MANŞET

Ç101 Deport Kaldırma 2023 | Deport Avukatı

Ç101 Deport Kaldırma 2023 | Deport Avukatı

Deport (sınır dışı etme/edilme) kararlarına, en belirgin olan idari dava açma yani yargı yolu ile itiraz ederek kararı durdurma yapılabilir. Deport yani sınır etme kararları Göç İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanmakta olup idari makamların kararı olması nedeni ile idari yargı kullanılmaktadır. İdari işlemlere veya kararlara itiraz idare mahkemesine dava açılarak takip edilmektedir.

Burada özellikle sık sorulan ve ısrarla emin olunmak istenen, idare mahkemesine her açılan yürütmeyi durdurma itiraz davasının kararı olumlu olur mu kesin olur mu , garanti var mı?  idare mahkemesine her açılan yürütmeyi durdurma itiraz davasının da her davada olduğu gibi garanti veya kesinlik asla verilemez.

Yabancılar hukuku avukatı olarak süreci doğru ilerletmek idare sınır dışı etme kararının durdurulması hususunda geçerli veya nitelikli bir neden belirterek itiraz ederek süreci takip etmekteyiz.

Tahdit Kodları

Ç101 Tahdit kodu: 1-3 ay arası vize/ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye üç (3) ay giriş yasağı tahdit kodu kodudur.
Ç102 Tahdit kodu: 3-6 ay arası vize/ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye altı (6) ay giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç103 Tahdit kodu: 6ay-1yıl arası vize/ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye bir (1) yıl giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç104 Tahdit kodu: 1 ila 2 yıl arası vize/ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye iki (2) yıl giriş yasağı tahdit kodudur.

Ç105 Tahdit kodu: 2 ila 5 yıl arası vize/ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye beş (5) yıl giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç106 Tahdit kodu: 5 yıl üzeri vize / ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye yedi (7) yıl giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç107 Tahdit kodu: İkamet iz yenileme/uzatma başvurusu yapmayan 1 – 3 ay arası ikamet izni ihlali nedeni ile Türkiye’ye bir (1) ay giriş yasağı tahdit kodudur.

Ç108 Tahdit kodu: İkamet izinli olup yenileme/uzatma başvurusu yapmayan 3 – 6 ay arası ikamet izni ihlali nedeni ile Türkiye’ye üç (3) ay giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç109 Tahdit kodu: İkamet izinli olup yenileme/uzatma başvurusu yapmayan 6 ay – 1 yıl arası ikamet izni ihlali nedeni ile Türkiye’ye altı (6) ay giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç110 Tahdit kodu: İkamet izinli olup yenileme/uzatma başvurusu yapmayan 1 yıl – 2 yıl arası ikamet izni ihlali nedeni ile Türkiye’ye bir (1) yıl giriş yasağı tahdit kodudur.

Ç111 Tahdit kodu: İkamet izinli olup yenileme/uzatma başvurusu yapmayan 2 yıl – 5 yıl arası ikamet izni ihlali nedeni ile Türkiye’ye iki (2) yıl giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç112 Tahdit kodu: İkamet izinli olup yenileme/uzatma başvurusu yapmayan 5 yıl ve üzeri ikamet izni ihlali nedeni ile Türkiye’ye beş (5) yıl giriş yasağı tahdit kodudur.

Ç113 Tahdit kodu: Yasa dışı giriş – çıkış yapan, yaptıran yabancılar iki (2) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç114 Tahdit kodu: Haklarında adli işlem yapılan yabancılara konulan bir (1) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç115 Tahdit kodu: İşlediği suç nedeniyle cezaevinde kalıp, tahliye olan yabancılara bir (1) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.

Ç116 Tahdit kodu: Genel ahlak ve kamu sağlığını tehdit eden olan yabancılara bir (1) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç117 Tahdit kodu: Parasız, kaçak çalışan yabancılara Türkiye’ye bir (1) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç118 Tahdit kodu: İkamet izni tezkeresi geçersiz kılınan veya iptal edilen yabancılara beş (5) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç119 Tahdit kodu: 6735 sayılı kanun, kaçak çalışan veya çalıştığı tespit edilerek idari para cezası kesilen yabancılara beş (5) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.

Ç120 Tahdit kodu: Vize ve İkamet izni ihlali nedeniyle, cezalı ikamet harcını ödemeyen yabancılara beş (5) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç121 Tahdit kodu: NATO Zirvesi ön tedbir giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç122 Tahdit kodu: Bankalar kanunu kapsamında fon borçluları giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç123 Tahdit kodu: 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç124 Tahdit kodu: Pasaportta sahtecilik yapmış yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.

Ç125 Tahdit kodu: Vizede sahtecilik yapmış yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç126 Tahdit kodu: Bilişim suçları olan iş ve işleme konu olan yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç127 Tahdit kodu: Mahkeme kararı ile ülkeden bir (1) ay çıkış yasağı, yabancılara uygulanan çıkış yasağı tahdit kodudur.
Ç128 Tahdit kodu: Mahkeme kararı ile ülkeden iki (2) ay çıkış yasağı, yabancılara uygulanan çıkış yasağı tahdit kodudur.
Ç129 Tahdit kodu: Mahkeme kararı ile ülkeden iki (2) ay çıkış yasağı, yabancılara uygulanan çıkış yasağı tahdit kodudur.
Ç130 Tahdit kodu: Mahkeme kararı ile ülkeden üç (3) ay çıkış yasağı, yabancılara uygulanan çıkış yasağı tahdit kodudur.

Ç131 Tahdit kodu: Mahkeme kararı ile ülkeden altı (6) ay çıkış yasağı, yabancılara uygulanan çıkış yasağı tahdit kodudur.
Ç132 Tahdit kodu: Mahkeme kararı ile ülkeden bir (1) yıl çıkış yasağı, yabancılara uygulanan çıkış yasağı tahdit kodudur.
Ç133 Tahdit kodu: Mahkeme kararı ile ülkeden iki (2) yıl çıkış yasağı, yabancılara uygulanan çıkış yasağı tahdit kodudur.
Ç134 Tahdit kodu: Mahkeme kararı ile ülkeden üç (3) yıl çıkış yasağı, yabancılara uygulanan çıkış yasağı tahdit kodudur.
Ç135 Tahdit kodu: 6458 sayılı kanunun102. maddesine muhalefeten yabancıya uygulanan idari para cezası tahdit kodudur.

Ç136 Tahdit kodu: Hakkında sınır dışı etme kararı alınmış olup, sınır dışı masraflarını ödemeyen yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç137 Tahdit kodu: Terke davet edilen yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur. Ülkeden kendi rızası ile çıkması istenen fakat çıkmayan kişiye konulan giriş yasağı kodudur.
Ç138 Tahdit kodu: İNAD Yolcu giriş yasağı tahdit kodudur. Ülkeye giriş yasağı olduğu halde girmek için çeşitli yolları deneyen fakat kapıdan çevrilen yabancılara konulan giriş yasağı kodudur.

Ç141 Tahdit kodu: Türkiye’ye girişi bakanlık ön iznine tabi yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç166 Tahdit kodu: Ülkeye girişde kalacağı sürede geçimini sağlayacak parası olmayan ve ülkeye girmeye çalışan yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç167 Tahdit kodu: Vize/ikamet ihlalinden dolayı yabancılara bir (1) ay süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.

G-26 (Yasadışı örgüt faaliyetleri)
G-34 (Sahtecilik)
G-42 (Uyuşturucu madde suçu)
G-43 (Kaçakçılık suçları)
G-48 (Fuhşa aracılık etme ve yer temini)
G-58 (Öldürme suçları)
G-64 (Tehdit)

G-65 (Hırsızlık)
G-66 (Gasp yağma)
G-67 (Dolandırıcılık)
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)
G-82 (Milli güvenlik aleyhine faaliyet)
G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler)

N82 Tahdit kodu: Türkiye’ye giriş yapması ön izine bağlı yabancılar tahdit kodudur.
N99 Tahdit kodu: kendi ülkesinde ya da İnterpol sistemine üye bir ülke tarafından hakkında İnterpol arama bülteni çıkarılan kişiler.

N-82 (İstihzan kodu),
N-95 (Giriş yasağının ihlalinin para cezası),
N-96 (Tanınan sürede ülkemizden çıkış yapmamanın idari para cezası),

N-97 (Adres beyanına ilişkin idari para cezası),
N-99 (İnterpol kodu),
N-119 (İzinsiz çalışmanın idari para cezası),

N-120 (Vize, ikamet, çalışma izni ihlali idari para cezası),
N-135 (Yasadışı giriş yapmanın veya teşebbüs etmenin idari para cezası),

N-136 (Sınır dışı seyahat masrafı),
N-168 (102. maddenin ç bendine muhalefetten idari para cezası),
N-169 (Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uymama idari para cezası),

N-170 (Kabahatler kanunu veya diğer ilgili kanunlardan kaynaklanan idari para cezası),
N-171 (Belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeden kaynaklanan idari para cezası),
N-172 (Gönüllü geri dönüşe ilişkin seyahat masrafı),

O-176 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 3 yıl),
O-177 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 5 yıl),

O100 Tahdit kodu: Semti Meçhul – Yurda (Türkiye’ye) Giriş Yasaklı SIĞINMACI veya Uluslararası koruma başvurusunu herhangi bir neden ile geri çekmiş yabancılara bir (1) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.

V68 Tahdit kodu: İkamet izni verilmesi bakanlık iznine tabi yabancılar giriş yasağı tahdit kodudur.
V69 Tahdit kodu: İkamet izni geçersiz kılınan yabancılar giriş yasağı tahdit kodudur.
V70 Tahdit kodu: Türkiye’de formalite (sahte) evlilik yaptığı anlaşılan yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
V71 Tahdit kodu: “SEMTİ MEÇHUL” İkamet izni başvurusu yaparken beyan ettiği adres de bulunmayan yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
V72 Tahdit kodu: 6458 sayılı yabancılar kanununa aykırı davranan yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.

V73 Tahdit kodu: 2911 sayılı kanununa aykırı davranan yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
V74 Tahdit kodu: Ülkeden çıkışı bakanlık/valilik iznine tabii olan yabancılara konulan çıkış yasağı tahdit kodudur.
V75 Tahdit kodu: İdari mektup sistemini ihlal eden yabancılara üç (3) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
V76 Tahdit kodu: MİSYONERLİK faaliyetinde bulunan yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
V77 Tahdit kodu: AHISKA TÜRKÜ olmadığı anlaşılan yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.

V78 Tahdit kodu: KONSOMASYON (bar, gazino gibi eğlence yerlerinde yenilip içilen yerlerde) çalıştığı tespit edilen yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.

V79 Tahdit kodu: 50.000 TL veya üzeri AMME ALACAĞI bulunan yabancılara konulan tahdit kodudur.
V80 Tahdit kodu: 20.000 TL veya üzeri AMME ALACAĞI bulunan yabancılara konulan tahdit kodudur
V81 Tahdit kodu: 10.000 TL veya üzeri AMME ALACAĞI bulunan yabancılara konulan tahdit kodudur.
V82 Tahdit kodu: 180günde/90 gün ŞARTLI VİZE ile GİRİŞ yapıp İHLAL eden yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
V83 Tahdit kodu: GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ YAPAN yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.

V84 Tahdit kodu: 180günde/90 gün ŞARTLI VİZE ile GİRİŞ yapıp İHLAL eden yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
V86 Tahdit kodu: GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINA ALINMAYAN yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
V87 Tahdit kodu: GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ YAPAN yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
V91 Tahdit kodu: Türkiye’den çıkışı izne tabi Geçici Koruma kapsamındaki yabancılara konulan çıkış yasağı tahdit kodudur.
V92 Tahdit kodu: MÜKERRER KAYDI OLAN yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.

Ç101 Deport Kaldırma 2023 | Deport Avukatı
Ç101 Deport Kaldırma 2023 | Deport Avukatı

A 99 tahdit kodu ,A tahdit kodu nedir, Ç 103 tahdit kodu nedir, Ç 113 tahdit kodu, Ç 114 tahdit kodu, Ç 116 tahdit kodu, Ç 117 tahdit kodu nedir ,Ç 135 tahdit kodu, Ç 136 tahdit kodu ,Ç 138 tahdit kodu nedir, Ç 141 tahdit kodu ,Ç tahdit kodu nedir, G 82 tahdit kodu, G 87 tahdit kodu, G tahdit kodu nedir ,H tahdit kodu nedir ,M tahdit kodu nedir, N tahdit kodu nedir, O tahdit kodu nedir ,Tahdit kodu kaldırma davası ,Tahdit kodu sorgulama, V 160 tahdit kodu, V 69 tahdit kodu ,V 71 tahdit kodu, V 74 tahdit kodu, V 84 tahdit kodu, V 87 tahdit kodu ,V 91 tahdit kodu nedir ,V tahdit kodu nedir, Y tahdit kodu nedir?

 

Deport Ne Demek?

İngilizce deport “sınır dışı etmek” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca déporter “1. eğlenmek, vakit geçirmek, 2. (1791’den sonra) sürgün etmek, sınır dışı etmek” sözcüğünden alıntıdır.

Deport Kodu Ne Demektir ?

Deport Sınırdışı edilme anlamına gelmektedir. Genelde Bizi arayan müvekkillerimiz deport kodumu öğrenmek istiyorum , Deport Sorgulama yapmak istiyorum , Deport Kaldırma Davası nasıl açılır gibi sorularla gelmekte.

Deport ;  Sınırdısı yani giriş yasağı uygulanası anlamına gelmektedir.

Tahdit Ne demektir?

Arapça ḥdd kökünden gelen taḥdīd تحديد “sınırlama, sınır koyma” sözcüğünden alıntıdır.

Tahdit Kodu Ne Demektir?

Tahdit kodu, yabancı hakkında bazı durumlarda bilgilendirici bazı durumlarda ise ülkeye giriş yasağının veya deport sebebinin neden kaynaklandığını belirten koda denir.

Tahdit kodu sorgulama , Tahdit kodu kaldırma, Tahdit neden uygulanır gibi sorular da bir diyer çok karşılaştığımız sorulardır.

Tahdit Kodu neden yasaklı olduğunuzun hangi koddan hangi sebeple yasağınız ( deport )olduğunuzun karşılığıdır.

Deport

Deport – Tahdit Kodu önemli mi ?

Evet Önemlidir.

Çünkü G kodları gibi terörle bağlantılı genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan ya da bulaşıcı hastalık taşıyanlara verilen kodlardır. Ve dava süresi Ç kodlarınla kıyaslandığında çok daha uzun sürmektedir.

Tahditin konulma sebeplerini tahdit kodlarına göre anlamaktayız.

Deport Sorgulama Yapabilir misiniz ?

Avukatların deport sorgulama yapabilmesi için sizin vekaletname vermeniz gerekmektir.

Vekaletname verildikten sonra tabi ki sorgulama yapabiliriz.

Ben başka ülkedeyim vekaletname çıkartabilir miyim?

Evet vekaletname çıkartabilirsiniz. Bulunduğunuz ülkedeki Türk konsolosluğuna giderek baro bilgilerimize göre vekaletname çıkartabilirsiniz.

Tahdit Kodu Neden Konulur?

Tahdit kodlarının konuluş sebepleri birbirinden farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı olarak da tahdit süresi değişiklik göstermektedir.

Deport Kararı Hangi Yabancılara Verilir?

5237 sayılı yasanın 59 uncu maddesi kapsamında Deport edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancı vatandaşlara

Terör örgütü yöneticisi, yardımcısı, destekleyicisi ya da çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, yardımcısı ya da destekleyicisi olan yabancı vatandaşlara

Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan başvurularda doğru olmayan bilgi ve sahte evrak kullanan yabancı vatandaşlara

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılara

Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturan yabancılara

Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar ya da vizesi iptal edilen yabancılara

Oturum izinleri iptal edilen yabancılara

Oturum izni olup oturum izni süresinin sona ermesinden sonra kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni süresini on gün ve daha fazlasını aşan yabancılara

Çalışma izni olmadığı halde çalıştığı tespit edilen yabancılara

Türkiye’ye yasal olmayan yollarla giriş ya da Türkiye’den yasal olmayan yollarla çıkış kararlarını ihlal eden yabancılara Türkiye’de giriş yasağı olmasına rağmen Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılara ( İnat Yolcular )

Oturma izni uzatma başvuruları reddedildiği halde on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılara deport kararı verilmektedir.

Deport Kararı Dava Yolu İle Nasıl Kaldırılır?

Deport kararı yani diğer ismiyle sınırdışı edilme kararı bir idari işlemdir. Bilindiği üzere idari işlemlere karşı iptal davası açılması mümkündür. İdari işlemin iptali davası, deport kararını kaldırma davası İdare Mahkemeleri’nde açılabilir.

Deport edilen kişi, deport kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 günlük süre içerisinde deport kararına karşı davayı açmalıdır. Aksi takdirde zamanaşımı süresi dolacağından deport kararı kaldırma davasının açılması mümkün değildir. Tarafına sınırdışı edilme kararı tebliğ edilen kişinin bir avukata danışması önerilir. Tebliğden sonra dava için belirlenmiş süre oldukça kısa olduğundan ve dava süreci avukat desteği olmadığından yürütülmesi zor bir süreç olduğundan avukat desteği davanın olumlu sonuçlanması açısından önemlidir.

Deport Kaldırma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Deport kaldırma davası özünde idari işlemin iptali davası olduğundan görevli mahkeme İdare Mahkemeleri’dir. İdari gözetim kararına karşı açılacak davalarda ise görevli mahkeme Sulh Ceza Hakimliği’dir. Deport kaldırma davasında yetkili mahkeme kararı veren idarenin bulunduğu yer mahkemesidir. Yani karar İstanbul Valiliği ya da İstanbul İl Göç İdaresi tarafından verildiyse dava İstanbul İdare Mahkemeleri’nde açılmalıdır. Yine idari gözetim kararına karşı açılan dava da gözetimin uygulandığı yer mahkemesinde görülmektedir.

Deport Kararı Hangi Yabancılara Verilir?

5237 sayılı yasanın 59 uncu maddesi kapsamında Deport edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancı vatandaşlara
Terör örgütü yöneticisi, yardımcısı, destekleyicisi ya da çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, yardımcısı ya da destekleyicisi olan yabancı vatandaşlara
Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan başvurularda doğru olmayan bilgi ve sahte evrak kullanan yabancı vatandaşlara

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılara
Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturan yabancılara
Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar ya da vizesi iptal edilen yabancılara

Oturum izinleri iptal edilen yabancılara
Oturum izni olup oturum izni süresinin sona ermesinden sonra kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni süresini on gün ve daha fazlasını aşan yabancılara
Çalışma izni olmadığı halde çalıştığı tespit edilen yabancılara

Türkiye’ye yasal olmayan yollarla giriş ya da Türkiye’den yasal olmayan yollarla çıkış kararlarını ihlal eden yabancılara Türkiye’de giriş yasağı olmasına rağmen Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılara ( İnat Yolcular )
Oturma izni uzatma başvuruları reddedildiği halde on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılara deport kararı verilmektedir.

Geri Gönderme Merkezi’nden Nasıl Çıkılabilir?

Geri gönderme merkezinde uygulanan idari gözetimden çıkılması mümkündür. İdari gözetim kararına karşı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulabilir. Bu başvuru idareye verilecek olan dilekçe ile gerçekleştirilmektedir. Sulh Ceza Hakimliği başvuru üzerine 5 gün içerisinde karar verir. İdari gözetim kararına karşı yapılan başvuru oldukça önemli ve hukuki bilgi gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle yabancılar hukukunda tecrübeli bir avukat ile yürütülmesi önerilir.

Deport Edilen Yabancıların Biletini Kim Alır?

Yabancıların pasaportları veya diğer belgeleri, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve sınır dışı işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilir. Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmez.

Türkiye’ye ne kadar süre ile giriş yasağınız var?,Türkiye’ye giriş yasağınız ne zaman bitiyor?, Niçin Türkiye’ye giriş yasağı aldınız?, Türkiye’ye giriş yasağınız nasıl kalkar?,

Bu sorularınızın cevabı ve Türkiye’deki deport cezanızın kaldırılabilmesi için yabancılar hukuku avukatlarımızı arayabilirsiniz.

Ç101 Deport Kaldırma 2023 | Deport Avukatı

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu