MANŞET

Ceza Hukuku İstanbul | Suç ve Cezaları

Ceza Hukuku İstanbul | Suç ve Cezaları

Ceza hukuku suç ve cezaları düzenleyen bir kamu hukuku dalı olup; Genel Ceza Hukuku ve Özel Ceza Hukuku olarak ikiye ayrılır.

Ceza genel hukuku normları, suç kavramının tanımını, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeleri, suçlar için öngörülen cezaları, cezayı hafifleten ve ortadan kaldıran sebepleri düzenler.

Ceza özel hukuku normları ise, suç sayılan eylemleri teker teker belirterek, suçların kapsam ve sınırlarını, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezaları düzenler.

Ceza Hukukunda hazırlık soruşturması ve ceza yargılamasının yöntemini düzenleyen hukuk dalına ise “Ceza Muhakemesi Hukuku” denir.
Ceza davası, yargılanan kişilerin özgürlüklerine ceza hukuku müdahalesi ile sonuçlanabilecek önemli bir kamu davası olduğundan müşteki veya sanığın bir ceza avukatı yardımıyla yargılama sürecini yürütmesinde yarar vardır.

Ceza Davaları Hangi Mahkemelerde Görülür?

TCK’da ceza davalarının hangi mahkemelerde yapılacağı kesin ve net ifadelerle belirtilmiştir.

Ceza davaları aşağıdaki sebeplerle farklı mahkemelerde görülebilir:

Asliye Ceza Mahkemesi: On yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlar, Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülür. Tek hakim vardır ve savcı davada yer almaz. Hafif ceza gerektiren suçlar için üst sınırdan ceza uygulanabilir.

Ağır Ceza Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesinin kapsamına girmeyen suçlar ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir. On yıl ve daha fazla hapis cezası gerektiren suçlar için davalar, ağır ceza mahkemesinde açılır. Kamuoyu adına bir savcı ve üç hakim vardır.

Çocuk Ceza Mahkemesi: 18 yaşından küçük olan çocukların asliye ceza mahkemelerinde görülmesi gereken davaları, çocuk ceza mahkemelerinde görülür. Suça sürüklenen çocuk olarak hitap edilen 18 yaş altı bireyler içindir.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi: Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken davalar, kişinin 18 yaş altında olması nedeniyle çocuk ağır ceza mahkemelerinde yapılır.

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen suçlarla ilgili yargılamalar Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinde yapılır.

Ağır Cezada Bakılan Davalar

Gasp Suçu,
Kasten adam öldürme,
İrtikap Suçu,
Taksirle insan öldürme suçu,
Zimmet Suçu,
Zorla Senet İmzalatma Suçu,
Nitelikli dolandırıcılık,
Hileli iflas suçu,
Devletin egemenliğine ve saygınlığına karşı gelme,
Anayasal düzene karşı gelme,
Milli savunmaya karşı gelme,
Devlet sırlarına karşı casusluk,
Terörle Mücadele siyasi suçları,
Resmi belgede sahtecilik suçu,
Suçları ağır ceza mahkemelerinde görülür.

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Ceza Davaları

İki ceza mahkemesinden biri olan Asliye Ceza Mahkemeleri cezası en fazla 10 sene olan hapis cezası sonuçlu davalara bakar. Bununla birlikte bulunduğu şehirde Aile Mahkemesi bulunmaması durumunda boşanma ve nafaka gibi Aile Mahkemelerini baktığı davalara da bakar.

Asliye Cezada Bakılan Davalar

Kasten veya taksirle adam yaralama
Madde kullanımına teşvik,
Hırsızlık,
Hakaret suçu,
Mala zarar verme suçu,
Basit dolandırıcılık suçu,
Evrakta sahtecilik,
Cinsel saldırı(tecavüz) suçu,
Cinsel taciz suçu,
Cumhurbaşkanına hakaret suçu,
Fuhuş yapmak ve yaptırmak,
Şantaj suçu,
Kişisel verilerin kaydedilmesi,
İftira suçu,
Tehdit
kaçakçılık,
Suçları asliye ceza mahkemelerinde görülür.

Ceza hukuku alanındaki mahkeme türleri şunlardır:

Sulh Ceza Hâkimliği,
Asliye Ceza Mahkemesi,
Ağır Ceza Mahkemesi,
Çocuk Mahkemesi,
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
İcra Ceza Mahkemesi,
Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi,
Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri ,(İstinaf Mahkemesi),
Yargıtay Ceza Daireleri,

Bir ceza davası ne kadar sürer?

Ceza mahkemelerinde kanunlara göre hedef süre ortalama 300 ile 390 gün olarak belirlenmiştir. Bu anlamda ceza mahkemeleri suçun niteliğine göre değişebileceği gibi yaklaşık olarak 10 ile 13 ay arasında değişiklik gösterebilir.

Ceza davası dosyası ne demek?

Ceza davası, savcılığın bir iddianameyle suç işlediği konusunda “yeterli şüphe” olan şahıslar hakkında yargılama yapılması için açtığı kamu davasıdır. Mahiyeti ne olursa olsun, tüm ceza davaları kamu davası niteliğindedir. Çünkü, savcılık şartları varsa dava açmak zorundadır.

Ceza davasında ilk duruşmada ne olur?

Ceza davalarının ilk duruşmasında, tanzim edilen iddianame sanığa okunarak il önce sanığın savunması alınır. Sanığın mahkeme huzurunda savunmasını yapmasının ardından varsa şikayetçi taraf dinlenerek davaya katılma talebinin bulunup bulunmadığı sorulur.

Ceza dosyası ne zaman kapanır?

Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 25 yıl, Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda 20 yıl, 5 yıldan fazla ve 20 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda 15 yıl, 5 yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda 8 yıl.

Ceza davası kaç duruşmada biter?

Bu davalar delil durumu, tanıkların ve sanıkların mahkemede hazır edilmesi gibi etkenlere bağlı olarak 4-5 celse içinde sonuçlanan davalardır.

Ceza istinaf süresi ne zaman başlar?

İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır.

Kesinleşen ceza bozulur mu?

Karar kanun yararına bozulur ve mahkumiyete ilişkin olarak bir bozma söz konusu ise Yargıtay Ceza Dairesi tarafından resen mahkumiyet kaldırılır veya daha hafif bir ceza verilebilir.

Ağır ceza mahkemesi en az kaç yıl ceza verir?

Ağır ceza mahkemesi nedir diye sorulduğu zaman; kural olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve kanuni ceza üst sınırı 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bu mahkemeler bakar.

Ceza Hukuku İstanbul | Suç ve Cezaları

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu