Miras Hukuku – Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar

Miras Hukuku - Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra bıraktıkları varlıkların geçirilmesi ve yönetilmesi konularını kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk...

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                          .......         DOSYA NO                 :.......   TALEPTE BULUNAN :.......   KARŞI TARAF            :.......   DAVA                          :         KONU                          : Anayasaya Aykırılık   OLAYLAR              : 1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte...

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi?

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi? Üzerinde şerh olan ev hakkında sorulan soruların başında bu tip evlerin satılıp satılamadığı gelmektedir. Buna göre borçlu olan şerhli...
BOŞANMA HUKUKUBoşanma Davası Sırasında Tedbiren (Geçici) Velayet

Boşanma Davası Sırasında Tedbiren (Geçici) Velayet

-

- Advertisment -spot_img

Boşanma Davası Sırasında Tedbiren (Geçici) Velayet

Boşanma davası sırasında, velayetin geçici olarak verilmesi, ebeveynlerin çocuklarının her iki ebeveyne de hizmet etmelerine ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamalarına izin vermek için ebeveynler arasında bir uzlaşma sağlamak için yapılır.

Geçici velayet, aile yargıcı tarafından, bir ebeveyne boşanma davası sırasında çocuğun sağlık, güvenlik ve refahını korumak için verilir. Geçici velayet, boşanma davasının sonuçlanmasına kadar geçerlidir. Sonunda, aile yargıcı, çocukların en iyi çıkarını göz önünde bulundurarak, çocukların bakımı ve yetiştirilmesinde sürekli olarak hangi ebeveyne velayet verileceğine karar verecektir.

Boşanma talepli dava dilekçesini harçları da ödenmek suretiyle aile mahkemesine teslim edilmesiyle yani boşanma davasının açılmasıyla taraflara ayrı yaşama hakkı tanınmaktadır. Ancak bu durumda müşterek çocukların hangi ebeveyn ile kalacaklarına ilişkin problem meydana gelmektedir. Boşanma davasının devamı sırasında hakimin, müşterek çocukların hangi işte kalacağına ilişkin verdiği karara “geçici velayet” veya “tedbiren velayet” kararı denmektedir.

İçindekiler

Boşanma olmadan geçici velayet alınabilir mi?

Boşanma gerçekleşmeden geçici velayet davası açılabilir. Buna velayetin tedbiren (geçici) düzenlenmesi davası denilmektedir. Eşlerden biri birlikte yaşamaya ara vermesi durumunda hakimden çocukların ana ve baba ile kişisel ilişkisini düzenlemesini isteyebilir.

Boşanmada geçici velayet nedir?

Şu halde uygulamada da “geçici velayet” ya da “Tedbiren velayet” diye adlandırılan durum, boşanma davası sürecinde çocukların bakım ve korunmasına ilişkin mahkeme hakimi tarafından verilen geçici nitelikteki önlem olup, boşanma davasının kesinleşmesi ile birlikte verilen velayet kararı değildir.

Geçici velayet ihtiyati tedbir midir?

Geçici velayet, geçici hukuki koruma tedbir niteliğinde olup çocuğun en yüksek faydası gözetilerek yapılacak inceleme, basit ve çabuk şekilde yapılır.

Geçici tedbir kararı ne demek?

İhtiyati tedbir, dava süreci başlamadan önce veya yargılama sırasında, uyuşmazlık konusu üzerinde sonradan telafi edilmesi zor ya da imkansız olan zararların ortaya çıkmasını önlemek için başvurulan geçici hukuki koruma tedbiridir.

Boşanma Davasında Hakim Geçici Velayeti Nasıl Belirler?

Boşanma davasının yargılama sürecinde müşterek çocukların hangi tarafta kalacağı, tarafların sosyal ekonomik durum araştırmaları ve alanında uzman sosyal çalışmacı ya pedagog raporu dikkate alınarak belirlenir. Geçici velayet göz önünde bulundurulurken hakim,

– Müşterek çocukların ve tarafların yaşları,

– Müşterek çocukların düşünce ve davranışları,

– Müşterek çocukların yaşam koşulları

– Kardeşlerin birbirlerinden uzak kalmamaları ve

– Boşanma davasına sirayet eden hususları göz önünde bulundurur.

Geçici velayet ne zaman kesinleşir?

Geçici velayet ana ya da babaya verilebileceği gibi vasi de atanabilir. Mahkeme devam ederken verilecek olan geçici velayet kararı boşanma kararı kesinleşince sona erer. Geçici velayetin verilmesi yaklaşık bir aylık süre içerisinde söz konusu olabilmektedir.

Velayetin Geçici Tevdii, Çocuğun Velayetini Alma Dilekçesi 

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA: Velayetin geçici olarak tevdi edilmesi

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim ile davalı tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten … isminde bir çocukları dünyaya gelmiştir.

Davalı bir süre önce … ismindeki bekar bir bayanla birlikte ortak konutu terk etmiştir. Çevreden gelen duyumlara göre, yeni bir ev açıp kaçmış olduğu bayanla birlikte yaşamaya başlamıştır.

Okulların açılışının yaklaşması dolayısı ile müşterek çocuklarının resmi işlemlerini yürütebilmek için … ismindeki çocuklarının velayetinin geçici olarak müvekkilime verilmesi zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER: Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve her tür deliller.

HUKUKSAL NEDENLER: MK. HMK İlgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan ve re’sen dikkate alınacak olan nedenlerle açılan davanın kabulüne, … -TC Kimlik No- çocuklarının velayetinin geçici olarak müvekkilim olan davacıya verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

 

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 500 Average: 5]

En Son Eklenenler

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/793 Esas KARAR NO : 2019/2135 T Ü R K...

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2022/782 Esas KARAR NO : 2022/836 T Ü R K...

Yabancılar Hukuku – Düzce Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Düzce Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Kilis Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Kilis Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları Borçlunun eşinin aile konutu şerhine dayanarak...

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği – Yargıtay Kararı HUAK m.18/4: “Taraflar...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Bunları da beğenebilirsinİLGİLİ
size önerilen