MANŞET

Hakaret Suçu – Sosyal Medyada Hakaret Suçu

Hakaret Suçu – Sosyal Medyada Hakaret Suçu

Hakaret Suçu

Türk Ceza Kanunu 125. – 131. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125’inci maddesinde düzenlenen “Hakaret” suçu, özet olarak incelenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasında hakaret suçunun basit şekli düzenlenmiş, devam eden fıkralarda ise, bu suçun nitelikli hâlleri hüküm altına alınmıştır.

Sosyal Medyada Hakaret Suçu

Sosyal medya platformlarında en sık görülen sorunların başında hakaret suçu gelmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun sekizinci bölümü olan ‘’Şerefe Karşı Suçlar’’ bölümünde yer alan ve 125. maddede tanımlanan hakaret suçu, “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmüyle belirtilmiştir.

Sosyal Medyada Hakaret Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca belirlenir. Normal koşullarda hakaret suçu, 3 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezası veya adli para cezasıyla cezalandırılabilir. Ancak, hakaret suçunun alenen işlenmesi durumunda ceza 1/6 oranında artırılır. Bu nedenle, sosyal medyada işlenen hakaret suçunun cezası, normal hakaret suçu cezasından daha ağır olabilir. Bu da 3,5 ay ile 28 ay arasında değişen hapis cezası veya adli para cezası şeklinde olabilir.

TCK 125 Hakaret Suçu Madde Metni

Hakaret
Madde 125:

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Sosyal Medya Hakaret Suçu Nereye Şikayet Edilir?

Sosyal medyada hakaret suçu ceza hukukunun kapsamına girdiği için kişilerin dava açması mümkün değildir. Dolayısıyla sosyal medya hakaret suçu nereye şikayet edilir sorusunun cevabı mahkemeler değil, emniyet güçleri ya da savcılık makamıdır. Kişinin kendisine sosyal medya üzerinden hakaret suçu işleyen karşı tarafı emniyet birimlerine ya da savcılığa şikayet etmesi gerekir. Soruşturma ve kovuşturma sonucunda suçun gerçekleştiği anlaşılırsa savcılık bir iddianame hazırlar ve bu iddianameyi mahkemeye gönderir.

Sosyal Medyada Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Sosyal medyada hakaret davası açmak için, öncelikle suçun işlendiği platform üzerindeki kanıtları (örneğin, hakaret içeren paylaşımların ekran görüntüleri, linkler, vb.) toplamanız gerekecektir. Daha sonra, şikayetçi olarak bu kanıtlarla birlikte yerel polis veya savcılığa başvurmanız gerekecektir.

Başvurunuzda, suçun işlendiği platformun adı, suç tarihleri, hakaret içeren içeriğin açıklaması ve suçun işlendiğine dair kanıtlar sunmanız önemlidir. Şikayetinizi yaparken mümkün olduğunca detaylı ve doğru bilgi vermeniz önemlidir.

Savcılık veya polis, şikayetinizi değerlendirecek ve gerekli soruşturmayı başlatacaktır. Soruşturma sonucunda yeterli delil bulunması durumunda, iddianame hazırlanarak dava açılacaktır. Ancak, yeterli delil bulunmaması durumunda veya suçun şikayete bağlı olmaması durumunda, soruşturma sonlandırılabilir.

Hakaret Suçunda Zamanaşımı Ne Zaman Başlar?

Hakaret suçu TCK 125 kapsamında temel şekli ile takibi şikâyete bağlı suçlar arasında yer alır. Bu suç işlendiğinde mağdur suçu öğrendiği andan başlamak üzere 6 ay içinde şikayetini gerçekleştirmelidir. Şikâyet zamanaşımı süresi bu suç için suçun öğrenilmesinin ardından 6 aydır.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu