Boşanma Avukatı İstanbul – Boşanma

Boşanma Avukatı İstanbul – Boşanma

Günümüzde boşanma davaları mahkemelerde en çok görülen dava çeşididir.
Boşanma süreci manevi yönden çok hassas bir süreçtir ve özellikle kadınlar için çok daha zor ve yıpratıcı olabilmektedir.

Bu sebeple bu sürecin takibini boşanma avukatı ile yürütmek hak ve menfaatlerinizin korunması adına oldukça önemlidir.

Boşanma davasının profesyonel takibini yürüten boşanma avukatı, boşanma hukukunda gerekli donanıma sahip olmalıdır.

İstanbul Boşanma avukatı olarak boşanma davalarında başta İstanbul olmakla beraber İstanbul’un bir çok ilçesindeki aynı zamanda Türkiye’nin ve Dünyanın dört bir yanına  müvekkillerimize bilgi ve tecrübelerimiz ile aile ve boşanma hukuku alanında profesyonel bir hukuki destek vermekteyiz.

Boşanma davaları kapsamında boşanma, velayet, nafaka, mal rejimleri alanlarında çözüm odaklı dava takipleri gerçekleştirmekteyiz. Aile Hukuku’ndan kaynaklanan davalar başlıca; nişanlılık, evlilik, evlenmenin koşulları ve genel hükümleri ile engelleri, ailenin korunması, aile içi şiddet, velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri içeren alandır.

Uzman boşanma avukatı ile bu davalar hızlıca ve sonuç odaklı olarak çözümlenmektedir.

Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi manevi tazminat davaları,
Boşanma davaları,
Ailenin korunmasına dair kanun gereği davalar,
Çocuk için iştirak nafakası davaları (Nafaka talebi, nafakanın arttırılması, nafakanın indirilmesi vs.),
Yardım nafakası davaları,
Tedbir nafakası- yoksulluk nafakası,
Velayet tesisi talepli davalar ve çocuğun velayet hakkına sahip tarafa icra kanalıyla teslimi,
Mal paylaşımından kaynaklanan davalar, mal rejimine ilişkin sözleşme hazırlama ve tedbirler,
Aile konutunun eşlerden birine tahsisi davası,
Soy bağının reddi, tanıma ve babalık davaları,

Evlat edinmeden kaynaklı uyuşmazlıklar ile buna ilişkin davaların, işlemlerin yürütülmesi,
Aldatma, zina, aile bağının temelden sarsılması, hayata kast, onur kırıcı dava, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme sebepleri, terk, akıl hastalığı vb sebeplerle boşanma davasının yürütülmesi,

Anlaşmalı boşanma hem maksimum 1-1,5 ay gibi kısa bir sürede sonuçlandığı için tarafların daha az yıpranmasına ve sürecin daha kontrollü gitmesine fayda sağlamaktadır.

Pek tabi ki anlaşma yolu ile boşanamayan taraflar aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için mahkemeye başvuracaktır ancak zaten zor ve yorucu bir karara dayanan boşanma sürecinin bir de dava ve çekişmeler ile zorlaştırılmasının her iki tarafa da zarar vereceğinde şüphe yoktur.

Boşanma Avukatı İstanbul – Boşanma

Bu nedenle anlaşmalı boşanma tarafları daha az yıpratacak bir hukuki imkandır.
Boşanmaya karar veren bazı taraflar, avukat tutmak yerine internetten bulduğu boşanma dilekçe örnekleriyle yahut mahkeme önündeki arzu halcilere dilekçe yazdırmak suretiyle boşanma davası açmaktadır.

Her boşanma davası kendine hastır. İnternetten bulunmuş bir dilekçe ya da arzu halcinin yazdığı dilekçe hukuki olarak sizin davanızla bağdaşmayabilir.

Yanlış açılan bir boşanma davasında istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Taraflar genellikle bu istenmeyen durumlar ortaya çıktığı takdirde son çare olarak avukata başvurur. Ancak bazı durumlarda çok geç kalınmış olabilir.

Geri dönüşü olmayan hatalar nedeniyle kişi, yeniden dava açma hakkını kaybedecektir. Bunun üzerine yapılabilecek hiçbir hukuki bir işlem kalmayacaktır.

Bu gibi sıkıntılı durumların yaşanmaması için boşanma davasını en başından itibaren uzman boşanma avukatı ile takip etmek boşanmayı düşünen taraflar adına faydalı olacaktır.
Bu nedenle boşanma, velayet, mal paylaşımı, nafaka gibi süreçlerin en iyi şekilde takip edilebilmesi için İstanbul Küçükçekmece boşanma avukatları arasından aile ve boşanma hukukunda uzman bir avukat tercih edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

Yetkili mahkeme tarafların son 6 içinde ikamet ettikleri yer, davacı ya da davalının ikamet adresleri Aile Mahkemesi yetkilidir. Ancak anlaşmalı boşanma davasında tarafları öncesinde protokol düzenledikleri için, bu protokolde yetkiyi belirleyebilir ve Türkiye’de herhangi bir yer Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı boşanma davası açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Taraflardan birinin dava açabilmesi için; eşlerin boşanmaya ilişkin tüm hususlarda anlaşmaya varmış ve bu anlaşmaya ilişin bir anlaşmalı boşanma protokolü imzalamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca anlaşmalı boşanma davasının kabul edilebilmesi için tarafların en az 1 yıl evli kalmış olmaları gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Gerekir Mi?

Kişiler her davada olduğu gibi Anlaşmalı Boşanma davasında da tüm işlemleri aslen yürütebilirler. Ancak anlaşmalı boşanma davasının, uzman bir avukattan / boşanma avukatından destek alınmak suretiyle açılması halinde süreç hızlı, sorunsuz, zararsız ve az yıpranma ile çözülebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet Nasıl Tespit Edilir?

Çocuğun menfaati her zaman ön plandadır. Bu nedenle çekişmeli boşanma davalarında tarafların müşterek çocuklarının velayetinin hangi eşte kalacağı yönünde de çekişme mevcut ise hakim çocuğun menfaatini ön planda tutarak velayete ilişkin karar verecektir.
Bu dava türünde tarafların aralarında gerçekleştirdikleri protokol ön planda olduğundan hakim bu protokolde belirtilen hususlara ilişkin karar verecektir. Uzman bir boşanma avukatı görüşünü almakta fayda bulunmaktadır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Taraflar evliliğin sona erdirilmesi konusunda anlaşamıyor yani bir taraf boşanmak isterken diğer eş boşanmak istemiyorsa yada diğer konular olan nafaka, velayet, tazminat, ortak malların paylaştırılması gibi konularda bir anlaşmaya varamıyorlarsa dava çekişmeli boşanma davası olarak yürütülmelidir.

Çekişmeli Boşanma Davası nasıl sürer? boşanma avukatı

Anlaşmalı olmayan yani Çekişmeli Boşanma davasında taraflar taleplerini , karşı tarafın taleplerine olan itirazlarını gerekçeleri ile ileri sürmekte, mahkeme tarafından alınan yazılı ve sözlü beyanlarla ile toplanan deliller değerlendirilerek dava konusu edilen hususlara ilişkin bir karar verilmektedir. Süreçten de anlaşıldığı üzere çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanmaya göre uzun sürmekte, buradaki uzunluğu anlaşılamayan hususların çokluğu/azlığı belirlemektedir.

Süreçte ileri sürülecek yada itiraz edilecek hususların niteliği itibariyle çekişmeli boşanma sürecinde de uzman bir avukattan / boşanma avukatı destek almak çok önemlidir. Aksi halde eksik belge ve bilgi sunulması, yasal sürelerin kaçırılması gibi sebeplerle hakkınıza kavuşmanız imkansız bir hal alabilecektir.

Boşanma Avukatı İstanbul – Boşanma

Boşanma Sebepleri Nelerdir? -boşanma avukatı

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması : Evlilik birliğinin devamı taraflardan beklenemeyecek durumda ise her hangi bir genel boşanma sebebi olan ‘Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması’ gerekçesi ile diğer eşe boşanma davası açabilir. Bu davayı açmak için diğer eşe göre daha az kusurlu olmayı gerektirmez.

Ancak davayı açan eşe göre daha az kusurlu olan taraf dava sırasında bu konuda itirazlarını ileri sürebilecektir. Pek tabi ki bu itiraz ileri sürülürken hakkın kötüye kullanılmaması gerekmektedir.

Nitekim kanun koyucu davayı açan eş daha ağır kusurlu olsa dahi, evlilik birliğinin devamında davalı ve ortak çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar görülmediği takdirde boşanmaya karar verileceğini belirtmektedir.

Zina : Dava hakkı olan eş zina konusu eylemi öğrenmeden itibaren 6 ay ve her durumda eylemin gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl içinde zinaya dayalı boşanma davasını açmalıdır. Aksi halde bu sebebe dayalı olarak dava hakkı düşecektir.

Hayata Kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış: Hayata kast, bir eşin diğer eş öldürme niyetini ortaya koyan davranışlar sergilemesi şeklinde olur. Bu direkt olarak eşe eylem şeklinde olabileceği gibi eşi intihara teşvik etme şeklinde de olabilir.

Pek kötü muamele eşin hayatına kast niyeti olmamakla birlikte eşin ruh ve beden sağlığını tehlikeye düşürecek davranışlardan bahsedilmektedir

Örnek olarak; eşi bir yerde zorla alı koyma, şiddet uygulama, normal olmayan yolla cinsel ilişkiye zorlama iken onur kırıcı davranışa örnek olarak da eşe toplum içerisinde ağır hakaretler etmek, yüz kızartıcı suç isnad etmek, evden kovmak gibi davranışlar gösterilebilir.

Burada da zina da olduğu gibi eylemin öğrenilmesinden itibaren 6 ay veya eylemin gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl sonra eşin dava hakkı düşer.

Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme: Eşlerden birinin haysiyetsiz bir yaşam sürmesi veya yüz kızartıcı bir suç işlemesi halinde bu eş ile birlikte yaşamak diğer eşten beklenemezse bu durum da özel bir boşanma sebebi olarak mahkemede her zaman ileri sürülebilir.

Boşanma Avukatı İstanbul – Boşanma

Terk: Bir eş, evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek için diğer eşi terk eder veya haklı bir neden olmaksızın ortak konuta 4 ay boyunca dönmezse ve kalan eş noter veya hakim tarafından eşe 2 ay içerisinde ortak konuta dönmesi gerekliliğini de ihtar etmesine rağmen geri dönmezse artık Terk Sebebiyle Boşanma davası açılabilir.

Akıl Hastalığı:  Eşin akıl hastalığının diğer eş için evlilik birliğini çekilmez hale getirmesi ve hasta olan eşin durumunun resmi sağlık kurumu tarafından rapor edilmiş olması durumunda bu sebeple boşanma davası açılabilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır Ücreti Masrafı Nedir?

Boşanma davası da diğer davalar gibi bir dilekçe ile açılır.
Bu dilekçe davanın kalan seyrinin belirlenmesinde en önemli unsur olup çok dikkatli hazırlanmalıdır. Bir avukatın bu dilekçeyi hazırlaması günler almaktadır. Boşanma davası, aile mahkemesinde açılır. Boşanma davası açan davacının kusuru, davalının kusurundan fazla olmamalıdır.

Boşanma davasında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi ya da en son 6 aydır birlikte yaşadıkları yer mahkemesidir. Tarafların süresinde yetki itirazı olmaması halinde yetkisiz mahkemede açılan dava reddedilmez.

Dava açılışı için ödenecek masraf 2021 yılı için yaklaşık 1000- TL dir. Avukatlık ücreti olarak ödenebilecek tahmini ücreti davadan davaya ve avukata göre değişir.

Yine 2021 yılı için bu ücretin İstanbul Barosu Asgari ( en az ) Tarifesi’ ne göre çekişmeli boşanmada 14.000-TL den ve anlaşmalı boşanmada 9.000-TL den az olmaması gerekmektedir. Tazminat talepleri için ayrıca ücret ya da yüzde belirlenmektedir.

Avukat tutmak mecburiyeti yoksa da kısa zamanda en iyi sonucun alınabilmesi için boşanma davalarında uzman bir avukatla çalışılmasında büyük fayda vardır.

boşanma avukatı

Boşanma Avukatı Nedir?

Medeni hukukun alt dalı olan aile hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin boşanma davaları, nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet gibi davalara giren avukatlara halk dilinde boşanma avukatı denmektedir.

Hukuk mevzuatımızda boşanma avukatı adında bir avukatlık dalı belirtilmemiştir. Fakat bazı avukatlar, sadece boşanma hukuku alanında çalışması sebebiyle, halk arasında boşanma avukatı olarak anılmaktadır.

Boşanma Avukatının Bakabileceği Davalar Nelerdir?

İstanbul Boşanma avukatının bakabileceği davalar aşağıdaki gibidir;

boşanma avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davası,
Çekişmeli Boşanma Davası,
Şiddetli Geçimsizlik ,(Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açılan boşanma davası),
Zina sebebiyle boşanma davası,
Terke dayalı boşanma davası,
Hayata kast sebebiyle boşanma davası,
Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası,
Suç işleme veya haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davası,
Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası,
Fiili ayrılık sebebiyle boşanma davası,
Maddi ve manevi tazminat davası,
Nafaka indirimi davası,
Velayet talebi davası,
Nafaka kaldırılması davası,
Nafaka artırımı davası,
Velayet kaldırılması davası,
Velayet değiştirilmesi davası,
Mal rejimi tasfiyesi,
Evliliğin iptali,
Mal ayrılığı,
Mal paylaşımı,
İddet (bekleme) müddeti kaldırma davası,

Boşanma davalarına bakan mahkeme hangisidir?

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde görevli mahkeme Aile mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Boşanma Davası Nasıl ve Nerede Açılır?

Boşanma davası açmak istiyorsanız öncelikle davayı hangi aile mahkemesinde açacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Çünkü davayı açabileceğiniz yetkili üç yer aile mahkemesi bulunmaktadır.

Oturduğunuz yer mahkemesi, karşı tarafın ikamet ettiği yer mahkemesi ve son 6 boyunca oturduğunuz yer mahkemesi boşanma konusunda yetkilidir.

Daha sonra Aile mahkemesine vereceğiniz üç nüshadan oluşan dava dilekçesini hazırlayarak akabinde mahkeme veznesine dava harç ve masraflarını yatırmanız gerekmektedir. Bu aşamadan sonra dilekçelerin teatisi aşaması başlamaktadır.

Boşanma davası başka şehirde açılabilir mi?

Davayı açabileceğiniz yetkili üç yer aile mahkemesi bulunmaktadır. Oturduğunuz yer mahkemesi, karşı tarafın ikamet ettiği yer mahkemesi ve son 6 boyunca oturduğunuz yer mahkemesi boşanma konusunda yetkilidir.

Bu üç yer dışında başka bir şehirde açılamaz. Fakat evden ayrılıp baba evine sığınan kadın açısından baba evinin bulunduğu yer mahkemesi de boşanma için yetkili olabilir.

Boşanma Avukatı İstanbul – Boşanma

Boşanma Kararının Eşler Yönünden Sonuçları

Boşanmış eşler yeniden evlenebilirler ancak kadının yeniden evlenebilmesi için üç yüz günlük bekleme süresinin geçmiş olması gerekir. Boşanan kadın doğum yapar ise bekleme süresi sona erer ya da kadın gebe olmadığını ispat eder veya eşler birbirleriyle tekrar evlenirlerse hakim bu süreyi kaldırır.

Eşlerin boşanması ile gündeme gelecek diğer konu mal rejiminin tasfiyesidir. Boşanma halinde eşlerin tabi olduğu mal rejimine göre tasfiyenin nasıl yapılacağı belirlenecektir.
Boşanma halinde kadın, evlenmeyle kazandığı kişisel durumunu korur ancak evlenmeden önceki soyadını yeniden alır.

Boşanma ile birlikte eşlerin birbirlerine miras hukukundan doğan herhangi bir hakları kalmaz. Bundan sonra eşler birbirine bu sıfatla yasal mirasçı olamazlar. Yine eşlerin birbirleri lehine yapmış oldukları ölüme bağlı tasarruflar aksini belirlememiş iseler kendiliğinden hükümsüz olur.

boşanma avukatı

Boşanma Kararının Çocuklar Yönünden Sonuçları

Boşanma neticesinde çocukların velayeti hakim tarafından anne veya babadan birisine verilir. Bizim hukukumuzda ortak velayet söz konusu değildir. Velayetin kime verileceği konusunda hakime geniş bir takdir yetkisi verilmiştir. Hakim çocuğun velayetinin kime bırakılacağı konusunda karar verirken öncelikli olarak çocuğun üstün yararını düşünecektir.

Velayetin verilmesinde, çocuğun kimin yanında olursa daha iyi yetişmesi ve üstün yararı önemli olduğu için, eşlerin mali durumları veya eşlerin boşanmadaki kusurları önemli değildir. Hakim çocuğun hangi eş yanında daha iyi yetişeceği kanaatine varırsa çocuğun velayetini mali durumu iyi olmayan veya boşanmada kusurlu olan tarafa da verebilir.

En İyi Boşanma Avukatı Kimdir?

En iyi boşanma avukatı kimdir?, sorusu boşanma sürecine girmiş taraflarca ilk olarak araştırılan konulardan biridir. Boşanma sürecine giren taraflar bakımından bu sorunun araştırılması çok olağan bir durumdur. Çünkü boşanma sürecine giren her birey hak ve menfaatlerini en iyi temsil edecek avukatla çalışmayı arzular.

Avukatlık kanununda avukatların reklam vermesine ilişkin bir yasak vardır. Fakat avukatlık kanununda reklam yasağı bulunmasına rağmen, bazı avukatlar “İstanbul boşanma avukatı” “en iyi avukat” “en iyi boşanma avukatı”İstanbul en iyi boşanma avukatı” veya “En iyi boşanma avukatı İstanbul” gibi anahtar kelimelerle Google’da reklam vermektedir.

Bu şekilde reklam veren bir avukatın sitesinin başında “reklam” ibaresi bulunmaktadır. En iyi avukatı arayan müvekkil için bu tarz reklamlar veren bir avukatla çalışmak doğru olmayacaktır. Çünkü en iyi boşanma avukatının Google’da reklam vermeye ihtiyacı yoktur.

boşanma avukatı

En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

En iyi boşanma avukatı bulmanın en doğru yolu çevrenizdeki insanlardan tavsiye almaktır. Türkiye’de uzman avukatın nasıl bulunacağına dair bir yöntem yoktur. Bu sebeple boşanma davası ya da başka bir hukuki sorunu olan kişiler kendi çevrelerinden tavsiyeler alarak avukat bulurlar.

Boşanma Süreci; dilekçelerin alışverişi, ön inceleme duruşması Tahkikat, Sözlü yargılama ve Karar aşamasından oluşan karmaşık hukuki işlemler gerektirir.

Bu karmaşık işlemler silsilesi ise bu konuda uzman boşanma avukatları ihtiyacını doğurmaktadır. Boşanma konusunda birçok platformda verilen eksik hukuki bilgi, birçok kişinin hak kaybına neden olmaktadır.

Bu nedenle talepçilerimizin ilgisine sunulan Makalelerimiz sayfamızda yer alan makaleler, boşanma süreci hakkında birçok konuya açıklık getirmektedir.

Boşanma sürecinde hak kaybına uğramamak adına konusunda uzman “boşanma avukatları” ile çalışmanız size hukuki ve mali bir çok kazanım sağlayacaktır.
Bu nedenle İstanbul boşanma avukatı tavsiye edilmektedir.

Boşanma davaları Çekişmeli Boşanma davası ya da Anlaşmalı Boşanma davası olarak açılabilmektedir.

Boşanma, velayet, Nafaka, Çocukla şahsi ilişki talebi, Maddi -Manevi Tazminat ve mal paylaşımı konuları, tarafların yaşadığı travmatik süreçte işin içinde çıkılmaz karışık bir hale gelmektedir.

Bu nedenle herkese boşanma davasında bir “İstanbul boşanma avukatı tavsiye” edilmektedir.

Boşanma Avukatı İstanbul – Boşanma

error: İçerik korunuyor !!