İnternet Üzerinden İçerik Kaldırma

internet üzerinde aleyhinizde yapılan asılsız, gerçek olmayan, nihayet itibariyle kişilik haklarınızı ihlal eden haberlerin 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, erişime engellenmesi mümkündür.

İnternetten Haber ve İçerik Kaldırma

Davası ile ilgili dava süreci başlatmak için Sulh Ceza Hakimliği‘ne başvuruda bulunabilirsiniz ve bundan önce sitenin yer ve içerik sağlayıcısıyla irtibata geçip ilgili görüntü, video, ses gibi kayıtları kaldırmasını isteyebilirsiniz.

İnternetten haber silme veya kaldırma işlemi ise yine 5651 sayılı yasada tanınan içeriğin internet ortamından çıkarılması işlemini ifade eder.

Kişilik haklarının ihlali niteliğinde bir habere karşı ilgili yasa gereğince uyarı yöntemiyle haberin internet ortamından kaldırılması, silinmesi, çıkarılması mümkündür.

İlgili haberin yayından kaldırılması, önce içerik sağlayıcıdan (internet yayınını yapan haber sitesi), içerik sağlayıcıya ulaşılamadığı takdirde yer sağlayıcıdan  (hosting) hizmeti veren şirket, talep edilir.

 İçerik sağlayıcının veya yer sağlayıcının talebe olumlu yanıt vermesi halinde ilgili içerik yayından çıkartılmış olur.

 Diğer yandan uyarı yöntemi tercih edilebileceği gibi uyarıya gerek duymadan direkt olarak sulh ceza hâkiminden ilgili içeriğin-haberin erişime engellenmesinin talep edilmesi de mümkündür.

Görevli Mahkeme: Kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi kararını vermeye görevli mahkeme, Sulh Ceza Hakimliği’dir (5651 sayılı kanun m.9/1).

Yetkili Mahkeme: Kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkili Sulh Ceza Hakimlikleri şunlardır:

  1. İnternet sitesinin Türkiye’de bilinen bir merkez adresi varsa, bu adresteki Sulh Ceza Hakimliği erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkilidir.
  2. Mağdurun yerleşim yeri ve oturduğu yer Sulh Ceza Hakimliği de erişimin  engellenmesi kararı   vermeye yetkilidir (5271 sayılı CMK m.12/5).
  • İnternetten İçerik (Video, Fotoğraf, Haber, Yorum vb.) Kaldırma ve Erişimi Engelleme Şartları

İnternette yayınlanan resim, video, haber, yorum vb. içeriklerin kaldırılması şartları 5651 sayılı Kanun’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir.

İnternet üzerinden yayımlanan içeriğin kaldırılması veya içeriğin yer aldığı web sitesinin ilgili bölümüne (URL) erişimin engellenmesi şu hallerde mümkündür:

  • Kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi,
  • Suç işlenmesi nedeniyle erişimin engellenmesi,
  • Özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi,
  • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ihlali nedeniyle içeriğin kaldırılması veya erişim hizmetinin durdurulması,
  • İnternette unutulma hakkının kullanılması nedeniyle içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi,
  • Kamu yararı ve düzeni nedeniyle erişimin engellenmesi.

İnternet üzerinden yapılan yayınlar nedeniyle mağdur olan kişilerin içerik ve yer sağlayıcısına başvurarak içeriğin kaldırılmasını talep hakları vardır.

  • Erişim Engelleme Kararına itiraz nasıl yapılır?
İnternet Üzerinden İçerik Kaldırma

İnternet Üzerinden İçerik Kaldırma

Erişim engelleme kararına itiraz edecek olan kişiler menfaati etkilenen kişiler olup erişim engelleme kararının tebliğ edilmesi veya öğrenilmesinden itibaren 7 gün içerisinde ilgili makama başvuru yapılmalıdır.

Erişimin engellenmesi kararı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alınmış ise menfaati zedelenenler kendisini kararı veren Sulh Ceza Hakimliğinin sıra olarak izleyen hakimliğe erişim engelleme kararına itiraz edebilirler.