Boşanma Avukatı ve İstanbul Boşanma Avukatı Tavsiyesi

Boşanma Avukatı ve İstanbul Boşanma Avukatı Tavsiyesi

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma avukatı genellikle boşanma davaları ve aile hukukuna ilişkin davalarda görev alırlar. Türkiye’de her gün pek çok vatandaş farklı boşanma sebeplerini gerekçe göstererek boşanma davası açmaktadır. Çiftler arasında psikolojik ve fiziksel şiddetin arttığı günümüzde uzman boşanma avukatı ile boşanma davasının takibi büyük önem arz etmektedir.

Boşanma avukatı, aile hukuku konularında ve boşanma davaları alanında çalışan avukatlar için kullanılan bir terimdir. Aile ve boşanma davaları özellikli davalar olup bu alanda tecrübeli avukatlarla çalışmak önem arz etmektedir.

Bu alanda uzman avukat tutmanın önemi sebebiyle İstanbul boşanma avukatları bulmak açısından önemli bir şehirdir. Boşanma davalarının hatasız şekilde sonuçlanması, boşanma sonrası hukuki sorunlar yaşanmaması açısından aile hukuku konusunda uzman bir avukat ile çalışılmalıdır. Avukat arayışında aile avukatı tavsiyesi almak yerine, kişinin avukat aramayı internet üzerinden yapması da mümkündür.

İstanbul Boşanma Avukatı

Boşanma süreçlerinin basite alınması internetten bulunan dilekçe veya protokol örnekleriyle hareket edilmesi telafisi zor hak kayıplarına yol açabilmektedir. Usul kurallarının sıkı uygulandığı boşanma davalarında hatalı veya yanlış işlem bazı problemlere yol açabilir. Tedbir taleplerinin zamanında ve gereği gibi belirtilmemesi, boşanma dilekçesi içeriğinde bulunması gereken kritik ifadelerin olmaması gibi…

Ayrıca dilekçede sakıncalı hususların yazılması ve delillerin gereği gibi sunulmaması gibi riskler söz konusudur. Bunlara ek olarak, tarafların HMK’da yer alan süreleri kaçırması gibi ihtimaller de mevcuttur. İddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı gibi usul kurallarına uyulmaması ciddi hak kaybına uğramasına neden olabilmektedir. Hatta bu tür hatalar sonucu davalar aleyhe sonuçlanabilmekte veya kaybedilebilmektedir. Bu itibarla boşanma hukuku konusunda uzman olan avukatlar ile hareket edilmesi her zaman tavsiye edilmektedir.

Boşanma Davasında Nasıl Bir Yol İzlenmeli

Öncelikle durum tespiti yapmalı ve ona göre devam etmelisiniz, gerçekten boşanmak istediğinize emin misiniz, anlaşmalı mı çekişmeli bir boşanma mı gerçekleşecek, çocuklarınız varsa nafaka talebiniz olacak mı, evlilik sonrası edinilmiş mallarınızın durumu ne olacak? Bu sorular ışığında bir yol çizerek boşanma davanız açılacaktır.

Boşanma Davası Açmanız İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanmanız için gerekli evraklar ilk olarak anlaşmalı veya çekişmeli boşanma dilekçesidir.
Anlaşmalı boşanma davanızın açılabilmesi için Boşanma Protokolü gereklidir.
Anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmanın her türlü hukuki sonuçlarını (varsa çocuğun velayetini kimin alacağı, evlilik içerisinde edinilmiş malları nasıl paylaşılacağınız, boşanmaya ilişkin tazminat ya da nafaka taleplerinizin olup olmadığı) gibi hususlarda uzlaşma içerisinde olduğunuzu beyan etmeniz gerekir.
Eğer anlaşmaya varamamışsanız davanız çekişmeli boşanma davası olarak açılacaktır.

Çekişmeli Boşanma davanızı açarken iddia ettiğiniz konu ve olayları tanık ve delillerle ispatlamak zorundasınız. Bu delilleri toplamanız ve mahkemeye sunmanız gerekmektedir.

Boşanma süreci içinde çekişmeli boşanma davanızın anlaşmalı boşanmaya dönmesi de mümkündür.

Boşanma Davalarında Boşanma Avukatının Görevi

Boşanma avukatları boşanma davaları ve aile hukukunun ilgi alanına giren davalarda görev alırlar. Boşanma avukatı, davanın açılış safhasından davanın bitimine, yani davanın kesinleşme aşamasına kadar görev alır.

Boşanma avukatı, dava açmak, duruşmaları takip etmek, boşanma davasına beyanda bulunmak (tanık beyanlarına karşı beyanda dilekçesi, tanık ve delil dilekçesi sunulması vb.), eşler arasında şiddet olması durumunda 6284 sayılı kanundan kaynaklanan koruma kararı dilekçesini mahkemeye sunmak ile görevlidir.

Aile Avukatının Önemi

Boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, boşanma protokolü, evliliğin iptali sebepleri ve evlilik sözleşmesi konularında uzmandır. Bunun yanında mal rejimi türleri, nafaka davası, velayet davası ve velayet değiştirilmesi, iddet süresi ve iddetin kaldırılması konularında da uzman olan bir avukattır.

Bunlara ek olarak koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı da aile hukuku kapsamında olan ve bu alanda çalışan hukukçuların bilmesi gereken husulardır. Dolayısıyla aile hukuku alanına giren bu tür davalarda olumlu netice almak ve hak kaybına uğramamak açısından boşanma uzmanı bir avukat ile çalışmak son derece önemlidir. Boşanma davaları sıkı usül kurallarına bağlı olduğundan yapılacak hataların bazen telafisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla boşanma alanında ünlü avukat bulmak boşanma davalarının kusursuz seyri ve lehe sonuçlanması için gereklidir.

Boşanma Davası Açma Dilekçesi

Boşanma dilekçesi, boşanma davanızı açabilmeniz için en önemli belgelerden bir tanesidir. Evliliğinizin yasal olarak sonlandırılması boşanma dilekçesi ile birlikte mahkemeye başvurmanız halinde boşanma davası açılabilir.
Boşanma sebeplerinize göre dilekçelerin içeriği değişmektedir.
Boşanma dilekçenizi, davanızın seyrini değiştirebileceği için titiz, usule ve hukuka uygun yazmalısınız.
Davanızın hak kaybına uğramadan sonuçlanması için boşanma dava dilekçeniz tam anlamıyla eksiksiz olmalıdır.

Davanızın niteliğinin belirlenmesinde rol oynayacak bu boşanma dilekçenizi hak kayıpları yaşanmaması için boşanma sürecinde bir Boşanma Avukatıyla çalışmanızı tavsiye etmekteyiz.

Boşanma Avukatı ve İstanbul Boşanma Avukatı Tavsiyesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi çekişmeli boşanma dilekçesine istinaden daha sade olacaktır.
Sebebi, anlaşmalı boşanma dilekçenizi hazırlarken boşanmaya birlikte karar vermiş olmanızdır.
Bilindiği üzere anlaşmalı boşanma için gerekli belgelerden bir tanesi de Anlaşmalı Boşanma Protokolüdür.
Anlaşmalı boşanma dilekçenizi yazarken anlaştığınıza dair bilgi vermelisiniz. Anlaşmalı Boşanma Protokolünde mal rejimleri, varsa müşterek çocukların velayeti, tazminat, nafaka gibi hususlara yer vermelisiniz.
Anlaşmalı Boşanma Davanızı açabilmeniz için evliliğinizin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma dilekçesi; Anlaşmalı boşanma dilekçesine göre daha detaylı olmalıdır.
Çekişmeli Boşanma davası dilekçeniz, eşinizle bir anlaşmaya varamadığınız konular için tek taraflı hazırlanacaktır.
Çekişmeli boşanmanın söz konusu olduğu durumlarda tarafla anlaşmaya varamadığınız noktalar; direkt olarak boşanma yada boşanmanın hüküm ve sonuçları hakkında da olabilmektedir.

Anlaşmaya varamadığınız konularda çekişmeli boşanma dilekçesi yazarken dilekçede neleri belirtmeniz gerekir?
Öncelikle boşanma sebeplerinizi, boşanma aşamasına getiren uyuşmazlıkları belirtmeniz gerekecektir.
Delilleriniz ve hukuki dayanaklar ile sonuç ve istem olarak dilekçenizde taleplerinizi açıkça belirtilmelisiniz.
Çekişmeli boşanma davanızda iddialarınızı delil ve tanıklarla ispat etmekle yükümlüsünüz.

Boşanma Davası Açmak İçin Dilekçeyi Nasıl Yazmalısınız?

Boşanma davası dilekçesi boşanma sebeplerinizi, evlilik birliğinizin sona erdirme dayanak ve delillerinizi, tedbir, nafaka ve tazminat vb. hususlarınızı içermelidir.
Dilekçenizin yazımında yapılacak bir hata veya atlanacak bir nokta ileride hak kaybınıza sebep olabilecektir. Ayrıca dilekçeniz davanın nasıl ilerleyeceği, davanın süresi gibi konuları da etki edebilmektedir.
Boşanma dilekçesi örneği standart olarak hazırlanmaktadır. Oysa hiçbir dava birbirinin aynı olmayacağından bu dilekçelerin kullanılması büyük sorunlar yaratabilir.
Kolay gibi görünen form dilekçelerin doldurularak dava açılması büyük maddi ve manevi kayıplara neden olabilmektedirler.

İstanbul Bakırköy Boşanma Avukatı Tavsiye Avukatlar Kimlerdir?

Boşanma davası ücretini kim öder?

Boşanma davasını açan kişi dava harçlarını ödedikten sonra yargılama esnasında bilirkişi ücreti vs gibi masrafları da kendisi yapar. Dava sonunda, iddialarında haklı çıkar ise bu masrafları eşinden alabilir. Ancak, kendi avukatına ödediği avukatlık ücretini alamaz. Yine, talebinin bir kısmı reddedildiyse, örneğin tazminat miktarı daha az olacak şekilde kabul edildiyse, eşinin avukatının mahkeme tarafından belirlenen avukatlık ücretini de ödemesi gerekir.

Ücretsiz boşanma davası nasıl açılır?

Ücretsiz boşanma davası ancak adli yardım şartlarına uyan kişilere bulunduğu ildeki baroların adli yardım servisleri tarafından verilen bir hizmettir. Adli yardımdan yararlanabilmek için maddi durumunuzun avukat ile çalışmaya elverişli olmadığını, üzerinize kayıtlı bir malvarlığı bulunmadığını, muhtarlıktan alacağınız fakirlik belgesi ile göstermeniz gerekir.

Hızlı (yıldırım) boşanma nasıl olur?

Hızlı boşanma, yalnızca eşiniz ile uzlaşarak yapabileceğiniz anlaşmalı boşanma ile gerçekleşebilir. Hızlı bir şekilde boşanabilmeniz için eşinizi mal paylaşımı, nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat gibi her konuda ikna etmiş olmanız gerekir. Her ne kadar boşanma protokolünde her konuda anlaşmış olsanız da eşinizin duruşmada boşanmak istememesi ya da proktokol maddelerinden birini kabul etmemesi halinde dava çekişmeliye dönebilir.

Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma, dava dilekçesi ve protokol ile dava açıldıktan sonra ilk celsede gerçekleşir. Mahkemelerin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte genelikle 1 ay içerisinde boşanma kararı verilmiş olur. Bazı mahkemelerde ilk duruşma 4 ay sonraya verilmekte, boşanma avukatı dilekçe vererek bu süreyi 1 aya düşürebilmektedir.

Boşanma davası ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma genellikle 1 ay içerisinde sonuçlanır. Ancak çelişmeli boşanma ortalama 3-4 duruşma süreceğinden 9-10 ay kadar sürmektedir. Bu süreler aile mahkemesinin boşanma kararını taraflardan birinin üst mahkemeye taşıyarak karara itiraz etmediği davalarda geçerlidir. Aksi halde, özellikle avukatsız boşanmalarda dava 3 yıla kadar sürebilmektedir.

Boşanma davasını kim açmalı?

Bilinenin aksine, boşanma davasını kimin açtığının önemi yoktur. Önemli olan davada iddia edilen olayların, boşanma sebebinin, tazminat talep edildiyse kusur miktarının ispat edilebilmesidir. Bu nedenle, davayı açan kişi, başta masraf yapıyor olsa da, davayı kazandığında bu yargılama giderlerini eşinden alabilecektir.

Tek celsede boşanma nasıl olur?

Tek celsede boşanma, eşlerin boşanmanın yanında her konuda anlaşmaları halinde gerçekleşen anlaşmalı boşanmadır. Eşler, maddi manevi tazminat, nafaka, velayet gibi tüm konularda anlaşıp ilk duruşmaya geldiklerinde boşanmayı ve boşanma protokolünü kabul ettiklerinde hakim boşanmaya karar verir. İlk celsede bu şekilde boşanabilmek, diğer eş ile her konuda uyum içinde olmaya onun da rızasına bağlıdır.

Boşanma Avukatı ve İstanbul Boşanma Avukatı Tavsiyesi

error: İçerik korunuyor !!