Ceza Avukatı Boşanma Avukatı İş Avukatı Miras Avukatı Gibi Ayrım Var Mı

Ülkemiz hukuk sisteminde ne yazık ki böyle bir ayrım yoktur. Zira baroya kayıtlı her hangi bir avukat değişik türde her davaya bakabilir. Oysa bize göre her avukat belli konularda uzmanlaşıp sadece o davalarda hizmet vermelidir. Ancak sistem buna pekte imkan vermemektedir.

Avukat kendisine gelen her tür davaya bakmak zorunda kalır ve istediği dalda uzmanlaşamaz. Yani aslında boşanma yada ceza avukatı olmak isteyen bir avukat gelen işlerin icra ağırlıklı olması sonucu icra avukatı olup çıkabilir.

Dolayısıyla şu anki hukuk sisteminde bu sebeplerden dolayı insanların avukatlara ne avukatısınız şeklinde ki sorusunun cevabı çoğu zaman sonuçsuz kalacaktır.

Küçükçekmece Ceza Avukatı

Türkiye’de avukatlıkta uzmanlık, ayrışmaya da branşlaşma mevcut değildir. Hemen herkesin internetten bir avukat ararken internete “ağır ceza avukatı” yazarak en iyi ağır ceza avukata ulaşmaya çalışmaktadır ancak bilinmelidir ki ‘’ ağır ceza avukatı’’ ya da ‘’ ceza avukatı’’ adı altında açılan başlıklar gerçeği yansıtmamaktadır.

Ne mevzuatta ne de hukuk literatüründe ceza avukatı, ağır ceza avukatı adında bir tanımlanmamıştır. Ceza davalarına giren avukatların dahi kendisini ceza avukatı olarak lanse etmesi etik değildir. Ancak, maalesef halk arasında ceza davalarını yürüten avukatlara ağır ceza avukatı ya da ceza avukatı denilmeye devam etmektedir.
Asliye ceza mahkemesinin, çocuk mahkemesinin, sulh ceza mahkemesinin yetkisine giren davalara giren avukatlar için de bu deyimin kullanıldığı görülmektedir.

Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Kayıtlı ya da kayıtsız yaşam arkadaşlıkları da aile hukukunun konusu içinde yer alır. Kayıtlı yaşam arkadaşlığı Türk hukukunda düzenlenmemiştir. Evlilik dışı yaşam arkadaşlığına bağlanan herhangi bir hak bulunmaz, bununla birlikte çocuklar ister evlilik içinde ister evlilik dışında doğsun eşit haklardan yararlanır.

Aile içi şiddet, taşıyıcı annelik, yapay döllenme, çocuk istismarı ve çocuk kaçırma gibi kadın hakları ya da çocuk hakları kapsamında ele alınan konular gerek uluslararası sözleşmelerde gerek iç hukukta özel olarak düzenlenmektedir.

İstanbul’da boşanma avukatı konusunda tecrübeli, işini severek yapan Boşanma Avukatı arayanlar için Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz. Davalarına baktığımız müvekkillerimizin tavsiyesi üzerine bizi tercih edenler sayesinde İstanbul’da boşanma avukatı konusunda tercih edilen İstanbul En İyi Boşanma Avukatı bürosuyuz.

Boşanma ve aile hukuku son yıllarda Türkiye’de gündeme gelen en önemli hukuk dallarından biri oldu. Boşanma oranlarının artması nedeniyle profesyonel anlamda danışmanlık ve dava hizmetleri veren bürolar kişilere yardımcı olmaya çalışıyor.

Aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını kapsamaktayken medeni hukuk ise velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Boşanma ve aile hukuku bağlamında vekillik ve danışmanlık hizmetleri olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Dava Vekilliği Hizmetleri

Boşanma davaları,
Velayet davaları,
Tazminat ve nafaka davaları,
Babalık davası,
Çocuk mallarının yönetimi,
Aile içi şiddet davaları,
Kişilik haklarına saldırı davaları
Aile konutu ve uygulamaları,
Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar,
Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri,
Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları,
Mirasın reddi davaları,
Mirasçı belgesinin alınması,
Mirasçılık belgesinin iptali davaları,
Nişan bozulmasından doğan davalar,
Evlat edinme izin davası,
Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması,
Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları,
Yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları,
Tenfis davaları,
Terekede ihtiyadi tedbirler,
Terkis ve mirasta iade davaları,
Vesayet ve kayyım davaları,
Vasiyetnamenin iptali davaları,
Danışmanlık Hizmetleri,
Velayetin denetlenmesi,
Vesayetin denetlenmesi,
Nafaka takibi,
Uzaklaştırma kararı takibi,
Aile hukukuna dair korunma önlemlerinin alınması,
Konut ve mallar üzerindeki hakların denetlenmesi,
Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi,
Eşler arası yasal sorunların denetimi ve giderilmesi,
Eşler arası mal rejiminin denetimi ve gerekli önlemlerin alınması,

En İyi Miras Avukatı

En iyi miras avukatı, miras hukukunun aile, kardeşler, anne-baba ve çocuklar ve diğer yakın akrabalar arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili olduğunu bilen ve miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların aile bireyleri arasında ne kadar büyük ve etkili travmalara sebebiyet verebileceğinin farkında olan avukattır. Böylesi bir uyuşmazlık alanı, önemli bir iş etiğini de beraberinde getirmelidir.
Miras avukatı tavsiye üzerine bulunabilecek bir avukat olabileceği gibi, internet üzerinde yapılacak bir araştırma ile de bulunabilecek ve miras hukuku alanında uzman bir avukattır.

Ceza Avukatı Boşanma Avukatı İş Avukatı Miras Avukatı Gibi Ayrım Var Mı

İstanbul Miras Avukatı

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu olarak miras hukuku alanında da çalışmalarda bulunuyor ve adalet arayışı içerisinde olan müvekkillere en iyi miras avukatı hizmeti sunmayı amaç ediniyoruz.

İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında yer alan irtibat bürolarımız Avcılar , Küçükçekmece ,Florya, Cennet Mahallesi ,Yenibosna, Şirinevler, Ataköy, Bahçelievler, İncirli, Zeytinburnu, Ömür, Şenlikköy, Yeşilköy, Ataşehir, Bahçesehir, Büyükçekmece, Boğazköy ,Beşiktaş, Üsküdar, Bebek, Mecidiyeköy ilçe ve semtleri başta olmak üzere İstanbul’un her yerinde ve İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Konya ve Gaziantep başta olmak üzere Türkiye’nin tüm illerinde aynı zamanda başla ülkede ikamet eden vatandaşlarımıza da miras avukatı olarak hizmet sağlıyoruz.

Hiçbir vatandaşımız miras hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda kendisini avukat ile temsil etmek zorunda olmasa da, olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için bir avukatın profesyonel desteğinden yararlanılmasını tavsiye etmekteyiz.

En İyi İş Avukatı

İş hukuku uzmanlık ve çok iyi bilgi gerektiren bir hukuk dalıdır. Her hukuk alanında olduğu gibi müvekkiller iş hukukunda da uzman avukatla doğru ifade etmek gerekirse en iyi iş avukatı ile çalışmak isterler.

Müvekkillerin bu isteklerini karşılayabilecek bilgi düzeyine sahip olmak onların taleplerini ve yüzlerini kara çıkarmamak esastır. Bu sebepten ötürü en iyi iş hukuku avukatının seçilmesi çok elzem bir meseledir.

En İyi iş avukatının, en iyi iş avukatının ya da iş hukuku avukatının bu değişim ve yeniliklere ayak uydurması kendisini sürekli yenilemesi ve devingenliğini sürdürmesi gerekmektedir.
Tuttuğunu koparan avukat aramanın faydası ve yararı olmakla birlikte iş hukuku avukatının üzerine düşen vazife dava dosyasını özenle takip etmekten geçer. İstanbul iş hukuku avukatı ile İstanbul iş hukuku avukatı veya izmir iş hukuku avukatı bulmanın en önemli yolu müvekkillerin ciddi bir araştırma yapmasından geçer.
İş hukuku alanında tecrübeli ekibimiz ile geçmişten günümüze hizmet vererek edinmiş olduğumuz tecrübeyi davalara yansıtarak birçok davanın takibi yapılmış, hukuk büromuzda bu alanda branşlaşılmıştır.

İş hukuku avukatı İstanbul | iş hukuku alanında uzmanlaşmış kadromuz ile müvekkillerimize en iyi avukatlık hizmeti en iyi iş avukatı hizmeti vermekle birlikte, kıdem tazminatı, iş kazası tazminat davaları, iş kazası davaları, işçi alacakları, ihbar tazminatı, yıllık izin alacağı, meslek hastalığı sebebiyle tazminat davaları, işe dönüş davaları, haksız fesih davaları, hizmet tespiti davası, ücret alacağı davası, ulusal bayram genel tatil ücretleri, mobbing davaları ile iş hukukunun her alanında kusursuzu hedefleyen bir bakış açısı ile İstanbul iş hukuku avukatı olarak çalışılmaktadır.

En İyi İş Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Gayrimenkul üzerine çalışan avukatı genelde taşınmazlar üzerine açılan davalarda görev alır. Arsa, Arazi, Apartmanlar, daireler gibi taşınmazlara konu olan davalarda avukat sizlere destek olmaktadır. Bu davaların hukuk nezdinde birçok ismi olmasına rağmen gayrimenkul alanında en bilinen davalar ise şunlardır.

Eşlerin Arasındaki Adi Ortaklık İlişkisi (Kadının Kocası Lehine İpotek İşlemi Yapması)
Muris Muvazaası,
Muvazaa Nedeni ile Tapu İptali ve Tescil Davası (Kararları),
Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali ve,
Geçersiz Sözleşme İle Ödenen Paranın İadesi,
Şufalı Payın Satışının Tapuda Yüksek veya Düşük Gösterilmesi,
İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası,
Muvazaa Davası (Ölünceye Kadar Bakma Akdi,
Şufa Davaları,
Kamulaştırma Bedelinin Tespit Davası,
Kamulaştırmasız El Atma Davası,,
El Atmann Önlenmesi , Ecrimisin , İntifa Hakkı
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi , Sözleşme Feshi , Rayiç Belirlenmesi ,gibi davalar bu alanda görülmektedir. Davaların türleri de konu olduğu mülk veya toprak yani arsa vs. gibi türlere göre de belirlenmektedir.
Taşınmazlar ile alakalı davalarda ortaklık veya varsa sorunlu durumlar ortadan kaldırılır ve yeni hukuki düzenleme ile ortadaki sorunlar giderilir. Malların kullanımı devri, kiraya verilmesi vb. gibi engel olan söz konusu sıkıntılarda gayrimenkul avukatı desteği ile son bulmuş olur.

Gayrimenkul Hukuku

Arsa, arazi, apartman, konut, arsa gibi taşınmaz olarak nitelendirilen yapılar hakkında her türlü düzenlemelerin bulunduğu ve taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözümlerin üretildiği hukuk dalına Gayrimenkul Hukuku denmektedir. Türk Hukuku’nda Gayrimenkul Hukuku’na ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun taşınmazlara ilişkin hükümlerin bulunduğu 4. kitabında yer almaktadır.

Gayrimenkul hukuku çok geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Genel olarak; gayrimenkul alım ve satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, kat irtifakı sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, bina yönetimi ve site yönetimi sözleşmesi, proje yönetimi sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi… gibi pek çok sözleşmenin düzenlenmesini, gayrimenkullerin satış sürecinin yürütülmesini, yatırım ortaklıklarına ilişkin işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır.

Bu anlamda açılmış veya açılacak olan ön alım davası, istihkak davası, kamulaştırma davası, el atmanın önlenmesi davası, izale-i şüyu davası, kira bedelinin belirlenmesi için açılacak dava ile tapu iptal ve tescil davalarında gayrimenkul hukukuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Gayrimenkul Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması,
Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi,
İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi,
İntifa hakkı, geçit hakkı, aynılaştırılmış şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,
Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri,
Ayıplı gayrimenkul davası,
El atmanın önlenmesi davası,
Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri,
Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler,
Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu,
Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması,
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında büromuz kentsel dönüşüm hukuku ile ilgili her türlü hukuki hizmetleri sunmaktadır. Hizmetlerimizin kapsamına inşaat şirketi ile yapılacak olan Kat Karşılığı Arsa Satış Vaadi Sözleşmesi ve inşaatın ne tür malzeme ile yapılacağının karar altına alındığı Teknik Şartnamenin hazırlanması ve inşaat şirketi tarafından hazırlanmış olan bu tür sözleşmelerin incelenmesi de girmektedir.

Emlak Avukatlarının Vatandaşlara Katkısı

Taşınmaz devirleri,
Malların veya taşınmazların yönetimi,
Tapu dairesi işlemeleri,
Kiralama süreçleri,
Taşınmazlar ile alakalı hukuki tespit gerektiren durumlar,
Gayrimenkul alım satım sözleşmeleri,
Proje değerlendirmeleri (Çevre ve diğer açılardan)
Gayrimenkul finansmanları,

Emlak noktasında bürokratik işlemlerde emlak avukatından bilgi ve danışmanlık hizmeti almanız sonrasında doğabilecek sorunların önüne geçmenizi sağlayacaktır.
Gayrimenkul noktasında sadece mal paylaşımları veya miras noktalarında değil aynı zamanda evlilik sonrası kazanılan mallar noktasında da işlemler yapılmaktadır. Yani boşanmaya karar veren çiftlerinde bu noktada danışmanlık hizmeti alması gereklidir.

Türkiye’de ticari hayatın önemli bir etkeni olan taşınmazlar üzerine binlerce dava açılırken bu davalarda avukat desteği alanların hem süre hem de kazanım anlamında çok ciddi kazanımlar elde ettikleri istatistiklerle sabittir.

Ceza Avukatı Boşanma Avukatı İş Avukatı Miras Avukatı Gibi Ayrım Var Mı