabancıların Banka Hesabı Açması,
Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı,
Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak,
Çalışma İzni,
Oturma İzni (İkamet İzni) Nasıl Alınır?,
Deport Kararı Kaldırma,
Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?,
Yabancı Tahdit Kodları ve Kodun Kaldırılması Davası,
Vize İhlali Cezası ve Hesaplaması,
İstanbul Yabancılar Hukuku Avukatı,
İstanbul Vatandaşlık Avukatı,

Türk Vatandaşlığı Yatırımları Türkiye Cumhuriyeti tarafından mevzuatta öngörülmüş yatırım halleri ile kişiye Türk vatandaşlığına başvurma hakkı tanıyan hukuki yoldur.

Türk vatandaşlığı kazanmak isteyenlerin kanun ve yönetmelikte belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar, vatandaşlığın hangi yol ile kazanıldığına göre değişiklik arz etmektedir. Türk vatandaşlığı, doğum ile kazanılabileceği gibi sonradan da kazanılabilir.

Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasının çeşitli şekilleri vardır. Buna göre vatandaşlığı sonradan kazanma hallerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması
Türk vatandaşlığının seçme yoluyla kazanılması
Türk vatandaşlığının genel yolla kazanılması
Türk vatandaşlığının yetkili makam kararı ile kazanılması
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması
Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması
Türk vatandaşlığının evlat edinilme yoluyla kazanılması

Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen.
En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.
En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.
En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.
En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.
En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

Gayrimenkul Satın Alınarak Vatandaşlık Kazanımında Gereken Diğer Belgeler Neler?

Gayrimenkul satın alımı yoluyla vatandaşlık kazanmak isteyen bireyin izlemesi gereken üç aşama vardır: ilk olarak Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden uygunluk belgesi alınması gerekmektedir. Daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğünden Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 31-j bendine göre ikamet izni alınması gerekmektedir. Son olarak Nüfus Müdürlüğü’nden vatandaşlık başvurusunda bulunulmalıdır.

Gayrimenkul Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu.
2 adet biyometrik foto.
Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi.
Doğum belgesi.
Medeni durum belgesi.
Tapu veya yatırımı gösteren belgeler.
Taşınmaz değerleme raporu.
Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Gayrimenkulün tapusu veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
Gerektiğinde tercümesi ile birlikte kimlik belgesi veya pasaport,
İlgili Belediyeden, gayrimenkulün ‘Emlak Rayiç Değeri Belgesi’nin alınması,
Konut, işyeri gibi binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi,
Alıcının 2, satıcının 1 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafı,
Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman bulundurulması,
Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması durumunda, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği,
Gayrimenkul satın almaları ikamet iznine tabi yabancı uyrukluların, ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkereleri.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Departmanı Şişli

Konusunda Tecrübeli Yabancılar Hukuku avukatlarımız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu