Ana SayfaANAYASA MAHKEMESİ KARARLARIAnayasa Mahkemesi Kararı E.2007/2 (5553 Sayılı Kanun Hk.)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2007/2 (5553 Sayılı Kanun Hk.)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2007/2 (5553 Sayılı Kanun Hk.)

21 Ocak 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27822

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2007/2

Karar Sayısı : 2011/1 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü : 13.1.2011

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNANLAR:

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Haluk KOÇ, Oya ARASLI ile birlikte 122 milletvekili (E. 2007/2)

2- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Ali TOPUZ, Haluk KOÇ ile birlikte 118 milletvekili (Esas. 2006/168)

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 31.10.2006 günlü, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun,

4. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının, 5. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının,

6. maddesinin üçüncü fıkrasının, 8. maddesinin birinci fıkrasının, 9. maddesinin ikinci fıkrasının ve 15. maddesinin,

Anayasa’nın Başlangıç’ı ile, 2., 5., 6., 7., 8., 11., 45. ve 123. maddelerine aykırılığı savıyla iptallerine

ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2007/2

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçeleri ve ekleri,

bu konudaki yürürlüğü durdurma ve esas inceleme raporu ile ekleri,

iptali istenilen kurallar, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri

okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

31.10.2006 günlü, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun:

A- 15. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… özel hukuk tüzel kişilerine …” ibaresi, 8. maddedeki ‘denetim’ yönünden,

13.1.2011 günlü, E. 2007/2, K. 2011/13 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu hükmün,

uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi

ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

B- 1- 4. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına,

2- 5. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarına,

3- 6. maddesinin üçüncü fıkrasına,

4- 8. maddesinin birinci fıkrasına,

5- 9. maddesinin ikinci fıkrasına,

6- 15. maddesinin;

a- Birinci fıkrasında yer alan “… özel hukuk tüzel kişilerine …” ibaresinin 8. maddedeki ‘denetim’ yönünden iptal edilen hükmü dışında kalan bölümüne,

b- İkinci, üçüncü ve son fıkralarına,

yönelik iptal istemleri, 13.1.2011 günlü, E. 2007/2, K. 2011/13 sayılı kararla reddedildiğinden,

bu fıkra ve bölümlere ilişkin YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

13.1.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2007/2

karar

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: