MANŞET

Apartman Yönetiminde Ortak Giderler 2024

Apartman Yönetiminde Ortak Giderler 2024

Kat Mülkiyeti kanununda ortak alanlar belirtilmiştir. Ortak yerlerin neresi olacağı sözleşmede belirlenebilmekle birlikte kanun gereği belirtilen yerler herhalde ortak alan sayılır.

Kat Mülkiyeti Kanunu madde 4’e göre:

  • Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar.
  • Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,
  • Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.
    Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.

Sayılan bu yerler kanun gereği ortak alandır. Diğer yerler sözleşmede serbestçe belirlenebilir.

Apartman Yönetiminde Genel Giderlere Katılma Yükümlülüğü (KMK md. 20)

Kat malikleri arasında aksine bir anlaşma yapılmamışsa ortak giderlere malikler katılmak zorundadır. Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmak zorundadır. Kat maliklerinden veya onun bağımsız bölümündeki bir kişinin kusurlu hareketi yüzünden sayılan giderler oluşmuşsa; bu giderleri ödemek zorunda kalan diğer kat malikleri ödedikleri parayı, kusurlu malikten talep etme hakları vardır.

Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerdeki bakım, onarım, güçlendirme masraflarına ve yönetici aylığı gibi ödemelere katılmak zorundalardır. Aynı zamanda ortak tesislerin işletme giderleri de bu kapsamdadır. Bu sayılan bütün gider ve avanslara kat malikleri kendi arsa payları oranında katılmakla yükümlüdürler.

. Bir diğer ortak gider ise yönetici aylığı ve ortak tesislerin işletme giderleridir. Bu giderler için toplanan miktara her kat maliki kendi arsa payı oranında katılır. Ve kat malikleri ortak yerler ve tesisleri kullanmadığını ileri sürerek yahut kullanma hakkından vazgeçerek giderleri ödemekten kaçınamaz.

Apartman Yönetiminde Ortak Giderler 2024

Apartman Yönetiminde Kat Maliki Ortak Giderlere Katılmazsa Ne Yapılabilir?

Apartman yönetiminde ortak giderlere katılmayan kat malikine karşı, diğer kat malikleri yahut yönetici yönetim planına, kanuna ve genel hükümlere dayanılarak dava açılabilir. Aynı zamanda icra takibi de başlatılabilir. Ayrıca kat maliki giderleri gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Örneğin kat malikine apartman aidat giderini ödemediği için taşınmazın bulunduğu yerdeki icra dairesinde icra takibi başlatılabilir. Başlatılan icra takibinin niteliği ilamsız olacaktır. İcra takibini diğer kat malikleri yahut yönetici başlatabilir. Aidatın ödenmemesinden kaynaklı olarak gecikme tazminatı da ödemekle yükümlü olunacaktır.

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20- Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Apartman Yönetimindeki Giderler Yönetmeliği

Bir diğer ismiyle ortak kullanım alanları yönetmeliğidir. Apartmandaki yönetimin nasıl oluşturulacağı, yönetim ve kat maliklerinin hak ve sorumlulukları Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilmiştir. Ortak alanların nereler olacağı sözleşme serbestisi ile belirlenebilir. Aynı şekilde apartman yönetimi için kat malikleri bir yönetmelik hazırlayabilir. Bu yönetmelik hazırlanırken keyfiyetten uzak olmalı ve ortak çıkarlar gözetilmelidir.

Kat Mülkiyeti Kanunu madde 43’e göre, Apartmanda yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise yani yapıya göre fazla lüks kalıyorsa yahut bu yerler bütün kat maliklerinin geçit olarak kullandığı yerler değilse bunlardan faydalanmak istemeyen kat malikleri gidere katılmak zorunda değildir. Ancak böyle bir halde gidere katılmayan kat maliki daha sonradan yapılan masraflara kendi arsa payı oranında katılırsa bu yenilikten faydalanma hakkını elde eder.

Görüldüğü üzere kanunda kat maliklerine tanınmış bir hak vardır. Ve apartman yönetmeliğinde malikin bu hakkının kullanılması engellenemez.

Apartman Yönetiminde Ortak Giderler 2024

Av. Merve ÇATAR

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu