Ticaret ve Şirketler Avukatlığı

Ticaret ve Şirketler Avukatlığı

Ticaret ve Şirketler Avukatlığı dünyada yer alan gelişme ve yenilikleri, gerekli mevzuatı takip ederek müvekkil şirketin risk durumlarını analiz ederek müvekkiline önleyici avukatlık hizmeti sunar ve müvekkilin olası karşılaşabileceği hukuki problem ve uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık faaliyeti yürütür.

Uzman İstanbul Şirket Avukatları en efektif bir şekilde hizmet vermektedir.

İstanbul Şirket Avukatı, Şirketler Hukuku alanındaki hizmetleri aşağıdakilerle sınırlı olmayıp, ofisimizin herhangi bir şirketler hukuku avukatı şu hizmetleri vermektedir.

Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşu,
Sermaye artırımları ve indirimleri,
Her türlü Şirketler Hukuku alanında danışmanlık,
Haksız rekabet hukuku,
İrtibat bürolarının kurulması,
Hisse senetleri ve Tahvilleriyle ilgili hukuksal işlemler,
Şirketler hukukundaki, şirket durum tespit raporları,
İstanbul Şirket AvukatlarıŞirketler Hukuku” alanında büyük tecrübe sahibidir.

Ticaret hukuku – Şirket hukuku

Ticaret hukuku ve şirket hukuku aslında ticari işletmeler hukuku ve şirket hukuku olarak ayrılmaktadır, ancak genellikle oluşan hukuki sorunlar ticaret hukuku nun şirket hukuku veya ortaklıklar hukuku alanından çıkmaktadır, çıkan sorun karşısında İstanbul avukat ofisi ticaret avukatı na ihtiyaç duyulmaktadır. Oluşan sorunların temelinde genellikle ticari vardır. Yani yaşanan ticaret hukuku sorunları ticari iş çevresinde gelişmektedir. Ticari iş yürütmek büyük bir tecrübe ve bilgi gerektirmektedir.

Ticari davaların ve ticari faaliyetlerin her aşaması mutlaka Şirketler Hukuku alanında uzman bir şirket avukatı yardımı ile takip edilmesi büyük önem taşır.

Tacirlerin ve ticari işletmelerin haklarının korunması, koruyucu avukatlık kapsamında maddi ve hukuki sürecin yönetilmesi, tüm sürecin profesyonel takibi alanında bilgi sahibi ve uzman bir şirket avukatı tarafından yapılmalıdır.

Aksi halde her aşaması belli bir usul ve süreye tabi olan ticari yargılama, tacirlerin ve şirketlerin geri dönüşü zor mağduriyetlerine sebebiyet vermektedir. Bu sebeple mutlaka bir şirket avukatına danışılmalı ve yasal süreç buna göre yürümelidir.

Ayrıca, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu‘nun 35/3 maddesi uyarınca sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan Anonim Şirketlerin ya bordrolarında bir avukat çalıştırması ya da sözleşmeli olarak bir avukattan devamlı olarak hizmet alması zorunludur.

Aksi halde idari, mali ve cezai olarak birtakım yaptırımlar gündeme gelecektir.

Şirket avukatlığı hizmetinde avukatın şirkete sağlayacağı iç işleyişten kaynaklı hukuki destekler ise; avukatın şirketin iç işleyişini hukuki olarak mercek altına alarak tahlil etmesi ile başlar.

Avukat bu şekilde şirketin iç işleyişine hakim olmasının akabinde şirketin mevcut personel sözleşmelerini ve özlük dosyalarını inceleyerek özlük dosyalarında eksik belge vs. olması durumunda bu dosyaları hukuka uygun hale getirir ve mevcut personel sözleşmelerinde eksiklik ya da hukuka aykırılık var ise bu sözleşmeleri yasal mevzuatta aranan sıkı şekil şartlarına uygun olarak yeniden düzenler.

Şirket Avukatı şirketin iç işleyişinden kaynaklı hukuki hizmetleri yalnızca İş Hukuku ile sınırlı değildir. Nitekim avukat değişen hukuki düzenlemeleri yakından takip eden taraf olarak şirketi yönlendirir ve şirketin mevzuat gereği üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini sağlar.

Şirket Avukatı şirketin iç işleyişi kapsamında üzerine düşen yükümlülüklerden bir diğeri ise Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemeler gereği şirketlerin her yıl yapmakla yükümlü olduğu olağan genel kurul toplantılarını ve ihtiyaç olması halinde de olağanüstü genel kurul toplantılarını usulüne uygun olarak organize ederek toplantılara gerek olması halinde eşlik etmektir.

Ticari sözleşmeler

Ticaret hukuku kurallarına ve ilkelerine uygun olarak sermaye şirketleri olan anonim şirket ve limited şirket talepleri üzerine İstanbul avukat ofisi şirket avukatı gerekli ticari sözleşme tiplerini hazırlar.

Ticari sözleşmeler özellikle ticaret hukuku ve borçlar hukuku çerçevesinde yapılan sözleşmelerdir.

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu olarak, yerli ve yabancı anonim şirket ve limited şirketlerin kuruluşu, şube açılışı, şirket genel kurul ve yönetim kurullarının yapılması, birleşme, devralma, bölünme, hisse devir süreçlerinin yürütülmesi, şirket toplulukları, sorumluluk hukuku, şirket yeniden yapılandırmaları, sermaye artırımı ve sermaye azaltımı, mevzuata uyumluluk başta olmak üzere şirket faaliyetleri, kurumsal işlemleri ile özel düzenlemelerden ve bunların dışındaki her türlü konuda danışmanlık hizmeti verilmekle birlikte bu ve benzer işlemlerden kaynaklı tüm hukuki ihtilaflarda da dava ve dava dışı çözümlerde hukuki destek sağlamaktayız.

Dışarıdan Avukat Arayan Şirketler

Dışarıdan Avukat arayan şirketler,
Özel şirket avukatı maaşı,
Şirket Avukatı is İlanları,
SÖZLEŞMELİ şirket Avukatlığı,
Serbest Avukat arayanlar,
Holding avukatı Nasıl Olunur,
Avukat is ilanları İstanbul,
Ticaret ve Şirket Avukatı ne yapar?,