Miras Hukuku – Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar

Miras Hukuku - Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra bıraktıkları varlıkların geçirilmesi ve yönetilmesi konularını kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk...

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                          .......         DOSYA NO                 :.......   TALEPTE BULUNAN :.......   KARŞI TARAF            :.......   DAVA                          :         KONU                          : Anayasaya Aykırılık   OLAYLAR              : 1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte...

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi?

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi? Üzerinde şerh olan ev hakkında sorulan soruların başında bu tip evlerin satılıp satılamadığı gelmektedir. Buna göre borçlu olan şerhli...

Tag:florya hukuk bürosu

İcra Dosyasının Fek Dilekçesi Örneği

İcra Dosyasının Fek Dilekçesi Örneği Alacaklı tarafından icra dosyasında 1 yıl boyunca işlem yapılmaması halinde icra dosyası arşive kaldırılmaktadır Bu duruma uygulamada icra dosyasının düşmesi denilmektedir....

İşe İade Sonrasında Başvurusuna Rağmen İşe Başlatılmaması Hali

İşe İade Sonrasında Başvurusuna Rağmen İşe Başlatılmaması Hali İşe başlatmama tazminatı fesih tarihindeki çıplak brüt ücrete göre hesaplanır. Brüt ücretin içerisinde para ile ölçülebilen ve...

Kötüniyetle veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları

Kötüniyetle veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları HMK Madde 329 (1) Kötüniyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle...

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2010/75

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2010/75 14 Şubat 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28204 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2010/75 Karar Sayısı : 2011/150 Karar Günü : 3.11.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN...

Davalının Ödemediği İddia Edilen Apartman Ortak Gider Ödemeleri

Davalının Ödemediği İddia Edilen Apartman Ortak Gider Ödemeleri Karar İçeriği 18. Hukuk Dairesi 2015/22816 E. , 2016/2702 K. "İçtihat Metni"               ...

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Ceza Kanununun Amacı Nedir? Cceza kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini; kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak...

Anayasa Mahkemesinin E: 2010/11

Anayasa Mahkemesinin E: 2010/11 5766 Sayılı Kanun ile İlgili 14 Şubat 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28204 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2010/11 Karar Sayısı : 2011/153 Karar Günü :...

İcra Hukukunda Erteleme Nedir?

İcra Hukukunda Erteleme Nedir? İcra Erteleme, haklı ve kabul edilebilir nedenlerin var olması durumunda borçlunun hukuki durumuna zarar verecek bir işlemden geçici bir süre için...

Latest news

32. Madde İkamet Reddi Nedir

32. Madde İkamet Reddi Nedir İkamet izni başvurusu reddedilmesi, başvuru yapılan kişinin izin almayacak kişiler arasında bulunması veya başvuru sürecinde...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/793 Esas KARAR NO : 2019/2135 T Ü R K...

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2022/782 Esas KARAR NO : 2022/836 T Ü R K...

Must read

32. Madde İkamet Reddi Nedir

32. Madde İkamet Reddi Nedir İkamet izni başvurusu reddedilmesi, başvuru...

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK...
Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]