MANŞET

Florya Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku Avukatı 2022

Florya Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku Avukatı 2022

Asal Hukuk Danışmanlık Florya Adliyesine Yürüme Mesafesindedir.

Türkiye’nin ve uluslararası eğitim kurumlarının en saygın hukuk fakültelerinden mezun olan genç ve dinamik avukat kadrosuyla hizmet veren hukuk büromuzda, pek çok özel hukuk alanında müvekkillerimize profesyonel hizmet sunmaya devam etmekteyiz.

Aynı zamanda yurtdışındaki partner hukuk bürolarımız ve avukatlarıyla ortak hukuki sorunlara çözümler sunmaktayız.

Bu bağlamda hukuk büromuzun deneyimli avukatlarından yararlanarak şu özel hukuk alanlarında yaşanan uyuşmazlıklarınızı talep ettiğiniz şekilde ve herhangi bir hak kaybı yaşamadan sonuçlandırabilirsiniz:

Florya Avukat Faaliyet Alanlarımız;

Hukuki Danışmanlık,
Ticaret ve Şirketler Hukuku,
İş Hukuku,
Miras Hukuk,
Aile Hukuku ve Boşanma Hukuku,
Ceza Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
Bilişim Hukuku,
İcra İflas Hukuku,
Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku,
Trafik Kazaları ve İş Kazalarından Doğan Tazminat Davaları
Araç Değer Kaybı Hesaplama

Florya Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık

Asal Hukuk Danışmanlık olarak hem şahıs hem şirketlerin tüm hukuki sorunlarına konusunda uzman avukatlarımızla danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Florya Şirketler Hukuku Avukatı

Bünyemizde Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku ve İcra alanında tecrübeli konusunda uzman avukatlar ile Şirketlere hukuki destek vermekteyiz.

Florya Şirket Avukatlarımız şirket lehine ve aleyhine açılacak dava veya icra takipleri ile gönderilmesi/cevaplanması gereken ihtar veya ihbar gibi zamanında ve özenli olunması gereken konularda gerekli yardımı temin ederek, hizmet sunar.

Şirketin kurumsallaşması yolunda yol gösterici yardım faaliyetlerinde bulunur.

Şirketin 3. kişilerle imzalayacağı sözleşmelerin düzenlenmesi ya da düzenlenmiş sözleşmelerin hukuken risk düzeyi analizini yaparak müvekkili olası neticeler hakkında bilgilendirir.

Florya Avukatlar

Florya İş Hukuk Avukatı olarak hukuk büromuz,

İş davası açılması, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma alacağı, işverenin işçiye uyguladığı mobbing nedeniyle işçilik alacakları, asgari geçim indirimi alacağı gibi işçi tazminat alacaklarında müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

İhbar Tazminatı Alacağı

İş davası ihbar tazminatı alacağı açısından da önem arzeden bir davadır. İhbar tazminatı alacağı da hem işçiye hem işverene karşılıklı sorumluluk yükleyen bir alacak kalemidir.

İşveren, ihbar önellerine uymadan iş aktini derhal feshederse işçiye 1 maaş kadar ihbar tazminatı İş Kanunu gereği ödemelidir. Akdi halde ihbar tazminatı alacağı için dava açılması gerekir.

İhbar tazminatı alacağı konusunda tecrübeli avukat ile çalışılması hukuk büromuzca tavsiye edilir. Bu hususta Florya İş Hukuku Avukatı, İş davası avukatından yardım alabilmek için doğru bir bölgedir.

Fazla Çalışma Alacağı

Fazla Çalışma alacağı açısından da iş hukukunda tecrübeli avukattan destek alınmalıdır. Haftalık 45 saati geçen çalışma, fazla çalışma olarak kabul edilmektedir.

İşveren bu alacağı işçisine ayrıca ödemiyorsa fazla çalışma alacağı için dava açılması ve hatta iş aktinin işçi tarafından haklı nedenle feshi gündeme gelir.

Fazla Çalışma Alacağı konusunda tecrübeli avukat ile çalışılması hukuk büromuzca tavsiye edilir. Bu hususta Florya İş Hukuku Avukatı, iş davası avukatından yardım alabilmek için doğru bir bölgedir.

Mobbing Durumunda İşçi Alacakları

İşverenin işçiye uyguladığı mobbing nedeniyle iş akti işçi tarafından haklı nedenle feshedilebilir. Son dönemlerde sıklıkla artan bu durum karşısında mobbing’i ispat yükü işçidedir. Bu durum tanık beyanları, mail yazışmaları, kamera kayıtları vs ile tespit edilebilmektedir.

Mobbing Durumunda İşçi Alacakları konusunda tecrübeli florya iş hukuku avukatlarımız ile çalışılması hukuk büromuzca tavsiye edilir.

Florya Adliyesi her bölgeye hitap etmesi ve Çağlayan adliyesi ve Bakırköy adliyesine kıyasla daha sakin bir böyle ve adliye olmasından dolayı İş hukuku tazminat davalarının açılması için ideal bir bölgedir.

Diğer İşçi Alacakları

Florya İş Hukuku Avukatı İşçinin yıllık ücretli izin alacağı, Asgari geçim indirimi alacağı, Resmi ve dini bayramlarda çalıştırılırsa bu durumda doğan alacağı gibi başkaca alacak kalemleri de mevcutsa onların alımı için gerekli hukuku işleri yapmakta size yardımcı olacaktır.

Florya Miras Hukuku avukatı ölen bir kişinin mal paylaşımında yaşanan hukuki anlaşmazlıkları çözme konusunda hizmet verir.

Florya Avukatlar

Florya Miras Hukuku Avukatı Hizmetleri

Miras bırakanın mirasçısını gösteren belge (Veraset ilamının) alınması,
Vasiyetname hazırlanması,
Mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek,
Mirasta mal paylaşımı,
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek,

Florya adliyesine yakın mevkide bulunan büromuz miras hukuku için gerekli davaların açılması için ideal mevki ve işleyişi yönünden hızlı çözüm getirecek bir bürodur.

Florya Aile Hukuku ve Boşanma Hukuku Avukatı

Velayet Davaları Açılması ve Takibi,
Nafaka Uyarlanma Davası Açılması ve Takibi,
Nafaka ve Tazminat Davaları Açılması ve Takibi,
Anlaşmalı Boşanma Davası Açılması ve Takibi,
Çekişmeli Boşanma Davası Açılması ve Takibi,
Tanıma ve Tenfiz Davası Açılması ve Takibi,
Nafaka ve Tazminat Alacaklarının Tahsili için İcra İşlemleri Yapılması,
Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası Açılması ve Takibi,
Şiddet Gösteren Eşin Evden Uzaklaştırılması Davalarının Açılması ve Takibi, gibi bir çok hukuki konuda konusunda uzman Florya boşanma avukatlarımız müvekkillerimize hizmet vermektedir. Florya adliyesi boşanma için ideal bir mevkidir.

Florya Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku Avukatı 2022

Florya Ceza Hukuku Avukatı

CEZA HUKUKU AVUKATLARIMIZIN DESTEK VERDİĞİ ALANLAR;

Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması,
Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması,
Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,
Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,
Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,

Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan suçlar kapsamında müdafilik veya vekillik yapılması

Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
Temyiz dilekçesi hazırlanması ve başvuruların yapılması
Ceza evinde tutuklu ve hükümlüye hukuki bilgilendirme yapılması
Soruşturma aşamasında, Cumhuriyet Başsavcılığı huzurunda şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği yapılması
Özel soruşturma usullerinde, şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği yapılması
Terörle Mücadele Kanunu’na göre görevlendirilen bölgesel ağır ceza mahkemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılaması

Kanun yolları aşamasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay nezdindeki temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılması
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay’da görülen davalarda ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca yapılan temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılması
İnfaz hesaplama yapılması

Florya İcra İflas Hukuku Avukatı

Borç yapılandırma işlemlerinin yürütülmesi, sözleşme, fatura, kambiyo senetleri, ipotek ve ilama dayalı ferdi ve toplu icra dosyalarının yürütülmesi, menfi tespit, itirazın iptali ve kaldırılması, istirdat, istihkak, ihalenin feshi vs. davaların takibi, İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen suçlara dayalı ceza davalarının takibi, konkordato ilanı, iflas ve iflasın ertelenmesi yönetimi, borca itiraz edilmesi, iflas masasına kayıt yapılması, iflas idaresi kararlarına karşı dava açılması, ipotek işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ipoteğe dayalı icra takiplerinin açılması ve yürütülmesi işlerini kapsamaktadır.

Florya İcra Avukat tecrübe ve bilgi birikimi ile Türkiye’nin dört bir yanına hizmet vermektedir.

Florya Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku Avukatı

Tecavüz ve haksız rekabet davaları,
Müspet ve menfi tespit davaları,
Muarazanın men’i davaları,
Maddi, manevi ve itibar tazminatı davaları,
Hükümsüzlük davaları,
Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan karar iptali davaları,

Resmi marka bültenlerinin izlenmesi ve benzer markalar için üçüncü kişilerce yapılan başvuruların, aylık olarak müvekkillerimize raporlanması,

Marka, Patent ve Tasarım tescil başvurularının yapılması, takibi ve neticelendirilmesi.

Üçüncü kişi başvurularına karşı itirazlarda bulunulması. Üçünçü kişilerin müvekkillerimizin başvurularına yaptığı itirazlara cevap verilmesi.
Enstitü’nün müvekkillerimiz aleyhinde verdiği her türlü kararlara karşı itirazlarda bulunulması.
Müvekkillerimize ait tescillerin yenilenmesi.

Müvekkillerimizin devredeceği ya da devralacağı tescil ya da başvurular ile ilgili devir kayıt sürecinin başlatılması ve takibi gibi bir çok hukuki alanda florya marka avukatlarımız ile müvekkillerimize İstanbul Florya ‘da ve Türkiye’nin geneline danışmanlık vermektedir.
Yurtdışındaki vatandaşlarımıza da danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Gerekli yönlendirmeler ile hangi ülkedeyseniz o ülkedeki partner avukatlık büromuza sizi yönlendirerek sürecinizi takip etmekteyiz.

Florya marka avukatlarımız uluslararası marka hukuku sorunlarında, Paris marka avukatı, Londra Avukatı , İsviçre Avukatı , Almanya Marka Avukatı , Hollanda Marka Avukatı gibi yurtdışındaki marka avukatlarımızla ortak bir rota çizerek müvekkillerimize hizmet vermektedir.

Florya Trafik Kazaları Tazminat Davaları

Florya Trafik Kazası Tazminat Avukatı sizlere ;

Değer Kaybı Hesaplaması,
Sigorta Şirketine Başvuru,
Tahkim Başvurusu,
İlamlı İcra Dosyası Açımı, gibi tazminatınız ve alacaklarınız ile ilgili tüm süreçlerinizde destek verecektir.

Florya Trafik Avukatı tecrübe ve bilgi birikimi ile Türkiye’nin dört bir yanına hizmet vermektedir.

Florya Trafik Kazaları Tazminat Davalarına Bakan Avukatlar

Florya Adliyesi her bölgeye hitap etmesi ve Çağlayan Adliyesi ve Bakırköy Adliyesine kıyasla daha sakin bir böyle ve adliye olmasından dolayı tazminat hukuku tazminat davalarının açılması için ideal bir bölgedir.

Florya Araç Değer Kaybı Hesaplama

Büromuzda tazminat avukatlarımız tarafından araçlarınızın değer kaybı hesaplamaları yapılacak ve gerekli sigortaya başvuru, tahkim süreci gibi süreçleri sizin adınıza yürüteceklerdir.

Florya ‘da bulunan büromuz trafik hukukundan kaynaklanan tüm tazminatlar için bünyesinde konusunda uzman avukatlar bulundurmaktadır.

Aynı zamanda sadece Florya ‘da değil Türkiye’nin dört bir yanına hizmet ve danışmanlık vermekteyiz.

Florya Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku Avukatı 2022

Hukuki Destek Ve Danışmanlık İçin Bize Ulaşın..

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu