Ana SayfaBORÇ HUKUKUİşçinin Sadakat Borcu

İşçinin Sadakat Borcu

İşçinin Sadakat Borcu

İşveren açısından işçiyi koruma ve gözetme, işçi açısından ise işverenin ve işyerinin çıkarlarını koruma, işverene ekonomik, ticari veya mesleki bakımdan zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınma borcu biçiminde kendini gösterir.

Sadakat borcu hangi kanunu ?

İşçinin işverene karşı olan sadakat borcu Borçlar Kanunu md.396’da düzenlenmiştir. İşçinin sadakat borcunun kapsamına giren eylemler şunlardır; İşçi, işverenin haklı menfaatlerinin korunmasında sadakatle davranmak yükümlülüğündedir.

İşçinin işvereni ile rekabet etmeme borcu genel olarak hangi borcun kapsamındadır?

İş akdinin devamı süresince işçinin işverenle rekabet etmemesi sadakat borcu içinde yer alan bir yükümlülüktür. İşçinin iş sözleşmesi devam ederken rekabet etmeme borcu doğrudan doğruya iş sözleşmesinden kaynaklanmakta ve sadakat borcu bağlamında ortaya çıkmaktadır.

İşçinin iş sözleşmesinden doğan temel borcu nedir?

İş görme borcu, işçinin iş sözleşmesinden kaynaklanan temel borcudur. Bu nedenle iş görme borcu iş sözleşmesinin asli unsurlarındandır. İşçi iş sözleşmesinin kurulması ile birlikte sözleşmede kararlaştırılan işi görmekle yükümlü hâle gelir.

Sadakat sözleşmesi nedir?

İşverenin meşru çıkarlarını koruma ve gözetme borcudur. Sadakat borcunun kapsamı Medeni Kanunun ikinci maddesinde yer alan dürüstlük kuralına göre belirlenir. Somut olayın özelliklerine göre işçiden beklenebilir olduğu ölçüde işverenin haklı menfaatlerinin işçi tarafından korunması gerekmektedir.

Sadakat borcu hangi ülkenin?

Sadakat borcu temelini Türk Medeni Kanun’un 2. maddesinden almakta ve hizmet sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 396. maddesi tüm işçilere sadakat yükümlülüğü yüklemektedir.

Sadakat ve özen borcu nedir?

Sadakat borcu, yüklenicinin iş sahibinin yararına olacak şeyleri yapması ve ona zarar verecek her türlü hareketten kaçınma anlamına geldiğinden özen borcuna göre üst bir kavramdır. Yani özen borcu, sadakat borcunun bir sonucudur.

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
%d blogcu bunu beğendi: