Ana SayfaCEZA HUKUKUHükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Ne Demek

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Ne Demek

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Ne Demek

Ülkemiz ceza hukuku mevzuatına ilk olarak 2005 yılında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile girmiş olan ve “Ceza tayinin ertelenmesi” olarak da adlandırılan bu kurumdur

Türk Hukuk Sistemi’nde “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” sanık hakkında açılan kamu davası nedeniyle yapılan yargılama sonucunda verilecek mahkumiyet

hükmünün açıklanmasının, öngörülecek koşullarla ve belirli bir süre boyunca fail tarafından gösterilecek iyi hal koşuluyla ertelenmesi, yani hükmün bir süre koşula bağlı olarak askıda

kalması ve belirtilen sürede konulacak yükümlülüklere uyulmak şartıyla fail hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eder

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kurumu hukukumuzda ilk olarak 03.07.2005 tarihli 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile çocuklar bakımından uygulanmak üzere kabul edilmiştir.

Daha sonra 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinin, 19.12.2006 tarihinde 5560 Sayılı Kanun’un 23. maddesiyle değiştirilerek, büyükler için de uygulanabilir genel bir kurum haline getirilmiştir.

23.01.2008 tarih ve 5278 Sayılı Kanun’la CMK’nun 231/5 ve 14. fıkralarındaki hükümler, yeniden düzenlenmiş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun sınırları genişletilmiştir.[3]

Bu kanun maddesinin 5 ile 14. fıkraları arasında “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kararının şartları ve sonuçları hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Şöyle ki;

Fıkrada “Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, “iki yıl” veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder.” denmektedir.

Bu fıkraya göre yapılan yargılamanın sonunda sanık hakkında verilecek ceza, tüm artırım ve indirim nedenleri uygulandıktan sonra iki yıl ve ya daha az süreli hapis veya adli para cezası olur ise, sanık hakkında verilecek hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna gidilebilecektir.

Bu noktada, adli para cezası bakımından herhangi bir sınırlama yapılmamıştır. Bu cezanın miktarı ne olursa olsun, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilecektir

Hagb bir ceza mıdır?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) müessesesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231.maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre, yargılama sonucunda sanığa verilecek ceza iki yıl veya daha az bir ceza veya adli para cezası ise mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

HAGB kararına uyulmazsa ne olur?

HAGB Kararına Uyulmaması
Sanık, mahkeme tarafından hakkında verilen HAGB kararının kesinleşmesinin ardından 5 yıllık denetim süresine tabi tutulmaktadır.

Eğer sanık denetin süresi içinde yeni bir suç işlerse, ikinci işlemiş olduğu suç hakkında sanık için yeniden HAGB kararı verilmeyecektir.

HAGB kararı ne zaman kesinleşir?

HAGB Kararının Kesinleşmesi ve Sonucu

Kararın kesinleşmesi hükmün tefhiminden (okunmasından) itibaren 7 gün içerisinde, sanık duruşmada değil ise kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde karara itiraz edilmez ise karar kesinleşmiş olacaktır.

HAGB kararı ne zaman silinir?

Kural olarak arşiv kaydının silinme süresi 5 yıldır.

Cezanın infazından sonra hükümlünün başvurusu ile mahkeme tarafından Yasaklanmış Hakların İadesi kararı verilmişse kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 15 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması avukatlığa engel mi?

Kararın gönderildiği Adalet Bakanlığı, “adı geçen avukat hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına konu zimmet suçu Avukatlık Yasası‘nın

5/1-a maddesine göre avukatlığa engel suçlardan olup anılan Kanunun 136/1. maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası gerektirmektedir.

HAGB kararı istinaf edilir mi?

Hagb kararına karşı istinaf veya temyiz başvurusu yapılamaz.

Kararı veren mahkeme hangisi ise o mahkemeye dilekçe verilerek HAGB kararına itiraz edilebilir.

Kararı veren mahkeme itirazı önce kendisi değerlendirir ve itiraz üzerine yapacağı inceleme ile kendi verdiği kararı düzeltebilir.

Af çıkarsa Hagb silinir mi?

Özel af ceza mahkumiyetini ortadan kaldırmaz, sadece cezanın infaz süresini veya infaz biçimini etkiler.

Özel affa uğramış kişi, tekrar suç işlediğinde hakkında cezanın ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilebilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Ne Demek
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Ne Demek

Güvenlik soruşturmasında Hagb kararı çıkar mı?

Anayasa Mahkemesi HAGB Güvenlik Soruşturması İptal Kararı

Yani (HAGB) hükmün açıklanmasının geriye bırakılması güvenlik soruşturması kapsamında erişilemeyecektir.

Emniyet ve Mit kişi hakkında kanuna aykırı olarak (HAGB) Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlarına ulaşamayacaktır.

Hagb süresi dolmuş ne yapmalı?

HAGB süresi doldu ise (karar tarihinden itibaren 5 sene), hükmü veren mahkemeye başvurup, HAGB defterine yazılan kaydın silinmesi talep edilebilir.

HAGB kararı kesin hüküm müdür?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kesin bir mahkumiyet anlamında değildir. Bu nedenle ortada ceza hukuku anlamında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından hukuk hakimini bağlamayacaktır.

Avukat Hagb isteyebilir mi?

Avukat, bu sıfatla yaptığı takdir ve değerlendirme sonucunda HAGB‘yi kabul veya redden hangisini uygun görmüşse, görevinden kaynaklanan yetkisini kötüye kullandığı sabit olmadıkça sorumlu tutulamayacaktır.

Çünkü sanık, haklarını temsil etme yetkisini görevlendirdiği avukata vermiştir.

Hagb bir mahkumiyet mi?

HAGB; hapis ve adli para cezaları, kısa süreleri hapis cezasına çevrilen seçenek yaptırımlar ile hapis cezasının ertelenmesi müesseselerinden farklıdır.

HAGB bir mahkumiyet kararı olmadığı halde, diğerleri suçun işlendiğini gösteren yargı kararları olup, bu kararlar kesinleştiğinde failin suçu işlediği kabul edilir.

HAGB kararı hukuk hakimini bağlar mı?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kesin bir mahkûmiyet anlamında değildir. Bu sebeple ortada ceza hukuku anlamında kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü bulunmadığından hukuk hâkimini bağlamayacaktır.

Erteleme hagb yi bozar mı?

HAGB kararı verilen kimse hakkında şayet suç tarihleri HAGB kararının kesinleşmesinden sonra ise tekrar HAGB kararı verilmesi mümkün değildir.

Erteleme kararının verilebileceği hallerde ise daha önceden hakkında ertelemeye hükmedilip hükmedilmediği önem arz etmez.

Alkollu arac kullanmak Hagb etkiler mi?

Alkollü araç kullanmanın cezası TCK m.179’da kasıtlı bir suç olan trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu çerçevesinde düzenlenmiştir.

Ayrıca, hakkında ikinci suçu nedeniyle de HAGB kararı verilemez. Erteleme, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir.

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: