Deport Kaldırma | Sınırdısı Yasağı Kaldırma Manisa

Sıklıkla karşılaştığımız sorular Deport ne demek? , Deport oldum ne yapmalayım ?, Deport işlemleri nelerdir? , Deport Kaldırma , Deport Kaldırma Avukatı ,Deport Cezam ne kadar ? , Terke Davet Nedir?, Deport yasağı ? , Giriş Yasağı Nedir?, Deport Nasıl Kaldırılır?, Cezası Nasıl Ödenir?, Deport Kararı Kimler Hakkında Alınır? gibi sorulara cevap vermeye çalıştık

Deport Nedir ?

Türkiye sınırları içerisinde bulunan yabancıların vize kuralları, kanun ihlalleri ya da ahlaka uygun olmayan faaliyetlerde bulunması, ulusal güvenlik ve sağlığı riske atması, çalışma izni olmadan çalışması gibi durumlarda deport edilmesi muhtemeldir. Kelime anlamıyla ‘Deport’ ülkeden çıkarılma olarak kabul edilmektedir.
Vatandaşlık esasına göre yabancı statüsündeki kimselerin kanuni sorumluluklarını yerine getirmedikleri durumda ülkeden çıkarılmaları süreci başlar. Bu kimselerin tekrar Türkiye’ye girişleri için kararını kaldırmak gerekmektedir.

Deport yasağı (sınır dışı yasağı) süreli giriş yasağı ve süresiz giriş yasağı olarak ele alınmaktadır.
Türkiye’ye giriş yasağı Türkiye’de sınır dışı yasağı; yabancılar ile ilgili güncel kanun ve yönetmeliğinde belirtilen herhangi bir maddesi yada bir kaçının ihlal edilmesi durumunda, yabancı uyruklu ülke vatandaşı için adli veya idari işlem sonrasında “sınır dışı kararı” yetkili bakanlık tarafından verilerek, yabancının pasaport bilgi kaydına “tahdit kodları” ile ülkeye giriş yasağı uygulanmasına denir.

Deport Kaldırma İşlemleri

Yabancının ülkeden deport edilmesi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ya da Valilik kararı ile alınmaktadır. Ancak bu kararın kaldırılması için bazı yöntemler kullanılarak kişinin tekrardan Türkiye’ye girişi sağlanabilmektedir.

Özel meşruhatlı vize alınırsa Türkiye’ye giriş yapma hakkını kazanabilirsiniz. Türkiye’den ceza parası ödemeden çıkan yabancılara Çalışma İzni davetiyesi gönderilerek geri gelmesi sağlanabilir. Yabancıların deportu nasıl kaldırılır? ,Özbekistan deport kaldırma, Türkmenistan deport kaldırma, Azerbaycan deport kaldırma, Kırgızistan deport kaldırma, İran deport kaldırma, Gürcistan deport kaldırma, Rusya deport kaldırma.

Türkiye’den çeşitli nedenler ile sınır dışı edilen veya vize ihlalinden kaynaklı para cezası ödemeden Türkiye’den çıkış yapan ve Türkiye’ye giriş yasağı olan Azerbaycan vatandaşlarının

Deport cezaları (Türkiye’ye giriş yasakları) yasal olarak kalkabilir. Bu mümkündür.

Deport cezası nasıl kaldırılır, deport nedir ,Deport cezasının kaldırılması hususu, belirli sebeplerden ötürü Türkiye’den sınırdışı edilmiş olanların ilgilendiği bir konudur. Deport cezasının kaldırılmasında izlenecek prosedüre değinmeden önce ‘deport’ kavramından ne anlaşılması gerektiği üzerinde durmamız faydalı olacaktır. Deport cezası, Türkiye’de bulunan yabancıların yürürlükteki kanunlara uygun olmayan fiileri veyahut halleri gerekçesi ile sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir. Deport cezasının en belirgin sonucu da Türkiye’ye belirli süreliğine giriş yasağının konulmasıdır.

Giriş Yasağı Nedir?

Yabancının ülkemize giriş yapmasının engellenmesi, girişine izin verilmemesi demektir. Giriş yasağı olan bir yabancının ülkemize normal koşullarda giriş yapması, ancak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, yabancının giriş yasağının kaldırılması, giriş yasağı gizli kalmak kaydıyla da yabancının belirli bir müddet için Türkiye’ye girişine müsaade edilmesi olasıdır.

Ülkemiz dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde mahzur görülen yabancıların ülkeye girişleri yasaklanabilir.
Ülkemizden sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişleri yasaklanır.

Deport cezası, yabancının Türkiye sınırları içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmemesi veya kanuni düzenlemeler ile öngörülmüş yasaklara uymaması sonucunda verilir.

Deport veya sınır dışı kararı, 6458 Sayılı Kanun’un 53.maddesi kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla ya da valiliklerce kendiliğinden alınabilir. Aynı kanun kapsamında yabancıların Türkiye’ye girişine en fazla beş yıl süreyle yasak konulabileceği belirlenmiştir. Bu süre her durum ve olay bakımından ayrıca belirlenir.

Deport Kaldırma | Sınırdısı Yasağı Kaldırma Manisa

Deport Nasıl Kaldırılır? Cezası Nasıl Ödenir?

Hakkında deport işlemi uygulanarak ülkemize girişi yasaklanan yabancıların yasaklı oldukları süre içinde tekrar ülkemize gelmek istemeleri halinde birtakım işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Turistik vizeler dışındaki haklı talepler (öğrenim, aile birleşimi, mahkemesinin görülmesi, rehabilitasyon, gayrimenkulün olması vb. gibi) doğrultusunda gerekli araştırmalar yapılmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

Bu işlemler hakkında detaylı bilgi için ofisimizi arayarak Avukatlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Deport Kararı Kimler Hakkında Alınır?

Deport kararı (sınır dışı) şu kişiler hakkında alınabilir;

İşlediği suç sebebiyle hapis cezasına mahkum edilmiş ve idarece sınır dışı edilmesi uygun görülenler,

Terör örgütü üyesi, yöneticisi, sempatizanı olanlar,

Türkiye’ye girişte, vize yahut ikamet izinlerinde sahte belge kullanan ya da yanlış bilgi verenler,

Türkiye’de iken geçimini illegal yollardan sağlayanlar,

Kamu düzeni, sağlı ve güvenliği için tehdit oluşturan kişiler,

İkamet izni iptal edilen kişiler,

Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilenler,

Türkiye’ye illegal yollardan giren veya çıkanlar,

Hakkında ülkeye giriş yasağı varken Türkiye’ye gelenler,

Uluslararası koruma statüsü başvurusu reddedilenler, koruma statüsü süresi sona erenler ve koruma statüsü iptal edilenler,

Haklarında terke davet hükümleri uygulananlar bakımından deport kararı alınmayabilir. Bu durumda inisiyatif tamamen idarenin elindedir.

Uluslararası koruma statüsü sahibi olan kişiler hakkında sınır dışı kararı alınıp alınamayacağı hususu da önem arz eder. Uluslararası koruma statüsündeki kişiler ancak ülke güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturdukları hususunda önemli emarelerin bulunması ya da kamu düzenini tehdit eden bir suçtan kesin hüküm giymeleri halinde sınır dışı edilebilirler.

Terke Çağrı Nedir?

Yabancıların ‘Deport’ konusunda karşı karşıya kaldıkları durumlardan bir tanesi de terke çağrıdır. Yabancıların ülkeden çıkarılması ile alakalı zor kullanmadan farklı olarak terke çağrı işlemleri yapılarak en az 15 günlük mühlet tanınması söz konusu olur. 30 güne kadar uzayabilecek olan bu süre sonunda kişinin Türkiye sınırları dışına çıkması sağlanır.

Bireyin kendi talebi ya da vize ihlalinin fark edilmesi ile terke davet işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bu kararı alacak olan idarenin sorumluluğundadır. Terke davet kararı alınabilecek hallerde deport uygulamalarına da başvurulmaktadır.

Deport Kimler için Mümkün Değildir?

Deport işlemleri ile alakalı olarak size kusursuz danışmanlık sunarken haklarınızı korumak adına da çözüm geliştiriyoruz. Bu çerçevede deport işleminin uygulanamayacağı kimseler aşağıdaki hallere uygun olanlardır.

Sınır dışı edilmesi halinde gideceği ülkede ölüm ve işkence tehlikesi ile karşı karşıya olanlar,
Gebe, yaşlı ve diğer seyahat engeli olanlar,
Türkiye’de bir tedavisi devam eden ve sınır dışı edilmesi durumunda gideceği ülkede tedaviyi devam ettiremeyecekler,
İnsan kaçakçılığı, cinsel şiddet ve diğer fiziksel – psikolojik şiddet türlerine maruz kalıp tedavi olanlar.

Bu kapsamda olanlar için deport kararı vermek kanuni açıdan mümkün değildir. Ancak bu kimselerin deport edilmeme hakkını kullanarak kurallara aykırı davranmamaları gerekmektedir. Bu çerçevede belirli bir adreste ikamet etmeleri ve aralıklarla bildirimde bulunmaları istenmektedir.

İdari gözetim amacıyla geri gönderme merkezine kimler gönderilebilir?

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan;

Kaçma ve kaybolma riski bulunan,
Sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan
Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden,
Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır ya da idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.

İdari gözetim kararı alınan yabancılar kolluk kuvvetlerince geri gönderme merkezine getirilirler. Geri gönderme merkezinde idari gözetim amacıyla geçirilecek süre kural olarak 6 ayı geçemez. Ancak bu süre bazı hallerin varlığı halinde bir 6 ay daha uzatılabilir. İdari gözetim süresince valilik tarafından her ay gözetime devam edilip edilmemesi hususunda değerlendirme yapılmaktadır.

İdari gözetimin zorunlu görülmemesi halinde idari gözetim derhal sonlandırılır. Her ay yapılan değerlendirmenin sonucu ve gerekçeleri yabancıya veya varsa yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.

İdari gözetim kararına karşı nasıl itiraz edilir?

İdari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvurulabilmektedir. Sulh ceza hakimliğince başvuru 5 gün içinde incelenir ve kesin olarak karar verilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu başvuru idari gözetimi durdurmaz. Başvuru reddedilse dahi daha sonra idari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

Deport Kaldırma | Sınırdısı Yasağı Kaldırma Manisa

Yabancıların Türkiye’den Başlıca DEPORT (Sınır Dışı) Edilme Nedenleri

Türkiye’de ikamet İzni olmadan yaşayan yabancılar,
Türkiye’ye kaçak giriş yapan yabancılar,
Türkiye’de çalışma izni olmadan çalışan yabancılar,
Türkiye’de geçimini meşru olmayan illegal sağlayan yabancılar,
Türkiye’de üst üste V84 Şartlı Giriş ihlali yapan yabancılar,
Türkiye’de yasal dışı (kamu güvenlik) tehditi oluşturan yabancılar,
Türkiye’de ikamet veya çalışma izni bulunan fakat; adli yada idari suç işleyen yabancılar,
Türkiye’de ikamet veya çalışma izinsiz yaşayan ve adli yada idari suç işleyen yabancılar,
Türkiye’de Geri Gönderme Merkezi tarafından 15 gün içinde ülkeyi terket tebliğ alan çıkış yapmayan yabancılar,

Deport kararı, daha sade bir ifadeyle ülkemizde bulunan yabancıların sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir. Kanuna aykırı olarak çalışan ya da oturan yabancılar, bu durumların tespit edilmesi halinde ilgili hükümler çerçevesinde sınırdışı edilmektediler.

Deport kararı ile birlikte sınırdışı edilen bu yabancıların ülkeye giriş yasağı söz konusu olmaktadır. Fakat elbette ki bu kararın da kaldırılması için kanun koyucu birtakım yollar öngörmüştür.

Deport kararının kaldırılması, sınırdışı edilmenin sebebine göre önem arz eden bir durumdur. Çünkü yabancılar, tek bir nedenle değil; birden fazla nedenle çeşitli şekillerde deport edilebilirler ve bunların ülkemize girişleri yasaklanabilir. Dolayısıyla bu kararın kaldırılmasını isteyen bir yabancı, önce ne sebeple sınırdışı edildiğini iyi bilmelidir ki buna göre bir yol izlesin.

Deport (sınır dışı etme) kararı ile yabancılar menşe ülkesine, transit gideceği bir ülkeye veyahut gideceği üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmektedir. Hakkında deport kararı verilecek olan yabancılar ile karara karşı dava yolu 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 52-60. maddeleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Deport cezası olarak da adlandırabileceğimiz bu duruma karşı dava yolu açıktır ve süresi içerisinde kararın kaldırılması için mahkemeye başvuru yapılabilir.

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması meşruhatlı vize alınması veya iptal davası açılması yoluyla mümkün olabilmektedir. İdari işlem niteliğinde olan deport cezasına karşı görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilecektir. Bunun için ilgili yabancının idarenin vermiş olduğu bu deport kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmesi gerekmektedir. Kanunda aksi belirtilmedikçe karara karşı iptal davası açılması işlemin yürütmesini de durduracaktır.

Yabancıların deport edilmelerinin nedenlerine baktığımız zaman sıklıkla oturma izninin uzatılmaması ya da vize sürelerini aştıkları için sınırdışı edildikleri görülmektedir. Deport kararı sebepleri aşağıda ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu karar, nedenine göre tamamen Türkiye sınırlarına girişi yasaklayabileceği gibi belirli bir süreliğine Türkiye’ye girişi de yasaklayabilir.

Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki kurallara uymadığı gerekçesiyle yakalanan bu yabancılar öncelikli olarak Yabancılar Toplama Merkezi’ne götürülmekte ve burada deport işlemleri gerçekleştirilerek sınırdışı edilmektedirler.

Çalışma izni olmaksızın Türkiye sınırları içerisinde çalışan yabancıların da gerekli izinleri alarak faaliyette bulunmaları, sınırdışı edilmelerinin önüne geçilmesi adına önem arz etmektedir.

Fakat son olarak şunu belirtmemizde fayda var; herhangi bir nedenle hakkında Türkiye’ye giriş yasağı verilmiş olan kimse, bu kararın hukuka uygun olduğunu düşünmüyorsa, yabancılar hukuku alanında faaliyet gösteren bir avukattan destek almalı ve deportun sebeplerine uygun bir şekilde kararın kaldırılması için hukuki süreci başlatmalıdır.

Başlatılacak bu hukuki süreçte nasıl adımlar atılması gerektiği yazının devamında detaylı açıklanmıştır. Deport cezasının kaldırılmasında hangi nedene dayanılarak yabancının Türkiye’den sınırdışı edildiğinin önemi büyüktür, bununla beraber sınırdışı edilme cezasına itirazda ve kaldırılması sürecinde alanında uzman bir avukata danışılması prosedürlerin düzgün bir şekilde tamamlanması ve hızlı netice alınabilmesi adına önem taşımaktadır.

DEPORT NASIL SORGULANIR ?

Haklarında deport (sınır dışı etme) kararı verilen yabancılar; sınır kapılarından, kendi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliklerinden ya da yine kendi ülkelerindeki Türk Konsolosluklarından bilgi alabilmektedirler.

Türkiye’ye giriş yasağı, yabancının yasal kalma süresinin ihlal edildiği durumlarda (yani oturum izninin, çalışma izninin, vize süresinin veya vize muafiyet süresinin aşıldığı hallerde) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 9. Maddesine göre uygulanmaktadır.

Şöyle ki:

3 aya kadar süre aşımı yapıldığında : 3 ay giriş yasağı
3 ay – 6 ay arası süre aşımı yapıldığında : 6 aylık giriş yasağı
6 ay – 1 yıl arası süre aşımı yapıldığında : 1 yıllık giriş yasağı
1 yıl – 2 yıl arası süre aşımı yapıldığında : 2 yıllık giriş yasağı
2 Yıldan fazla süre aşımı yapıldığında : 5 yıllık giriş yasağı
Genel olarak yabancılar hakkında tayin edilen yasak sürelerini bu şekilde ifade etmekle birlikte, istisnai haller olarak değerlendirebileceğimiz aşağıdaki şartların yerine getirilmesiyle, verilen yasal süreyi aşmış olmalarına karşın, kişilere Türkiye’ye giriş yasağı uygulanmaz.

Deport Kaldırma | Sınırdısı Yasağı Kaldırma Manisa

MEŞRUHATLI VİZE EDİNEREK DEPORT KALDIRMA

Hakkında deport (sınır dışı edilme) kararı verilen yabancı, meşruhatlı vize almasını gerektirecek geçerli bir sebebi varsa kendisi için tayin edilen yasak süresine uymaksızın ülkeye girebilmektedir.

Meşruhatlı vizeler ise: Çalışma Vizesi , Eğitim Vizesi, Tedavi Amaçlı Vize, İş Görüşmesi Vizesi, Turizm Vizesi veya Türk vatandaşı çocuğunun olması / Türk vatandaşı ile evli olması / Anne veya babasının Türk vatandaşı olması gibi durumlarda Aile Birleşim Vizesi şeklinde sıralanabilir.

Yani ilgili yabancı kişiler, kendi ülkelerindeki Türk Konsolosluklarına müracaatla, anılan vizelerden kendi durumlarına uygun düşenini edinerek ülkeye giriş yapabilmektedirler.
Fakat sayılan vizelerin edinilebilmesi için, söz konusu sebeplere dayanak teşkil eden evrakların vize başvurusu sırasında belgelenmesi gereklidir. Aksi halde kişi, başvurusunun reddedilmesi sonucuyla karşılaşacaktır.

Terör örgütleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen kişilerin ve devlete karşı işlenen suçlar nedeniyle haklarında deport kararı verilen yabancıların, meşruhatlı vize edinmek suretiyle ülkeye giriş yapmaları mümkün değildir. Bahsi geçen kişilerin, haklarındaki deport kararını, idare mahkemesinde dava açmak suretiyle kaldırmaları ise mümkündür.

Deport Kaldırma | Sınırdısı Yasağı Kaldırma Manisa

Deport Kararı Kaldırma Hangi Mahkeme?

Deport kararı kaldırma işlemi için dava yoluna gidilmesi gerekir. Yabancıların sınır dışı edilmesi işlemleri idare tarafından yapılır. Bu nedenle de işleme itiraz edilmesi gerektiğinde dava açılması gerekir.

İdare Mahkemesi’ne açılması gereken davalar sırasında ise yabancıya deport kararı tebliğ edildikten sonra 7 günlük itiraz hakkına uyulması gerekir. Yabancı kişiye hakkında sınır dışı kararı verildiğinde idare tarafından bildirim yapılır.

Bildirim eline geçen yabancının 7 günlük yasal süresi içinde dava açma hakkı bulunur. Bu süre aşıldığında hak düşürücü mahiyet taşır. O nedenle de hak düşürücü sürenin aşılmaması gerekir. Sınır dışı edilen kişilerle ilgili olarak bilinmesi gerekenlerden biri de bazı kişiler için sınır dışı edilme nedenleri kodlarla belirlenir.

Türkiye’den Neden Deport Olabilirim?

(Değişik: 3/10/2016-KHK-676/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir.

5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler (m.54/1-a),
Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler (m.54/1-ğ),
Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler (m.54/1-h),
Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler (m.54/1-ı),
İkamet izinleri iptal edilenler (m.54/1-f),
İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler (m.54/1-g),

İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar (m.54/1-j).
(Ek: 3/10/2016-KHK-676/36 md. ; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler
Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar (m.54/1-d),
Terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar (m.54/1-b),
Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar (m.54/1-ç),

Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar (m.54/1-c),
Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası korumadan hariçte tutulanlar, uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, uluslararası koruma başvurusunu geri çekenler, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 Sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar (m.54/1-i),
Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler (m.54/1-e),

Azerbaycan deport kaldırma, çalışma izni ile deport kaldırma, deport nasıl kaldırılabilir, deport olan nasıl geri gelir, Gürcistan deport kaldırma, İran deport kaldırma, Kırgızistan deport kaldırma, Özbekistan deport kaldırma, Rusya deport kaldırma, Türkmenistan deport kaldırma, Yabancıların deportu nasıl kaldırılır?

Deport Kaldırma | Sınırdısı Yasağı Kaldırma Manisa

Deport Kararını Kim Verir?

Deport (sınır dışı) kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün vereceği talimat üzerine yahut resen valilikler tarafından alınmaktadır. Valilikler 6458 sayılı Kanun uyarınca şu kişiler hakkında deport cezası vermeye yetkilidir:

İşlediği suç nedeniyle mahkum edilip de sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar,
Terör örgütü yahut çıkar amaçlı suç örgütlerinin yöneticileri, üyeleri, destekleyicileri olan yabancılar,
Uluslararası kurum veya kuruluşların kendisini terör örgütleri ile ilişkili olarak değerlendirdiği yabancılar,
Ülkemize giriş, vize, ikamet izinleri amacıyla yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgiler veya sahte belge kullanan yabancılar,
Ülkede bulunduğu süreçte geçimini meşru olmayan yollardan elde eden yabancılar,

Kamu düzeni, sağlığı veya güvenliği bağlamında tehdit oluşturan yabancılar,
Vize ya da vize muafiyet süresini on günden fazla aşan yabancılar ile vizesi ya da ikamet izinleri iptal edilenler,
İkamet izni süresi geçip de süresini geçerli bir sebebi olmaksızın on günden fazla aşan yabancılar,
İkamet izni uzatma başvurusu reddedilen ancak buna rağmen on gün içerisinde ülkeden çıkış yapmayan yabancılar,

Çalışma izni bulunmamasına rağmen çalıştığı tespit edilen yabancılar,
Türkiye’ye yasal giriş veya çıkış hükümlerini ihlal eden yabancılar,
Ülkeye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilen yabancılar,
Uluslararası koruma başvurusu yapıp da reddolunanlar, bu korumadan hariçte tutulanlar, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, başvurusunu geri çekenler veya geri çekmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüsü sona erenler veya iptal edilenlerden Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancılar.

Meşruhatlı Vize Alarak Deport Kaldırma

Deport Kaldırma | Sınırdısı Yasağı Kaldırma Manisa