İhlal Süresine Göre Giriş Yasakları *2022

Şahsına deport uygulanarak Türkiye’ye giriş yapması yasaklanan yabancıların yasaklı oldukları süre zarfında tekrar Türkiye’ye gelmek istemeleri takdirde bazı işlemleri gerçekleştirmelidir.

Giriş Yasağı ve Uygulanan Tahdit Kodları

Yabancılar Türkiye’ye giriş yaparken gerekli sorumluluklara ve kurallara bağlı olarak Türkiye’de geçirdikleri zaman boyunca kurallara uyulmadığı için sınır dışı edilebilirler. Türkiye’den sınır dışı edilen yabancı vatandaşların ihlal nedenlerine göre tahdit kodu ile sınır dışı edilme nedeni belirlenerek sicillerine işlenir. Sınır dışı edilen yabancı vatandaşların hakkında ihlalin niteliğine göre 5 aydan 5 yıla kadar ya da bazı durumlarda ise süresiz şekilde Türkiye’ye giriş yasağı uygulanmaktadır.

Türkiye’ye tekrar giriş yasağı ile alakalı olan tahdit kodları ve nitelikleri aşağıdaki gibidir:

V-69: Oturma izni iptal edilen yabancı vatandaşlar,
V-71: Adreste bulunamayan yabancı vatandaşlar,
V-70: Sahte evlilik yapan yabancı vatandaşlar,
V-77: Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı vatandaşlar,
V-84: 10 gün içerisinde ikamet izni almak şartıyla giriş yapan yabancı vatandaşlar,
G-78: Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı vatandaşlar,
G-87: Genel güvenlik açısından tehlike arz eden yabancı vatandaşlar,
Ç-113: Türkiye’ye yasa dışı giriş ve çıkış yapan yabancı vatandaşlar,
Ç-114: Adına adli işlem yapılan yabancı vatandaşlar,
Ç-115: Ceza İnfaz Kurumundan tahliye olan yabancı vatandaşlar,
Ç-116: Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı vatandaşlar,
Ç-117: Kaçak çalışan yabancı vatandaşlar,
Ç-118: Oturma izni iptal edilen yabancı vatandaşlar,
Ç-119: Kaçak çalışan yabancı vatandaşların, adlarına verilen para cezasını ödememesi,
Ç-120: Yabancı vatandaşların vize ya da oturum ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi,
Ç-135: Yabancı Vatandaşlar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na ters davranan yabancı vatandaşlar,
Ç-136: Seyahat masraflarını ödemeyen yabancı vatandaşlar,
Ç-137: Terke davet edilen yabancı vatandaşlar,
Ç-138: INAD yolcu /Inadmissible Passenger),
Ç-141: Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancı vatandaşlar,
K: Kaçakçılıktan aranan yabancı vatandaşlar,
N-99: Interpol kodu,
O-100: Adresi bilinmeyen ve yurda girişi yasaklı sığınmacılar,
N-82: İstihzan kodu / Girişi öz izine bağlı olan yabancı vatandaşlar,

Ülkemizde yasal kalış hakkı ihlalinde yani vize, vize muafiyeti, ikamet izni, çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti ihlallerinde bulunan yabancılara 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun “Türkiye’ye giriş yasağı” başlıklı 9 uncu maddesi kapsamında uygulanan giriş yasakları, aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Giriş Yasağı Uygulanacak Olan Yabancılar ve Süreleri

Aşağıdaki tabloda çıkarken para cezası ödemiş olan yabancıların ihlal sürelerine göre alacakları giriş yasağı süreleri detaylı olarak verilmiştir;

İHLAL SÜRESİ GİRİŞ YASAĞI SÜRESİ

3-6 ay arası 1 Ay
6 ay-1 yıl arası 3 ay
1-2 yıl arası 1 yıl
2-3 yıl arası 2 yıl
3 yıldan fazla 5 yıl

Aşağıdaki tabloda ise çıkarken para cezasını ödememiş olan yabancılara verilecek olan giriş yasağı süreleri verilmiştir.

İHLAL SÜRESİ GİRİŞ YASAĞI SÜRESİ

90 güne kadar 3 ay
3-6 ay arası 6 ay
6 ay-1 yıl arası 1 yıl
1-2 yıl arası 2 yıl
2 yıldan fazla 5 yıl

GİRİŞ YASAĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Giriş yasağı sorgulaması yapabileceğiniz resmi makam ülkenizdeki Türk Konsolosluklarıdır. Maalesef başka bir yerden veya online olarak öğrenme şansınız yoktur. Ama ihlal sürenizden ve ödeme yapıp yapmadığınızdan eminseniz yukarıdaki tablolar 09 Haziran 2020 tarihi itibariyle günceldir.

İhlal Süresine Göre Giriş Yasakları *2022