DAVA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Cebri Tescil Gayrimenkul Satış Vaadi Nedeni ile Dilekçesi

Cebri Tescil Gayrimenkul Satış Vaadi Nedeni ile Dilekçesi

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                 :…….        

           

VEKİLİ                   :…….

 

DAVALI                 :…….

 

KONU                    : Gayrımenkulün cebren tescili talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilim davalıdan ……. adresinde bulunan ve tapunun ……. mahalle, ……. Ada, ……. Pafta ……. Parsel de bulunan ……. ……. numaralı bağımsız bölümünü, ……. TL bedelle satın almıştır.

 

2-Taraflar aralarında, ……. Noterliğinin ……. tarih ve ……. yevmiye numaralı gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini yapmışlardır.

 

3-Müvekkilimiz davalıya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi gereği yapması gereken ödemeyi yaptığı halde, bu sözleşmenin 3. maddesinde yazıldığı şekilde davalı müvekkilimize, gayrımenkulü devretmemiştir.

 

4-Yukarıda noteri, tarihi ve yevmiye numarası belirtilen sözleşme gereği, davalıya ait bulunan ve tapuda ……. mahalle, ……. Ada, ……. Pafta ……. Parsel de kayıtlı olan ……. ……. numaralı bağımsız bölümünün müvekkilimizin adına tescilini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : MK.,BK.,Tapu Kanunu.

 

KANITLAR               : Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,tapu kaydı, diğer kanıtlar.

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 gündür.

 

İSTEM SONUCU    :Açıklanan nedenlerle, Yukarıda noteri, tarihi ve yevmiye numarası belirtilen sözleşme gereği, davalıya ait bulunan ve tapuda ……. mahalle, ……. Ada, ……. Pafta ……. Parsel de kayıtlı olan ……. ……. numaralı bağımsız bölümünün müvekkilimizin adına cebren tesciline, müvekkilimizin sonradan mağdur olmasının önlenmesi bakımından söz konusu taşınmazın tapu kaydına üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından tedbir konmasına, mahkeme masraflarının davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini  talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

Cebri Tescil Gayrimenkul Satış Vaadi Nedeni ile Dilekçesi

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu