Yeniden Değerleme Kanunu Samsun

Bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerindeki artış oranını dikkate almak suretiyle yeniden hesaplama olanağı veren bilanço düzeltme imkanıdır.

 

Kimler Yeniden Değerlendirme Yapabilir?

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kolektif, adi komandit ve adi şirketler de dahil olmak üzere ferdi işleme sahip gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı iktisadi kıymetleri yeniden değerlendirme hakkına sahiptir.

Neler Yeniden Değerlendirmeye Tabi Tutulabilir?

  • Söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği 9.6.2021 tarihi itibariyle aktifte kayıtlı bulunan iktisadi kıymetler
  • Müessese hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerce boş arazi ve arsalar da yeniden değerlendirmeye tabi tutulabilir.

Daha önce sat geri kirala ve kira sertifikası ihracında kullanılmış olan durak varlıklar için yeniden değerlendirme yapılamayacaktır.

 

Yeniden Değerlendirme Nasıl Vergilenecek?

İşletmeler yeniden değerledikleri duran varlıkları için aktifte kayıtlı net defter kayıtları ile yeniden değerlenmiş tutar arasındaki fark üzerinden yüzde 2 oranında vergi ödeyecektir.

Yeniden Değerleme Ne Zamana Kadar Yapılabilir?

Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkına sahip mükellefler tarafından 31/12/2021 tarihine kadar yapılabilir.

Yeniden Değerleme Kanunu Samsun

Stajyer İrem ÇELİK

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.