Yatırımla Türk Vatandaşlığı

İçindekiler

Yatırımla Türk Vatandaşlığı

Vatandaşlık avukatı hizmeti vererek yabancı vatandaşlara, vatandaşlık hukuku alanında giren dava ve işlerde hukuki destek sunmaktayız.

Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamaları ve sahip oldukları hakları inceler.

Devletler, ülkelerine hangi haklarla veya şartla yabancı kabul edeceklerini özgürce sınırlayabilseler de bu konuda Uluslararası Anlaşmalar çerçevesinde de çeşitli sınırlandırmalara tabidirler.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 28 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikamet izinleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

Vatandaşlık Hukuku Nedir?

Yabancılar hukuku ve vatandaşlık hukuku iki ayrı hukuk dalıdır. Vatandaşlık, kişinin devlete bağlılığını ifade eden bir kavram olup vatandaşlık kişiyi bağlı olduğu devlet ile ilgili belirli hak ve yükümlülüklerin sahibi haline getirmektedir. Vatandaşlık hukuku ise kişilerin vatandaşlıkla ilgili hak ve yükümlülüklerine ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalıdır. Vatandaşlık hukuku alanını öncelikle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu düzenlemektedir.

Yabancılar hukuku ise bir devletin veya ülkenin o ülkeye gelen yabancı uyruklulara uyguladığı mevzuattan oluşan hukuk dalıdır. Yabancılar hukukunu öncelikli olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu düzenlemektedir.

İstanbul, Türkiye’de Marmara Bölgesi’nde yer alan şehir ve Türkiye’nin 81 ilinden biridir. Ülkenin nüfus bakımından en çok göç alan ve en kalabalık ilidir. Ekonomik, tarihî ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehirlerden biridir.

Uzun zaman dilimleri boyunca her alanda merkez olmayı ve iktidarda kalmayı başaran dünyadaki ender yerleşim yerlerinden biri olan İstanbul geçmişten günümüze bir dünya başkentidir.

İstanbul, iklimsel ve coğrafi bakımından sahip olduğu özel konum sayesinde zengin bir doğal yaşam geliştirmiştir.
İstanbul, mimari, dini, kültür, nüfus, ekonomi, tarih, medeniyetler bakımından bir metropoldür.

Metropol kavramı aynı zamanda başkentlere gönderme yapan bir kavramdır. Bu itibarla İstanbul Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin başkenti olması sebebiyle de metropoldür.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırlamış olduğu 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre İstanbul’un (İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı belediyelerin sınırları içindeki nüfus) toplam nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişidir.

İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehri ve siyasi olarak eski başkentidir. Kara ve deniz ticaret yollarının bir kavşağı olması ve stratejik konumu nedeniyle Türkiye’de ekonomik yaşamın merkezi olmuştur.
İstanbul’un toplam 39 ilçesi vardır. Bu ilçelerin 25’i Avrupa Yakası’nda, 14’ü ise Anadolu Yakası’ndadır.

Florya Vatandaşlık Avukatı

Şenlikköy ya da bilinen adıyla Florya, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bir mahalledir. Nezih sakin ve kaliteli semtlerden biri olmasıyla yeni yatırım yapacak yabancıların gözde yerlerinden biri halini almıştır.

Florya vatandaşlık avukatı, bu bölgede yaşamak isteyen ve vatandaşlık konularından yardım almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların hukuksal süreçlerini takip etmektedir. Oturma izinlerinin alınması, çalışma izinleri, eğitim ve sağlık konularında yasal takip gibi yabancı vatandaşların kanunlarla ilgili tüm süreçleri takip edilmektedir.

Vatandaşlık Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetlerimiz

Yabancıların Türkiye’de  Türk vatandaşlığı başvuruları,

Yabancıların Türkiye’de Oturma izni alınması, Oturma izninin uzatılması,

Yabancıların Türkiye’de Çalışma izni alınması, Çalışma izninin uzatılması,

Yabancıların Türkiye’de  Evrak tasdik ve apostil işlemleri,

Yabancıların Türkiye’de Yurtdışında alınan boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi,

Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen kişilerin başvuru işlemleri,

Yabancıların Türkiye’de  Miras hakkı,

Yabancıların Türkiye’de Senet, ipotek,

Yabancıların Türkiye’de  Evlilik, boşanma,

Yabancıların Türkiye’de  Resmi kurumlara başvuru,

Yabancıların Türkiye’de  Mahkemelere başvuru,

Yabancıların Türkiye’de  Taşınmaz sahibi olma konularında hukuki destek sağlanmaktadır.

Ülkemizde Yabancılar Hukuku’nun kaynakları:

Pasaport Kanunu,

İskan Kanunu,

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun,

Harçlar Kanunu,

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu,

Türk Vatandaşlığı Kanunu,

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni olması zorunluluğu bulunaktadır. İkamet izni başvurusu genel olarak yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. 6 ay içinde kullanılmaya başlanmayan ikamet izinleri geçerliliğini kaybeder.

Bakırköy Vatandaşlık Avukatı

Yatırımla Türk Vatandaşlığı
Yatırımla Türk Vatandaşlığı

Bakırköy İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan ilçedir. Bakırköy, Türkiye’nin ilk metropolleşen kenti İstanbul’un organik bir parçasıdır. Ataköy 1. Kısım, Ataköy 2-5-6. Kısım, Ataköy 3-4-11. Kısım, Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Basınköy, Cevizlik,Kartaltepe ,Osmaniye,Sakızağacı ,Şenlikköy (Florya) ,Yenimahalle ,Yeşilköy ,Yeşilyurt ,Zeytinlik ,Zuhuratbaba Toplam 15 mahalle vardır:

Yabancıların Türkiye’de kullanabileceği haklarından bazıları aşağıda sıralanmıştır;

Gayrimenkul Edinme Hakkı

Yabancı Sermayeli Şirket Kurma, Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı

Miras Hakkı

Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları

Yabancıların Türkiye’de Çalışması, Çalışma İzni

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma ve Sosyal Güvenlik Hakları

Eğitim Hak ve Özgürlüğü ve vatandaşlık hukuku

Seyahat – İkamet Hak ve Özgürlüğü

Sözleşme Yapma Hakkı

Basın Özgürlüğü

Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü

Kişi Dokunulmazlığı

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında da sizin çözüm ortağınızız.

Avcılar Vatandaşlık Avukatı

Avcılar, İstanbul ilinin Avrupa yakasında yer alan bir ilçesidir. İlçenin doğusunda Küçükçekmece Gölü ile Küçükçekmece ilçesi, kuzeyinde Başakşehir ilçesi, batısında Esenyurt ve Beylikdüzü ilçeleri, güneyinde ise Marmara Denizi ile çevrelenmiştir. Avcılar Merkez Mahallesi ,Ambarlı Mahallesi, Cihangir Mahallesi ,Gümüşpala Mahallesi ,Denizköşkler Mahallesi,Üniversite Mahallesi,Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ,Firuzköy Mahallesi,Tahtakale Mahallesi ,Yeşilkent Mahallesi Avcılar, 10 mahalleden oluşmaktadır.

Vatandaşlık Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetlerimiz

Sonradan Türk Vatandaşlığının Kazanılması,

Evlat Edinilme Yoluyla  Türk Vatandaşlığının Kazanılması,

K.T.C. Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanması,

Seçme Hakkı İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması,

İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması,

Göçmen Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması,

İkamet Şartı Aranmaksızın Yeniden Türk Vatandaşlığının Kazanılması,

İkamet Şartına Bağlı Olarak Yeniden Türk Vatandaşlığına Kazanılması,

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığına Kazanılması,

Bahçelievler Vatandaşlık Avukatı

Bahçelievler, Türkiye’nin İstanbul iline bağlı bir ilçe. Avrupa yakasında, güneyden Bakırköy’e, batıdan Küçükçekmece’ye, kuzeyden Bağcılar’a ve doğudan Güngören’e komşudur. 1992’de Bakırköy’den ayrılarak ilçe olmuştur.

Bahçelievler vatandaşlık avukatı, bu bölgede yaşamak isteyen ve vatandaşlık konularından yardım almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların hukuksal süreçlerini takip etmektedir.

İkamet izni çeşitleri 6458 sayılı kanunda düzenlenmiş olup, bu izin türleri;

  1. a) Kısa Dönem İkamet İzni
  2. b) Aile İkamet İzni
  3. c) Öğrenci İkamet İzni
  4. d)Uzun Dönem İkamet İzni
  5. e) İnsani İkamet İzni
  6. f) insan Ticareti Mağduru İkamet İzni şeklindedir.

Türkiye’de bağımsız olarak çalışacak yabancılara ise Türkiye’de en az 5 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları koşuluyla Bakanlıkça bağımsız çalışma izni verilebilir.

4817 sayılı Kanunla yabancıların çalışma iznine ilişkin olarak bazı istisnai haller sayılmış olup, söz konusu istisnai hallerde yabancılara çalışma izni verilebileceği belirtilmiştir.

Bahçelievler Vatandaşlık Avukatı

Beylikdüzü, İstanbul’un batıdaki ilçelerinden biridir. Güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçeleri vardır. Yüzölçümü 36 km² dir. Beylikdüzü İstanbul’un en kozmopolit ilçelerinden biridir, bu özelliği bir Türkiye mozayiği gibidir ve ilçede hatırı sayılı sayıda yabancı uyruklu da ikamet etmektedir. Beylikdüzü İstanbul’da en fazla prim yapan bölge olarak yatırımcısına en çok kazandıran ilçe olmuştur.

Adnan Kahveci Mahallesi ,Barış Mahallesi ,Büyükşehir Mahallesi ,Cumhuriyet Mahallesi ,Dereağzı Mahallesi, Gürpınar Mahallesi, Kavaklı Mahallesi, Marmara, Sahil Mahallesi ,Yakuplu Mahallesi olarak, Beylikdüzü ilçesi 10 mahalleden oluşmaktadır.

Vatandaşlık avukatı olarak ilçeyi beğenip Türkiye’de yaşamaya karar veren yabancı ülke vatandaşlarının tüm yasal sürelerini çözümlemektedir.

Vatandaşlık Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetlerimiz

Yabancıların Türkiye’de  Türk vatandaşlığı başvuruları,

Oturma izni alınması, Oturma izninin uzatılması,

Yabancıların Türkiye’de  Evrak tasdik ve apostil işlemleri,

Yurtdışında alınan boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi,

Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen kişilerin başvuru işlemleri,

Yabancıların Türkiye’de  Miras hakkı,

Yabancıların Türkiye’de Senet, ipotek,

Yabancıların Türkiye’de  Evlilik, boşanma,

Yabancıların Türkiye’de  Resmi kurumlara başvuru,

Yabancıların Türkiye’de  Mahkemelere başvuru,

Yabancıların Türkiye’de  Taşınmaz sahibi olma konularında hukuki destek sağlanmaktadır.

Florya Vatandaşlık Avukatı

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı Nerededir, Florya Vatandaşlık Avukatı Arıyorum , Bakırköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı İletişim, Avcılar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı arıyorum diyorsanız noter marifeti ile vekalet vererek kendi adınıza vekil tayin edeceğiniz ve hukuki danışmanlık alacağınız avukatın tecrübe ,bilgi, birikim, deneyim en önemli faktörlerdendir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku avukatı tecrübesi ne kadar fazlaysa davanın lehinize sonuçlanma ihtimali de o kadar fazladır.

Türk Vatandaşlığına Başvurusunda Gereken Belgeler

Vatandaşlık isteğini belirten başvuru formu

Vekaletname

Sağlık raporu

2 adet biometrik fotoğraf (fonu beyaz)
Pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge
Medeni hal belgesi, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi

Başvuranın kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge)
Başvuran evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge
Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk Vatandaşlığı kazanması isteniyorsa yurtiçinde noterde, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve noter tasdikli Türkçe tercümeleri

Yatırımla Türk Vatandaşlığı
Yatırımla Türk Vatandaşlığı

Başvuranın Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait nüfus kayıt örneği
Başvuranın doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 39. maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı
Hizmet bedelinin Maliye Veznesine yatırıldığını gösteren makbuz ,

Bahsi geçen belgelerin noter tasdikli Türkçe çevirileri

Yatırımla Türk Vatandaşlığı

Büyükçekmece Vatandaşlık Avukatı

Büyükçekmece, İstanbul’un batısında bulunan bir ilçesidir. Doğusunda Beylikdüzü ve Esenyurt, batısında Silivri, kuzeyinde Çatalca ve Arnavutköy ilçeleriyle güneyde Marmara Deniziyle çevrilmiştir. Büyükçekmece’de Türkiye’nin 1., Avrupa’nın 3. en yüksek TV kulesi, Türkiye’nin en büyük sergi alanı TÜYAP bulunmakta ve Büyükçekmece yazlık kent olduğu için uzun bir sahili, alışveriş merkezi, çarşısı, tarihi eserleri, 5 yıldızlı hotelleri, tiyatrosu, spor salonları, parkları ve su parkı vardır. Bu özelliklerinden dolayı çok rağbet gören ilçelerimizden biridir.

Ülkemizde Yabancılar Hukuku’nun kaynakları:

Pasaport Kanunu

İskan Kanunu

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

Harçlar Kanunu

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

Türk Vatandaşlığı Kanunu

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni olması zorunluluğu bulunaktadır. İkamet izni başvurusu genel olarak yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. 6 ay içinde kullanılmaya başlanmayan ikamet izinleri geçerliliğini kaybeder.

Küçükçekmece Vatandaşlık Avukatı

Küçükçekmece, İstanbul’un batısında aynı adlı gölün çevresinde kurulmuş bir ilçedir.
Küçükçekmece’de 4 tane küӀtür merkezi vardır.

BunӀar: Cennet Kültür ve Sanat Merkezi (CKSM), Atakent Kültür ve Sanat Merkezi (AKSM),Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi (SKSM) ve Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi (YKB)’dir.

Küçükçekmece Merkezi konum olması dolayısıyla çok beğenilen ve yatırım yapılan ilçelerimizden biridir.

Vatandaşlık Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetlerimiz

Yabancıların Türkiye’de  Türk vatandaşlığı başvuruları,

Yabancıların Türkiye’de Oturma izni alınması, Oturma izninin uzatılması,

Yabancıların Türkiye’de Çalışma izni alınması, Çalışma izninin uzatılması,

Yabancıların Türkiye’de  Evrak tasdik ve apostil işlemleri,

Yabancıların Türkiye’de Yurtdışında alınan boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi,

Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen kişilerin başvuru işlemleri,

Yabancıların Türkiye’de  Miras hakkı,

Yabancıların Türkiye’de Senet, ipotek,

Yabancıların Türkiye’de  Evlilik, boşanma,

Yabancıların Türkiye’de  Resmi kurumlara başvuru,

Yabancıların Türkiye’de  Mahkemelere başvuru,

Yabancıların Türkiye’de  Taşınmaz sahibi olma konularında hukuki destek sağlanmaktadır.