TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Hukuk Danışmanlığı

Hukuk Danışmanlığı

Hukuk danışmanlığı aynı zamanda şirket avukatlığıdır. Hukuk danışmanları, şirketlerle birlikte kişiye özel danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Şirketler adına hizmet verirken, hukuksal alanda danışmanlık yapmakta, şirketin tüm hukuksal alanda yaşadığı ya da yaşayabileceği sorunlarla ilgili yol göstermekte, işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır.

Şirketler, katıldıkları ihaleler için gerekli belgeleri hazırlarken ya da kendilerine sunulan sözleşmelerin kontrolü için şirket avukatının incelemesini isterler. Verilen bu hizmetler danışmanlık ve uygulama işlemleridir. Şirketlerin yapmış oldukları yatırım ve projeler, hukukun birçok alanını ilgilendirdiği için avukat danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyarlar.

Ticaret hukuku, vergi hukuku ve medeni hukuk alanları basta olmak üzere, özel hukuka ilişkin tüm hukuki sorunlarda hizmet veren Asal Hukuk Danışmanlık olarak ticari veya bireysel ilişkilerin kurulmasından önce ve gelecekte doğması muhtemel hukuki uyuşmazlıklara engel olabilmek için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Uyuşmazlığın doğmasından itibaren müvekkil haklarının korunabilmesi ve hakkın adalete uygun bir biçimde dağıtılabilmesi amacıyla, dava ve icra takibi aşamalarında profesyonel ve kendi alanında uzman avukatlarımız ile hukuki hizmet vermekteyiz.

Hukuk danışmanları icra takip, hukuki sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki süreç danışmanlığı ile beraber süreçteki hukuki altyapı oluşturulmasını sağlamaktadır. Hukuk danışmanları, kişi veya kurumlara yeterli desteği sağlayabilmek için gerekli eğitimleri alırlar. Bu eğitimlerin akabinde ister bireysel olarak büro açarak isterse de kurumların bünyesinde çalışabilmektedir. Hukuk danışmanının yapması gerekenler kişi veya kurum ile arasında yapılan hizmet sözleşmesine göre belirlenmektedir.

Hukuk danışmanlarının görevleri şu şekilde listelenebilir;

Hukuki her konunun açıklığa kavuşturulması ve danışmanlığını yaptığı kişiyi aydınlatması,

Herhangi bir problem yaşanmadan danışmanlık verdiği kişiye hukuki anlamda ön bilgilendirme yapılması ve oluşmadan sorunların önüne geçilmesi,

Dava, icra, şikayet ve ihlal gibi konularda hukuki yardımda bulunmak üzere takip edilmesi ve kişinin bilgilendirilmesi,

Şirketin kuruluşundan itibaren tasfiyesine kadar tüm hukuki prosedürleri takip eder ve yol gösterir,

Şirket adına tüm icra takiplerini yürütür,

Şirket ile ilgili tüm vergi uyuşmazlıklarına karşı gerekli hukuki işlemleri yapar,

Şirket adına dava açar ve şirkete karşı açılmış olan davaların takibini yapar,

Şirketin sermaye artırma ve azaltma işlemlerini yapar,

Şirketin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki bilgiyi verir,

Şirket tarafından hazırlanan sözleşmeleri inceler; karşı tarafın hazırladığı sözleşmeleri kontrol eder,

Şirket ile işçi arasındaki iş hukuku kaynaklı ihtilaflarda işçi ve işverenin haklarını korur,

Şirketlere gönderilen ihtarname/ihbarnamelere gerekli cevapları verir,

Hizmet Sözleşmesi

Şirketler, hukuk danışmanlığı hizmetleri için avukatlarla sözleşme imzalarken, yapılacak görev konularını ve sınırlarını belirleyebilmektedir. Her şirketin hizmet sözleşme içeriği farklı olabilir. Şirket avukatları, hizmet verdikleri şirketin yapmış olduğu yatırımları, proje sözleşmelerini, ticari alacak ve icra takiplerini, hukuki dava süreçlerini takip ederler. Şirket yönetimini ve ilgili birimlerini yapılan işler ve işlerin hukuki boyutu ile ilgili bilgilendirir.

Şirket avukatlarının alacakları ücretler de hazırlanan hizmet sözleşmesi ile belirlenmektedir. Şirket avukatlarının, şirkete sağladığı faydalar göz önünde bulundurulduğunda, avukatlık hizmet ücretinin sağlanan faydaya göre çok düşük kaldığı görülebilecektir.

Hukuki danışmanlık yalnızca hukuki sorunlar olduğunda alınması yerine her zaman alınmalıdır. Bu sayede hukuki problemlerin yaşanması ihtimali bir hayli düşer. Hukuk danışmanlığı hizmeti ile hukuki sorun yaratacak problemler önceden tespit edilerek firma veya kurum uyarılır ve gerekli düzenlemeler daha problem yaratmadan düzenlenir. Buna bağlı olarak şirket hukuk danışmanlığı firmaların her zaman alması gerek bir hizmettir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.

Hukuk Danışmanlığı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu