Ana SayfaANAYASA MAHKEMESİ KARARLARIAnayasa Mahkemesinin E: 2005/95 K: 2007/2 Yürürlüğü Durdurma

Anayasa Mahkemesinin E: 2005/95 K: 2007/2 Yürürlüğü Durdurma

Anayasa Mahkemesinin E: 2005/95 K: 2007/2 Yürürlüğü Durdurma

27 Ocak 2007 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 26416

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2005/95

Karar Sayısı : 2007/2 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü : 24.1.2007

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNANLAR :

1 – Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

2 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Kemal ANADOL, Kemal KILIÇDAROĞLU ile birlikte 112 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 3.7.2005 günlü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun;

maddesinin ikinci fıkrasının,

maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının ilk tümcesinin,

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Okul öncesi eğitim kurumları açabilir…” bölümü ile ikinci fıkrasının,

maddesinin (o) bendinin,

maddesinin son fıkrasının,

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “…almak ve …” ibaresinin, (f) bendinin ve (g) bendinin “…süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek” bölümünün,

maddesinin son fıkrasında yer alan “…başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve …” bölümünün,

maddesinin son fıkrasında yer alan “…avukat unvanlı pozisyonlar hariç olmak üzere, …” bölümünün,

maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesi ile ikinci fıkrasının,

maddesinin,

maddesinin,

maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin,

Geçici 5. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci tümcesinin,

Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 10., 11., 24., 42., 47., 90., 123., 126., 127. ve 174. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ile bu madde,

fıkra, bend, bölüm, ibare ve tümcelerinin uygulanması sonucu doğabilecek sakıncaların önlenebilmesi için yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin E: 2005/95 K: 2007/2 Yürürlüğü Durdurma

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

3.7.2005 günlü, 5393 sayılı “Belediye Kanunu” nun;

A- 14. maddesinin;

1- Birinci fıkrasının (b) bendinin “Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;…” bölümü,

2- “Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.” biçimindeki ikinci fıkrası,

B- 50. maddesinin son fıkrasının “… avukat unvanlı pozisyonlar hariç olmak üzere, …” bölümü,

24.1.2007 günlü, E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu fıkra ve bölümlerin,

uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için

kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA, 24.1.2007 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Karar

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: