Evlilikte Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri Burdur

EVLİLİK BİRLİĞİNİN YÖNETİMİ HAKKI VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  • Eşlerin evlilik birliğinin yönetimi hakkı ve yükümlülüğü vardır. Evlilik birliğinin yönetimi anlamında her iki eş de söz sahibidir ve taraflardan birinin evlilik birliğinin yönetimiyle alakalı bir iş yapması halinde diğer eşi bu konuda bilgilendirmek yükümlülüğü altındadır çünkü evlilik birliğini her iki taraf birlikte yönetirler.

ORTAK KONUT OLAN AİLE KONUTUNU SEÇME HAKKI

  • Eşlerin evlilik birliğinin kurulmasından sonra yaşayacakları ortak konutu, aile konutu birlikte seçmeye hakkı vardır ve bu hak her iki eşe de tanınmıştır.

 

ORTAK OLAN AİLE KONUTUNDA BİRLİKTE YAŞAMA HAKKI VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  • Eşlerin evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte seçtikleri ortak aile konutunda birlikte bir yaşam sürme hakları ve buna ilişkin yükümlülükleri vardır. Eşlerin birlikte yaşamaktan kaçınması ilgili sebebin şartları da mevcutsa, boşanma davasında terk sebebine dayalı olarak ileri sürülebilecektir.

 

EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEMSİL ETME HAKKI VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  • Eşlerin evlilik birliğinin kurulmasından itibaren üçüncü kişilerle yapacakları hukuki işlemlerde evlilik birliğini temsil etme hakkı ve yükümlülüğü bulunur. Eşlerin kişisel olmayan ve evlilik birliğini ilgilendiren hukuki işlemleri eşlerden biri tarafından belirtilmese dahi aileye özgülenebiliyorsa, ailenin sürekli ihtiyaçlarına ilişkinse evlilik birliğinin temsil edildiği kabul edilir, kanundan doğan yasal temsil söz konusudur. Fakat eşlerin yaptığı hukuki işlemler aileye özgülenemiyorsa ve ailenin sürekli olmayan ihtiyaçlarına ilişkinse, evlilik birliğini temsil yükümlülüğü gereği bu tür hukuki işlemleri her iki eş birlikte yapmalıdır.

 

EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE EMEK VEYA MALVARLIĞI İLE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  • Eşlerin evlilik birliğinin kurulmasından sonra evlilik birliğine, aile birliğine ilişkin giderlere emek ile, maddi olarak ekonomik gelir ile veya her ikisi ile katılma yükümlülükleri vardır. Eşler aile birliğinin kurulmasından sonra birliğe ekonomik olarak kazandıkları gelir ile veya emekleri ile katkı sağlamakla yükümlüdürler.

 

EŞLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  • Eşler evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte karşılıklı olarak birbirlerine sadakat göstermekle yükümlü olacaklardır. Sadakat yükümlülüğü yalnızca cinsel olarak sadakat göstermek anlamında algılanmamalıdır, eşler evlilik birliğine ilişkin veya kişisel olarak farklı olaylara ilişkin her konuda cinsiyet farketmeksizin karşılıklı olarak birbirlerine sadakat göstermekle yükümlüdürler. Eşlerin cinsel olarak sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket etmeleri ilgili sebebin şartları da mevcutsa, boşanma davasında zina sebebine dayalı olarak ileri sürülebilecektir.

 

EVLİLİK BİRLİĞİNİN HUZURUNU SAĞLAMA, ÇOCUKLARI BÜYÜTME VE YETİŞTİRME YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • Eşler evlilik birliğinin kurulmasından sonra birliğin mutluluğunu ve huzur ortamını sağlamakla, birbirlerine dayanışma ve yardımcı olmakla yükümlü olurlar. Bununla birlikte eşlerin çocuk sahibi olması halinde çocuklarının giderlerini karşılama, çocukları büyütme ve yetiştirme hususunda da her iki eş birlikte hareket etmelidir çünkü her iki eş de çocukların yetiştirilmesinde yükümlülük sahibidir.

 

MESLEK VE İŞ SEÇİMİNDE ÖZEN GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  • Evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte her iki eş açısından da diğer eşin meslek veya iş seçimi için kanunen diğer eşin rızasına, iznine ihtiyacı yoktur. Ancak aile birliğinin mutluluğu ve huzur ortamının bozulmaması için eşlerin diğer eşin meslek veya iş seçimine özen göstermesi, bu hususlarda anlayışlı davranması evlilik birliğinin devamlılığı açısından önem arz etmektedir.

Evlilikte Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri Burdur

 

2. Hukuk Dairesi

2021/4931 E.

2021/6411 K.

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

“Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; tarafların mahkemece de belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarına göre, erkeğin eşine hakaret ettiği, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği, kadının da birlik görevlerini ihmal ettiği, bu hale göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet veren olaylarda davalı-karşı davacı erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu tarafların eşit kusurlu olarak kabulü doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.”

 

 

Hukuk Genel Kurulu

2017/2714 E.

2021/809 K.

MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi

“Bu açıklamalar ışığında somut olaya gelince; yerel mahkemece erkeğin eşine karşı ilgisiz davranma, bağımsız konut temin etmeme, eşini 4-5 kez baba evine gönderme, psikolojik tedavisiyle ilgilenmeme, ilaçlarını temin etmemek suretiyle hastalığının ilerlemesine neden olma, kötü sözle aşağılama, kadının ailesini ortak konuta istememe ve son olarak birlik görevlerini yerine getirmemek şeklindeki kusurlu davranışlarına karşılık kadın eşin de, ortak konutu kendi isteğiyle terk ederek sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, kadın eşin giderken bıraktığı mektup içeriğinden kadın eşin ortak konutu terk ederek İstanbul’a gitmesine erkeğin kusurlu eylemlerinin sebep olduğu gerekçesiyle boşanmaya sebep olan olaylarda erkek eşin ağır, kadın eşinse az kusurlu olduğu belirtilerek boşanma ve ferilerine karar verilmiştir. Özel Daire tarafından ise mahkemece sabit kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlara göre boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu, bu nedenle kadın eş yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmeyeceği gerekçesi ile karar bozmuştur.”

Evlilikte Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri Burdur

Stajyer Derya MERİÇ

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.