Ana SayfaİŞ HUKUKUBelirsiz Süreli İş Sözleşmesi

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

Belirsiz süreli iş sözleşmesi, adından da anlaşıldığı gibi iş sözleşmesinin hangi tarihte sona ereceğini belirtmeyen sözleşmeler olarak tanımlanabilir.

İşçi işe girerken sözleşme imzalanır ve sözleşmenin ıslak imzalı bir örneği işçiye teslim edilmelidir.

Bu tip sözleşmelerin İşçiler açısından daha avantaj sağladığı söylenebilir.

İşe iade hakkı, iş güvencesi tazminatı, ihbar tazminatı gibi bazı haklardan sadece belirsiz süreli sözleşme ile çalışan işçiler yararlanabilmektedir.

iş sözleşmesi ve türleri nelerdir?

  • Belirli Süreli Sözleşme. …
  • Belirsiz Süreli Sözleşme. …
  • 3. Kısmi Zamanlı (Part-Time) Sözleşme. …
  • Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi. …
  • Deneme Süreli Sözleşme. …
  • Takım Sözleşmesi ile Oluşturulan Sözleşme.

Belirsiz süreli işçi nedir?

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı sözleşmelere belirsiz süreli iş sözleşmesi denilmektedir.

Başka bir deyişle çalışanın ne kadar süre ile çalışacağı, yaptığı işin ne zaman sona ereceği gibi bilgiler açıkça yazılı bir şekilde kararlaştırılmadığı sözleşmedir.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ücret yazılı olmak zorunda mı?

İş Kanunu yine 8. maddesinde, süresi bir yıl ve daha fazla olan   sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Bu durumda, sizin de işyerinde çalışmanız bir yıllık süreyi geçen bir  iş olduğuna göre,  sözleşmenizin yazılı olarak yapılması gerekir.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi hangi kanuna göre?

Belirli süreli iş sözleşmesi İş Kanunun 11. maddesinde; “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. …

Belirli sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi her yıl yenilenir mi?

Belirli süreli sözleşmesinin yenilenmesi durumunda bazı özellikli durumlar aranmaktadır.

Süre bitiminde taraflardan herhangi birinin yenilemek istediğinin beyanı ile sözleşmenin yenilenmesi söz konusu olabilir. …

Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.”

Belirli süreli iş sözleşmesinin süresi ne kadardır?

Bu süre 3 ay da olabilir, 1 yıl da, 5 yıl da. İşçi ile işverenin kendi iradeleri ile belirli süreli  sözleşmesi kurmaları mümkündür, ama süreyi belirlemek konusunda işin niteliğine bağlıdırlar.

İşin süreli olma özelliği ortadan kalktıysa ve  devam ediyorsa sözleşme belirsiz süreliye dönecektir

Deneme süreli iş sözleşmesi yazılı olmak zorunda mı?

Kural olarak iş (hizmet) sözleşmesi için yasada öngörülmüş bir şekil şartı bulunmamaktadır. Öte yandan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. maddesine göre, süresi bir yıl ve daha fazla olan  sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

Iş sözleşmesi hangi hallerde geçersiz olur?

İş Kanunu md.20/1’e göre, sebebin gösterilmemiş olması, feshi geçersiz kılar. Ayrıca iş sözleşmesi işçinin yeterliliği veya davranışları nedeniyle yapılıyorsa bu gibi durumlarda işçinin savunması alınmadan iş sözleşmesi feshedilirse bu geçersiz bir fesih olur (md.19/2).

Belirli iş sözleşmesi nasıl feshedilir?

Mevzuatımızda belirli süreli iş sözleşmesinin en fazla ne kadar süre için yapılabileceği düzenlenmemiştir. Ancak Türk Borçlar Kanununa göre on yıldan uzun süreli iş sözleşmeleri on yıl geçtikten sonra, altı aylık fesih bildirimi süresine uyarak feshedilebilir.

Iş sözleşmesinde neler yer alır?

İşçi- İşveren Bilgileri, Sözleşme Geçerlilik Süresi, Deneme Süresi, Maaş Bilgisi, Fazla Çalışma Durumu, Sözleşmenin Fesih Ve Tazminat Hükümleri gibi hükümler açık ve kesin olmalıdır.

Belirsiz süreli iş akdi nedir?

Sözleşmenin adından da anlaşıldığı gibi iş sözleşmesinin hangi tarihte sona ereceğini belirtmeyen sözleşmeler olarak tanımlanabilir.

İşçi işe girerken sözleşme imzalanır ve sözleşmenin ıslak imzalı bir örneği işçiye teslim edilmelidir.

Belirsiz olarak 4 yıldır aynı firmada çalışan bir işçinin ihbar süresi ne kadardır?

İHBAR TAZMİNATI SÜRELERİ

İstifadan önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirim yapıldıktan sonra ihbar süreleri şu şekilde olur:

Hizmet Süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin: 2 Hafta (14 gün) Hizmet Süresi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 4 Hafta (28 gün)

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!