EN SON EKLENENLER

Yurt Dışından Vergisiz Araç Getirme İşlemleri

Yurt Dışından Vergisiz Araç Getirme İşlemleri

Almanya gibi araç üretimi yapılan ülkelerden alım yapmak, kağıt üzerinde oldukça avantajlıdır. Çünkü genellikle ekstra ücretler pek bilinmez. Yurt dışından araba getirmek isteyenlerin izlemesi gereken adımlar şöyle:

Aracın getirtilebilmesi için öncelikle yabancı bir ülkeden faturalı olarak satın alma işlemi yapılmalı.

Türkiye’ye getirilen araç, gümrüğe sokulmalı.
Gümrükten araba almak için ÖTV ve KDV gibi ödemeler yapılmalı. ÖTV, aracın vergisiz fiyatı üzerinden hesaplanır. KDV ise ücret hesaplamalarının tamamı yapıldıktan sonra ödenir ve toplam tutarın %18’idir.

Ayrıca gümrükleme gibi işlemler nedeniyle aracın tipine ya da ücretine göre çeşitli ithalat ödemeleri yapılması gerekebilir.

Ödeme işlemlerinden sonra aracın ruhsat ve plakasının çıkarılması gerekir.
Son olarak bir ekleme yapmamız gerekiyor.

Birçok Avrupa ülkesi, araç almanız ve birkaç gün içerisinde nakliye yolu ile aracı çıkarmanız durumunda sizden KDV almaz.

Ancak aracı kullanarak ülkeden çıkarmak ya da 1 ay sonra nakliye etmek isterseniz satın alma işlemini yaptığınız ülkenin belirlediği KDV tutarını ödemeniz gerekir.

Türkiye’de de KDV ödeyeceğiniz için toplamda iki kere KDV ödemiş olursunuz. Ayrıca araç kullanıldığı takdirde o ülkede, KDV dışında Türkiye’de bulunan MTV’ye benzer farklı başka vergilerin de ödenmesi gerekir. Bu nedenle aracı kara ya da deniz yolu ile nakliye etmek çok daha avantajlıdır.

Kısacası yurt dışından araba alma şartları, ülke içinde herhangi bir bayiden ya da şahıstan araba almaktan çok farklıdır. Yurt dışından araç getirme mevzuatında yer alan birçok kalem, ekstra ödeme demektir. Bu nedenle özel olarak bir araca ilgisi olmayanların genellikle tercih etmesi önerilmez.

Yurt Dışından Vergisiz Araç Getirebilecek Kişiler

Diplomatik misyon temsilcilikleri ve diplomatik statüsü bulunmayan memurlar,
NATO’ya bağlı yabancı personel,
Yabancı öğretim görevlisi ve öğrenciler,
Yurt dışında emekli olmuş Türkiye’de ikamet eden yabancılar,
Federasyona bağlı yabancı sporcular,
Yurt dışında yerleşik olan yabancı basın kuruluşlarının Türkiye’de ikamet eden çalışanları,
Türkiye’de ikamet edip aynı zamanda çalışma izni bulunan yabancılar,
Avrupa Birliği program ve projeleri kapsamında çeşitli Bakanlıklarda geçici olarak bulunan yabancı uzmanlar,
Türk vatandaşlığından çıkmış mavi kart sahibi ve Türkiye’de ikamet edip Çalışan, Öğrenim gören yabancı uyruklu kişiler.

Türkiye’de vergisiz olarak kullanılmak istenen misafir araçlar için kişilerin tescilli araçları ile Türkiye’ye girişlerinde bağlı bulundukları Gümrük Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları halinde yurt dışından vergisiz araç getirme işlemleri başlamış olmaktadır.

Gümrük Müdürlüğü tarafından araç ile ilgili olarak “Araç Tespit Tesellüm Tutanağı” hazırlanarak araç gümrük ambarına çekilir.

Araç sahibine gerekli evrakları tamamlayabilmesi için Gümrük Müdürlüğü tarafından süre verilir.

Türkiye ve Otomobil Turing Kurumundan Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi alınıp Gümrük Müdürlüğüne ibraz etmek gereklidir.

Bu belgeyi temin etmek için Araç Tespit Tesellüm Tutanağı’nın ıslak imzalı bir nüshası ve araç için belirlenen teminat tutarının kurum hesaplarına yatırılmış olması gerekmektedir.

Türkiye ve Otomobil Turing Kurumundan Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi (mavi karne) İçin istediği belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1. Yurt dışından vergisiz araç getirme işlemleri için gerekli belgeler (Çalışan Yabancılar);

Pasaport ve sürücü belgesi (fotokopileriyle beraber)
Çalışma İzni fotokopisi
Çalışma izninden muaf olan yabancılar için SGK’dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) Türkiye’de çalıştıklarına dair resmi belge
Aracın kendine ait olduğunu gösteren araç ruhsatı, satış varsa, ilgili konsolosluktan satış sözleşmesi (satıcıya ait ruhsat fotokopisi ile birlikte)
Gümrük Müdürlüğü’nden alınmış “Araç Tespit Tesellüm Tutanağı
Aracın, marka, tipi, motor hacmi ve model yılına göre teminat. (Nakit veya Kurum örneğine uygun vadesiz banka teminat mektubu)

2. Yurt dışından vergisiz araç getirme işlemleri için gerekli belgeler (Öğrenim gören yabancılar);

İkamet tezkeresi (Mavi Kart sahiplerinden istenmez.)
Öğrenim gördüğü yerden, Kuruma hitaben öğrenci belgesi
Pasaport, sürücü belgesi (fotokopileriyle beraber)
Aracın kendine ait olduğunu gösteren araç ruhsatı satış varsa, ilgili konsolosluktan satış sözleşmesi (satıcıya ait ruhsat fotokopisi ile birlikte)
Gümrük Müdürlüğü’nden alınmış “Araç Tespit Tesellüm Tutanağı”
Aracın, marka, tipi, motor hacmi ve model yılına göre teminat. (Nakit veya Kurum örneğine uygun, vadesiz banka teminat mektubu)

3. Yurt dışından vergisiz araç getirme işlemleri için gerekli belgeler (Emekli olmuş yabancılar);

İkamet tezkeresi
Ülke sosyal güvenlik kuruluşlarınca verilen, emekli olduğunu gösteren belge (büyükelçilik veya konsoloslukça onaylı Türkçe tercümeli)
Pasaport, sürücü belgesi (fotokopileriyle beraber)
Aracın kendine ait olduğunu gösteren araç ruhsatı, satış varsa, ilgili konsolosluktan satış sözleşmesi (satıcıya ait ruhsat fotokopisi ile birlikte)
Gümrük Müdürlüğü’nden alınmış “Araç Tespit Tesellüm Tutanağı”
Aracın, marka, tipi, motor hacmi ve model yılına göre teminat. (Nakit veya Kurum örneğine uygun, vadesiz banka teminat mektubu)

Teminat konusunda mağduriyet yaşamamak adına Türkiye ve Otomobil Turing Kurumuna önceden mail atmanızda fayda vardır. Bahse konu kuruma triptik@turing.org.tr adresinden mail gönderebilirsiniz.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumundan alınacak mavi karnenin yanı sıra trafik sigortası yaptırmak da bir diğer işlemdir.

Bu iki işlem yapıldıktan sonra belgeler Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilerek alınabilir. Yurt dışından getirilen tüm araçlar için Türk Standartları Enstitüsü’nden “Araç Uygunluk Belgesi” alınmalıdır.

Araç uygunluk belgesini alabilmeniz için bu işi yapan özel mühendislik firmalarından hizmet almanız gerekmektedir.

Yurt dışından vergisiz araç getirebilecek kişiler Almış oldukları TSE belgesi ve trafik sigortası ile birlikte yabancı plakalı aracın muayene istasyonlarında TÜV işlemlerini yaptırması gerekmektedir.

Alınan tüm belgeler Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilerek Gümrük Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere şahadetname hazırlatılması gereklidir.

Emniyet Müdürlüğü tarafından evrakta sahteciliğin önüne geçmek maksadıyla şahadetnameler elden alınmamakta Gümrük Müdürlüğü tarafından posta ya da kargo ile gönderilmesi istenmektedir.

Son olarak yurt dışından vergisiz araç getirme işlemleri kapsamında Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile geçici ithal edilen taşıtlar ile yabancı uyruklu kişilerin taşıtlarına Emniyet Genel Müdürlüğü’nce MA-MZ harf serisini taşıyan plakalar verilmektedir.

Misafir araç adına ruhsat çıkarıp Türk plakası almak için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.
İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (EK-1 Formu)
Araç Muayene Belgesi (TÜV)
Şahadetname
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun düzenlediği mavi karne fotokopisi
Araç Uygunluk Belgesi (TSE)
Kişinin çalıştığı yerden çalıştığına dair belge
Pasaport
İkamet tezkere fotokopisi (Mavi Kartlılara ve Çalışma İzni sahibi yabancılara gerek yok)
Eğer sahipse Mavi Kart fotokopisi

Trafik sigortası

Yurt dışından vergisiz araç getirme işlemleri kişilerin icra ettikleri iş ve konumlarına göre teminatsız ve teminatlı olarak iki şekilde yapılmaktadır.

Teminatsız olarak yapılan araçlar için sahiplerinin beyanlarını içeren ve bağlı oldukları kuruluş temsilciliklerinin onayı ile düzenlenen taahhütname ve teminat hükmündeki geçici giriş belgesi ile işlem yapılmaktadır.

Teminatlı olarak, nakit ya da banka teminat mektubu karşılığında, Türkiye Turing Otomobil Kurumu tarafından verilen yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile işlem yapılmaktadır.

Taahhütname Ve Teminat Hükmünde Olan Geçici Giriş Belgesi İle İşlemleri Yapılacak Olan Yabancı Kişiler

Türkiye’ deki elçilik ve konsoloslukta görevli Memur ve Hizmetliler

Teknik iş birliği ve ona benzer uluslararası anlaşmalar kapsamında çalışan yabancı uzman personel

Yabancı işçi bürolarında çalışan yabancı personeller
Yabancı basın yayın kuruluşları ve mensupları
NATO’da görevli yabancı personel( Bu kişilere ait araçların Gümrük işlemleri NATO Beyannamesi ile yapılmaktadır)
Nakit Yada Banka Teminat Mektubu Vermek Sureti İle Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi İle İşlemleri Yapılacak Yabancı Kişiler
Oturma ve Çalışma İzni olan yabancılar
Yabancı Öğrenci kişiler
Yurtdışından Emekli Yabancı kişiler
YÖK tarafından çalışmasına izin verilen yabancı akademisyenler, öğretim görevlileri ve öğretmenler
Federasyona bağlı olan yabancı olan sporcular
Türk Vatandaşlığından çıkmış Mavi Kart sahibi ve Türkiye’ de ikamet edip öğrenim gören, çalışan yabancı kişiler.

Yurt Dışından Vergisiz Araç Getirme İşlemleri

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu