Ana SayfaANAYASA MAHKEMESİ KARARLARIAnayasa Mahkemesi Kararı e.2013/24

Anayasa Mahkemesi Kararı e.2013/24

Anayasa Mahkemesi Kararı e.2013/24

23 Kasım 2013 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28830

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2013/24

Karar Sayısı : 2013/43 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü : 14.11.2013

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNANLAR : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri M. Akif HAMZAÇEBİ ve Muharrem İNCE ile birlikte 127 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 6.12.2012 günlü, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun;

1- 110. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “…gibi…” ibaresinin,

2- 123. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan “…ile Kurul Karar Organının çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar…” ibaresinin,

3- 126. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin,

4- 129. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…raporun ait olduğu dönemi izleyen yılın haziran ayı sonuna kadar…” ve “…ilgili Bakana…” ibarelerinin,

5- 130. maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan “…her yılın haziran ayı sonuna kadar…” ibaresi ile (6) numaralı fıkrasının,

6- 137. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…grev ve…” ibaresinin,

7- 138. maddesinin;

a- (6) numaralı fıkrasının ilk paragrafı ile (a), (b) ve (c) bentlerinin,

b- (11) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinin,

c- (12) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

d- (13) numaralı fıkrasının,

Anayasa’nın 2., 5., 7., 8., 11., 13., 38., 49., 54., 87., 90., 153., 160. ve 165. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüklerinin durdurulması istemini de içeren iptali istenilen kuralların yer aldığı dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki Raportör Ayşegül ATALAY tarafından hazırlanan yürürlüğü durdurma ve esas inceleme raporu,

dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

6.12.2012 günlü, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun;

A- 110. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “…gibi…” ibaresi, 14.11.2013 günlü, E.2013/24, K.2013/133 sayılı kararla iptal edildiğinden,

bu ibarenin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

Engin YILDIRIM, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN ile M. Emin KUZ’un karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

B- 138. maddesinin (13) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin yürürlüğünün durdurulması isteminin koşulları oluşmadığından REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

C- 1- 123. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan “…ile Kurul Karar Organının çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar…” ibaresine,

2- 126. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerine,

3- 129. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…raporun ait olduğu dönemi izleyen yılın haziran ayı sonuna kadar…” ve “…ilgili Bakana…” ibarelerine,

4- 130. maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan “…her yılın haziran ayı sonuna kadar…” ibaresi ile (6) numaralı fıkrasına,

5- 137. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…grev ve…” ibaresine,

6- 138. maddesinin;

a- (6) numaralı fıkrasının ilk paragrafı ile (a), (b) ve (c) bentlerine,

b- (11) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerine,

c- (12) numaralı fıkrasının birinci cümlesine,

d– (13) numaralı fıkrasının,

yönelik iptal istemleri, 14.11.2013 günlü, E.2013/24, K.2013/133 sayılı kararla reddedildiğinden, bu fıkraya, bentlere,

cümlelere ve ibarelere ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

14.11.2013 gününde karar verildi.

Karar

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: