MANŞET

2024 Ne Kadar Nafaka Alabilirim

2024 Ne Kadar Nafaka Alabilirim

Nafaka ödenmesine karar verildikten sonra nafaka ödeyen taraf işinden ayrılsa da, daha düşük maaşla çalışmaya başlasa da nafakayı ödemek zorundadır. Nafakayı ödemeyen veya geciktiren eş, ileride faiziyle birlikte ödemek zorunda kalır. Ödememekte ısrarcı olması durumunda ise icra takibiyle birlikte devlet eliyle bu nafaka alınır.

Hakimler nafaka miktarını belirlerken şu hususlara dikkat etmektedir;

Evlilik süresi
Kusur durumu
Tarafların çalışma durumu
Boşanma ile yoksulluğa düşülecek olunması
Ödenmekte olunan kredi, kira gibi ödemelerin hangi tarafça yapıldığı,
Varsa müşterek çocukların durumu vs.

Bu kısımda şuna dikkat edilmesi gerekmektedir ki hakimler bazen evlilik süresinin kısa oluşu veya her iki tarafın da çalışıyor olması gibi sebeplerle tarafların nafaka taleplerini reddetmektedirler.

Yoksulluk nafakası: Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

İştirak nafakası: Boşanma yüzünden çocuğunun bakım ve eğitim giderlerini karşılayamayan taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla çocuğunun bakım ve eğitim giderleri için diğer taraftan iştirak nafakası isteyebilir.

Tedbir nafakası: Boşanma veya ayrılık davası devam ederken, geçici bir süre için yoksulluk nafakası veya iştirak nafakası yerine bağlanan nafakadır.

Yardım nafakası: Aile içinde yardımlaşma ve dayanışma ilkesi gereğince, bir aile üyesinin diğer aile üyelerine sağladığı maddi destektir.

Tedbir Nafakası Nasıl Belirlenir?

Dava tarihinden itibaren başlayıp, davanın kesinleştiği tarihe dek hükmolunur. Sonrasında yoksulluk nafakası olarak devam edebilir. Dava açılırken talep edilmese de sonradan da istenebilecektir. Tedbir nafakasına tarafların talebi olmasa dahi hakim tarafından kendiliğinden de hükmedilebilecektir.

Nafakanın Artırılması, Azaltılması, Kaldırılması

Nafaka ilamları kesin hüküm teşkil etmez. Tarafların sosyal ekonomik durumlarındaki değişim, nafaka miktarının da değişmesini gerektirir. Dolayısıyla hakim tarafından bağlanan nafaka değişen koşullara göre yenilenebilir.

2024 Ne Kadar Nafaka Alabilirim

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu