EN SON EKLENENLER

İcra İnkar Tazminatı

İcra İnkar Tazminatı

Icra inkar tazminatı nasıl hesaplanır?

İcra inkâr tazminatının asıl alacak ve işlemiş faiz toplamı üzerinden hesaplandığı anlaşılmaktadır. …

İcra inkâr tazminatının hukuksal niteliği gözetildiğinde asıl alacağın fer’isi niteliğinde olan faiz alacağı icra inkâr tazminatı hesabında dikkate alınamaz.

Icra inkar tazminatı hangi davalarda istenir?

 İcra inkâr tazminatı

Eğer bir borçlu, icra dairesi kanalıyla gönderilen ödeme emrine haksız yere itiraz eder ve takip durursa, alacaklı 1 yıl içinde mahkemede alacağının varlığını ispatlamak üzere dava açabilir. İtirazın iptali denilen bu davada, borçlunun borcuna haksız yere itiraz edip etmediği de tespit edilir.

Icra inkar tazminatına hangi faiz uygulanır?

Mahkemece belirlenecek olan inkar tazminatına faiz işletilir. Mahkeme kararında da faiz oranının belirlenmesine gerek yoktur.

Ayrıca takip talebinde faiz oranını belirtmek de şart değildir.

Ancak faiz oranı belirtilmemiş ise yasal faiz üzerinden hesap yapılması gerekir.

Icra inkar tazminatı kesinleşmeden icraya konulabilir mi?

Kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlardaki yargılama giderleri, tazminat, faiz gibi eklentiler de, hüküm kesinleşmeden icraya konulamaz.

Takibe konulabilmesi için kesinleşmesi aranan bir kararın, takibe konulduğu tarihte kesinleşmiş olması gerekir.

Icra inkar tazminatına faiz işler mi?

Mahkemece belirlenecek olan inkar tazminatına faiz işletilir.

Mahkeme kararında da faiz oranının belirlenmesine gerek yoktur.

Ayrıca takip talebinde faiz oranını belirtmek de şart değildir. Ancak faiz oranı belirtilmemiş ise yasal faiz üzerinden hesap yapılması gerekir.

Icra inkar belgesi nedir?

İcra takibine itiraz edildiğinde icra dairesinden talep ederek alınan ve icra takibi için yatırmış olduğumuz harcın, açacağımız itirazın iptali davası için yatırılması gereken harçtan mahsubunu sağlayan belge burada “icra inkar belgesi” diyorlar adına, teorideki ismini bilmiyorum maalesef.

Itirazın iptali davası açma süresi ne zaman başlar?

İİK`nın 67/1 maddesi uyarınca itirazın iptali davalarında 1 yıllık hak düşürücü süre itirazın alacaklıya tebliği tarihinden itibaren başlar.

İtiraz tebliğ edilmedikçe süre başlamaz. İcra dosyasında alacaklının icra işlemleri yapmış olması itirazın tebliği anlamına gelmez.

Icra inkar tazminatına hangi faiz uygulanır?

Mahkemece belirlenecek olan inkar tazminatına faiz işletilir. Mahkeme kararında da faiz oranının belirlenmesine gerek yoktur. Ayrıca takip talebinde faiz oranını belirtmek de şart değildir.

Ancak faiz oranı belirtilmemiş ise yasal faiz üzerinden hesap yapılması gerekir.

Icra inkar davası ne kadar sürer?

Alacaklının, itirazın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren bir yıl içerisinde, borçlunun itiraz ettiği alacağının tespit edilmesi ve itirazın iptali dileğiyle açtığı dava “itirazın iptali” davası niteliğini taşır. Bu davanın açılabilmesi için dikkat edilmesi gereken, “bir yıllık süre” hak düşürücü süre‟dir.

İcra inkar tazminatı kesinleşmeden icraya konulur mu?

Kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlardaki yargılama giderleri, tazminat, faiz gibi eklentiler de, hüküm kesinleşmeden icraya konulamaz. …

Menfi tespit davasını kazanan ve lehine tazminata hükmedilen alacaklı veya borçlu ilam kesinleşmedikçe, tazminat (ve yargılama giderleri) için ilamlı icra takibi yapamaz.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu