MİRAS HUKUKU

Baba Öldü Anne Sağ İken Miras Paylaşımı

Baba Öldü Anne Sağ İken Miras Paylaşımı

Sağ kalan eş, birlikte mirasçı olarak bulunduğu zümreye göre miras bırakan aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:

Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,

Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,

Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

Evlatlık İlişkisinde Mirasın Paylaşımı ve Devletin Mirasçılığı

Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar.

Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası devlete geçer.

Baba Öldü Anne Sağ İken Miras Paylaşımı -Miras Paylaşımı Davası 

Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir. Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına

karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar.

Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır.

Paylaşmanın derhâl yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değerini önemli ölçüde azaltacaksa; sulh hâkimi, mirasçılardan birinin istemi üzerine bu malın veya terekenin paylaşılmasının ertelenmesine karar verebilir.

Mirasın açıldığı tarihte, mirasçı olabilecek bir cenin varsa paylaşma doğumuna kadar ertelenir. Ana muhtaç ise, doğuma kadar geçim giderlerinin terekeden sağlanmasını isteyebilir.

Baba Öldü Anne Sağ İken Miras Paylaşımı- Miras Paylaşımında Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi

Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hâkimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

Baba Öldü Anne Sağ İken Miras Paylaşımı- Miras Paylaşımında Birlikte Yaşayanların Hakkı

Miras bırakanın ölümünde onunla birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimseler, ölüm tarihinden başlayarak üç aylık bakım ve geçim giderlerinin terekeden sağlanmasını isteyebilirler.

Baba Öldü Anne Sağ İken Miras Paylaşımı- Ölen kişinin mal varlığı kime kalır?

Ölen Kişinin Hiç Kimsesi Yok ise Mirasa Ne Olur ? Miras Hukuku tarafından belirlenen kurallara göre, ölen kişinin eş, çocuk, anne ve baba, büyükanne ve büyükbaba, kardeş gibi hiçbir akrabanın bulunmaması halinde, arkasında bıraktığı malvarlığı, direkt devlet hazinesine aktarılır.

 

Baba Öldü Anne Sağ İken Miras Paylaşımı- Eşi ölen kadın mirasın kaçta kaçını alır?

Kocası ölen kadının kocasının anne babası sağ değil ise, büyük anne ve büyük babası sağ ise sadece, bu durumda kadına 3/4 ( dörtte üçü ) miras düşer.

 

Baba Öldü Anne Sağ İken Miras Paylaşımı- Baba ölürse miras nasıl paylaşılır?

Miras paylaşımı kapsamında; miras bırakan kişinin alt soyu yani çocukları mirastan eşit pay alır. Eğer miras bırakan kişinin çocuğu kendisinden önce vefat etmiş ise burada ölen çocuğun miras payı, çocuklarına geçer. Yani, miras bırakan kişinin torunlarına geçer.

Babam vefat etti miras kime kalır?

Birinin vefat etmesi halinde sahip olduğunu taşınır ve taşınmaz maddi varlıkları yasal mirasçılarına kalıyor. Medeni Kanun gereğince miras, vefat eden kimsenin yasal mirasçılarına kalıyor.

Miras payı neye göre belirlenir?

Miras Paylaşımı Oranları Nasıl Belirlenir? Miras paylaşım oranları yasal mirasçılar arasında kanunda belirtilen oranlarda ölen kişinin sağ kalan eşinin varlığına göre değişmektedir. Onun dışındaki mirasçılar eşit oranlarda miras payı alırlar.

Vefat eden anne babanın mirası nasıl paylaşılır?

Anne ve babası da miras bırakan çocuklarının mirasını eşit şekilde alırlar. Eğer anne veya babadan biri ölmüş ise, ölen kişinin mirasını kendi altsoylarına devredilir. Evlilik dışı doğmuş ve nüfusa geçmeyen çocuklar var ise, onlar da diğer kan bağı olan çocukları gibi aynı şekilde eşit miras hakkına sahip olurlar.

 Kanunen miras paylaşımı nasıl yapılır?

Yasal mirasçılar arasındaki miras paylaşımı şu şekilde gerçekleştirilir: Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur yani çocuklarıdır. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

Tapuda miras paylaşımı nasıl yapılır?

Evi, mirasçılardan herhangi birisi tapu sicil müdürlüğüne müracaat ederek, kimlik aslı, fotoğraf, zorunlu deprem sigortası, mirasçılık belgesi, miras bırakana ait, ilgili vergi dairesinden alınan veraset ve intikal vergisinin ödendiğini gösterir belgeyi sunarak üzerine alabiliyor.

Miras kalan hissemi üzerime nasıl alırım?

Mirasın hissesinin üste geçirilmesi için gerekli belgelerin en önemlisi veraset ilamıdır. Veraset ilamı olmadan kurumlarla işlem yapmak mümkün değildir. Bu belge, sizin işlem için hak sahibi ve yetkili olduğunuzu göstermektedir. Veraset ilamının alınması için hem Sulh Hukuk Mahkemelerine hem de notere başvurulabilir.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu