Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl Hesaplanır?

İmar Affı (Barışı) Nedir

Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılmış olan yapılar için kanunda bir düzenleme yapılır. Bu düzenleme sayesinde kanuna ve usule aykırı olarak yapılmış olan bu yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilir. Yani imar mevzuatına ve ruhsata aykırı olarak yapılmış olan yapılara yapı kayıt belgesi verilerek imar sorunlarının çözülmesine imar barışı denir. Yapı kayıt belgesi verilen bu yapılar kayıt altına alınır dolayısıyla yasallık kazanmış olur.

İmar barışından faydalanılması halinde yapı kayıt belgesi alındığı için su, elektrik abonelikleri yapılabilir. Aynı zamanda binaların yıkım tehdidi de sona erer. Kaçak olarak yapılmış konut ve işyerleri ekonomik olarak değerli olur. bu nedenle bankalara teminat veya ipotek olarak gösterilmesi mümkün hale gelir.

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

Yapılan binanın ruhsata ve imar mevzuatına uygun olarak yapıldığını gösteren resmi bir belgedir. İmar barışı kapsamında fazlasıyla gündeme gelen bu belge özellikle yeni ev alacaklar için de önemlidir. Kaçak olarak yapılmış binaların yapı kayıt belgesi yoktur. İmar affı kapsamında bu binaların Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesi sağlanır ve yapı kayıt belgesi ile yapı kayıt altına alınır. İmar affından faydalanmak isteyen kişiler taşınmaza bağlı olarak değişebilecek tutarda bedel ödeyerek, yapı kayıt belgesi alabilir.

Yapı kayıt belgesi olmayan binalar abonelik açtıramamaktadır. Elektrik, su, doğalgaz gibi ihtiyaçlar için yapı kayıt belgesi zorunlu olduğu için kişiler mağdur olabilmektedir. Aslında bu ihtiyaçların yapı kayıt belgesine bağlanmasının amacı kaçak yapıların önüne geçilmesidir.

 

İmar Affı İle Kat Mülkiyetine Geçiş Sağlanır mı?

İskan alınmayan yapılar üzerinde kat mülkiyeti kurulamamaktadır. İmar affı kapsamında yapı kayıt belgesi alındıktan sonra yapı üzerinde cins değişikliği yapılarak kat mülkiyeti tesis edilebilir. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra bütün maliklerin onayı ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilir. Bu durumda yapı kullanma izin belgesi aranmaz.

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl Hesaplanır?

İskan (Yapı kullanma izin belgesi) Almamış Yapılar İmar Barışından Faydalanır Mı?

İskan almamış yapılarda imar barışından faydalanarak, yapı kayıt belgesi alabilir. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin onayı ve varsa umumi hizmete (yol, yeşil alan, park gibi) ayrılan yerlerin terk edilmesi ile yapı kullanım izin belgesi aranmadan kat mülkiyeti tesis edilebilir. Tabi ki bu halde yapıyla ilgili tapuda cins değişikliği yapılması gerekir. İmar barışı en son 2018 yılında gündeme gelmişti. İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesi ile milyonlarca kişi yapı kayıt belgesi alarak bu aftan yararlanmıştı. Bu maddeye göre, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olan bütün kaçak yapılar, öngörülen bedeli ödeyerek yapı kayıt belgesi almaya hak kazanmıştır.

 

İmar Barışı Yıkım Kararlarını Etkiler Mi?

İmar affından yararlanması durumunda imar mevzuatına göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları iptal olacaktır.

 

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl Hesaplanır?

İmar affı en son 2018 yılında İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesi ile gündeme gelmişti. Geçici madde hükmüne göre konutlarda %3, ticari binalarda %5 olarak ücret belirlenmişti. Binanın metrekaresine göre maliyeti belirlenir. Ayrıca emlak vergisi değeri hesaplanır. Ve binanın maliyeti ile emlak vergisi değeri toplanır. Çıkan toplam bedelin %3’ü veya %5’i alınır. Çıkan sonuç yapı kayıt belgesi almak için ödenecek olan bedeldir.

 

İmar Barışı İçin Başvuru

İmar barışından yararlanmak için e-devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Başvuru forumunda taşınmaza ilişkin bilgiler girilir. Girilen bu bilgilerle yapı kayıt belgesinin bedeli hesaplanır.

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Stajyer Av. Merve ÇATAR

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.