Dernekler ve Vakıflar Hukuku Avukatı Ne İş Yapar

Ülkemizde dernek ve vakıf faaliyetinin kökleri çok eskilere dayanmaktadır. Hukukumuzda kazanç paylaşma dışında belirli bir ortak amacı gerçekleştirmek üzere kurulan derneklere ve kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan vakıflara tüzel kişilik tanındığı gibi, bu perdenin arkasına saklanılarak hukuka aykırı eylemlerin gerçekleştirilmesinin önüne geçebilmek için de dernek ve vakıflar sıkı kurallara ve denetimlere tabi tutulmuştur.

Dernekler; en az yedi gerçek veya tüzel kişinin kazanç paylaşma amacı haricinde ortak bir amacı gerçekleştirmek amacıyla oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip topluluktur. Vakıflar ise gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları sürekli bir amaca özgüleyerek oluşturdukları mal topluluğudur.

Bu kapsamda dernekler ve vakıflar hukuku vakıf ve derneklerin kuruluşunu, faaliyetlerini, denetim ve yönetimlerini ve sona ermelerini inceleyen hukuk dalıdır.
Gençlerin eğitiminden kültür ve sanat hizmetlerinin sunulmasına kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren müvekkillerimize faaliyetlerinin verimliliğini artırma odaklı, milli mevzuat ve milletlerarası hukuk ölçeğinde profesyonel avukatlık ve danışmanlık hizmetini sunmaktayız.

Dernekler ve Vakıflar Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Dernekler ve Vakıflar Hukuku Avukatı dernek ve vakıfların hukuki tüm iş ve işlemleri konusunda vereceği hukuki desteğin yanı sıra;

Dernek ve vakıfların kuruluş sürecindeki işlemlerin takibini,
Dernek ve vakıflara ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanmasını,
Dernek ve vakıfların taşınmaz alım satım işlemlerine ilişkin işlemlerin takibini,
Dernek ve vakıfların ticari davalarının takibini,
Dernek ve vakıfların organlarının ve kararlarının hukuki denetimini,
Dernek ve vakıfların feshine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesini,
Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan ceza ve tazminat davalarının takibini,
Dernek, federasyon ve vakıfların kuruluş işlemlerinin başlatılması ve tamamlanması
Kuruluş belgesinin hazırlanması ve gereken durumlarda tadili,
Genel kurul toplantısının organizasyonu,
Kamu otoriteleri ile ilişkilerin yürütülmesi, gerekli bildirimlerin yapılması,
Kamuya yararlılık statüsünün temini sürecinin takibi,
Kurumlar arası ortak proje yürütümü sürecinde hukuki danışmanlık sunulması,
Yurt dışı yardımlarının transfer sürecinin yönetilmesi, hakkındaki sorunların çözümünü de sağlamaktadır.

Dernek Ve Vakıf Avukatı