Haksız Rekabet

Haksız Rekabet

Rekabet unsurları nelerdir?

Üretim ve iş sırlarının hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi rekabeti ortaya çıkarır.

Kanuna göre üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa ederek haksız rekabetin unsurları şunlardır; Üretim ve iş sırlarının özellikle, gizlice ve izinsizce veya başka hukuka aykırı bir şekilde öğrenilmesi.

Ticaret hukukunda rekabet nedir?

Halen yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TK”) rekabet, aldatıcı hareket veya dürüstlük kurallarına aykırı diğer şekillerde ekonomik rekabetin kötüye kullanılması olarak tanımlamaktadır.

Haksız rekabet haksız fiil midir?

Haksız rekabet öncelikle olağan rekabet hakkının kötüye kullanılmasıdır ve bir haksız fiil olarak nitelendirilebilir

Mağdurun zarar tehlikesi- ne maruz kalması, o eylemi  rekabet olarak nitelemek için yeterlidir(TK m.58/I). Zarar tehlikesinin mevcudiyetinde, tespit, men ve eski hale iade davaları açılabilir.

Haksız Rekabet Davalarını Kimler Açabilir? .

Rekabete konu olan fiil yüzünden ekonomik çıkarları zarar gören veya zarar görme tehlikesi altında olan müşteriler de tespit, men,  rekabet sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması ve tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Rekabet kimler arasında?

Rekabetin tanımı (TTK m. 54/2): “Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar

Rekabet davalarına hangi mahkeme bakar?

Asliye Ticaret Mahkemelerinde Görülen Rekabet Davaları

Gerek nispi, gerekse mutlak ticari davalar için görevli mahkeme, kanunda aksi düzenlenmedikçe, asliye ticaret mahkemeleridir.

Haksız fiiller nelerdir?

Haksız fiil, hukuk kurallarına aykırı bir şekilde diğer bir kişinin malvarlığı veya şahıs varlığında zarar meydana gelmesine neden olan eylemdir.

Bir haksız fiilden bahsedilebilmesi için zarara sebep olan fiilin öncelikle hukuka aykırı olması gerekir. Hukuka aykırı fiil maddi ya da manevi bir zarara neden olmalıdır.

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında  Rekabetin Şartları

Haksız Rekabet
Haksız Rekabet

Türk Ticaret Kanunu’nun 54.maddesi tarafından düzenlenmiş olan haksız rekabetin koşulları şunlardır:

  • Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışların veya bu niteliklerdeki ticari uygulamaların varlığı, TTK kapsamında  rekabetin oluşması için şart olarak aranmaktadır.
  • Rekabetten söz edebilmek için failin kusurlu olması aranmamaktadır.
  • Haksız rekabetin varlığı için bir zararın oluşması şart değildir.
  • Haksız rekabetin oluşabilmesi için taraflar arasında herhangi bir rekabet ilişkisinin varlığı aranmamaktadır.

Rekabet Halleri

Haksız rekabet teşkil eden haller Türk Ticaret Kanunu 55.madde hükmünde örnekleme yoluyla sayılmaktadır.

Bundan dolayı rekabet teşkil eden haller bunlarla sınırlı değildir.

Buna göre ilgili hükümde sayılan başlıca haksız rekabet halleri şunlardır.

  1. Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar
  2. Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek
  3. Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma
  4. Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek
  5. İş şartlarına uymamak
  6. Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak

Rekabet Halleri Nelerdir?

“Rakip şirketler anlaştı fiyatları yükseltiyorlar.”

“Piyasadaki hakim şirket faaliyetimi zorlaştırıyor.”

“Şirketler yanlış, yanıltıcı reklam yapıyor.”

“Rakibim şirketimi ve ürünlerimi kötülüyor.”

“Yurtdışından gelen ürünlerde damping yapılıyor.”

Haksız rekabet yaptırımları nelerdir?

Rekabet Suçunun Cezası

Rekabet suçu nedeniyle fail, yukarıda belirtilen TTK m.62 ve m.55’te yer alan her bir bent kapsamına giren fiiller dolayısıyla 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

 

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: