Miras Hukuku – Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar

Miras Hukuku - Mirasçılar Tereke Vasiyetname ve Sorumluluklar Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra bıraktıkları varlıkların geçirilmesi ve yönetilmesi konularını kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk...

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                          .......         DOSYA NO                 :.......   TALEPTE BULUNAN :.......   KARŞI TARAF            :.......   DAVA                          :         KONU                          : Anayasaya Aykırılık   OLAYLAR              : 1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte...

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi?

Üzerinde Şerh Olan Ev Satılabilir Mi? Üzerinde şerh olan ev hakkında sorulan soruların başında bu tip evlerin satılıp satılamadığı gelmektedir. Buna göre borçlu olan şerhli...
BORÇ HUKUKUDoktor Hatası - Estetik Ameliyat Sonrası Tazminat

Doktor Hatası – Estetik Ameliyat Sonrası Tazminat

-

- Advertisment -spot_img

Doktor Hatası – Estetik Ameliyat Sonrası Tazminat

Son yıllarda ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi estetik cerrahi büyük ilerleme ve gelişim kaydetmiş, estetik ameliyat olanların sayısı büyük oranda artış göstermiştir.

Estetik amaçlı tıbbi müdahaleler tedavi amaçlı ve güzelleştirme amaçlı olarak ayrım göstermektedir. Bu yazımızda güzelleştirme amaçlı estetik müdahalelerde hukuki sorumluluk kapsamına değineceğiz.

Bu tür estetik müdahalelerde amaç vücut sağlığı ve tedavisi değil kişiye güzel bir görüntü vermektir.

Bu nedenle her türlü estetik ameliyatı güzelleştirme amaçlı estetik olarak algılamak doğru değildir.

Bu durumda değişiklik yapılan uzvun, doktorun taahhüt ettiği veya hastanın istediği gibi olmaması halinde taraflar arasında birtakım uyuşmazlıklar meydana gelmektedir.

Estetik ameliyat doktoruna tazminat ” başlıklı bu yazımızda meydana gelen uyuşmazlıkların neler olduğu ve hangi hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirileceğinin üzerinde durulacaktır.

Belirtmemiz gerekir ki hukukumuzda estetik operasyonlarının tanımlandığı normatif bir kural bulunmamaktadır.

Olayın/operasyonun niteliği göz önünde bulundurulduğunda Türk Borçlar Kanunu’nda genel hükümler düzenlenen eser sözleşmesine girdiğinin kabulü gerekmektedir.

Dolayısıyla estetik ameliyat doktoruna tazminat davaları da buna göre incelenecektir. Eser sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nun 470. Maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

MADDE 470

Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Konumuz olan estetik operasyonları düşündüğümüzde eseri meydana getiren doktor, yüklenici; iş karşılığı bedel ödemeyi üstlenen hasta ise iş sahibi konumundadır.

İçindekiler

Estetik Operasyonlarda Cerrahın Hukuki Sorumluluğu Nedir?

Hukukumuzda ve kanunlarımızda estetik cerrah ve hasta arasında kurulan sözleşmeye ilişkin bir düzenlemeye maalesef yer verilmemiştir.

Estetik cerrah ile hasta arasındaki ilişkide cerrahın bir sorumluluğunun doğabilmesi için cerrahın sözleşmeye aykırı kusurlu bir davranışının bulunması ve bunun sonucunda hastanın bir zarara uğraması şartlarının gerçekleşmesi gerekir.

Güzelleştirme amaçlı estetik operasyonlarda, estetik ve güzelleşme büyük önem arz etmekte olup dolayısıyla buna paralel olarak cerrahın dikkat ve özen yükümlülüğü artmaktadır.

Bu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı kusurlu bir davranışın vuku bulması halinde hasta, estetik cerraha maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir.

 Cerrahi Müdahale Sonucunda Hangi Sebeplerle Tazminat Davası Açılabilir?

Ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,

Meydana gelen bedensel zararlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,

Hasta ve yakınları aydınlatılmadan ve onayları alınmadan tedaviye başlanması ve ameliyat yapılması nedeniyle tazminat,

Hastanenin kusuru sebebiyle tahlil ve diğer sonuçlarının kaybolması nedeniyle tazminat,

Hekimin veya hastanenin sır saklama yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi sebebiyle tazminat,

Gereksiz ve aşırı masraflar nedeniyle tazminat,

Estetik Cerraha Dava Açma Süresi Ve Zamanaşımı

Güzelleştirme amaçlı estetik operasyonlarda meydana gelen uyuşmazlıklar Borçlar Kanunu hükümlerine göre çözüleceğinden bu davaların maddî ve manevî tazminat zamanaşımı süresi Borçlar Kanunu 126/4’e göre beş yıldır.

Ancak güzelleştirme amaçlı estetik operasyonlardan doğan sorumluluklar genellikle bu maddede belirtilen nedenler dışında kaldığından sözleşmeye dayanan maddî ve manevî tazminat davaları, Borçlar Kanununun 125. maddesinde belirtildiği şekilde on yılda;

eğer haksız fiile dayanılarak dava açılmışsa, genel zamanaşımı süresini düzenleyen Borçlar Kanununun 60. maddesinin birinci fıkrasına göre, zarar görenin zararı ve buna neden olan olayı öğrendiği tarihten itibaren bir ve zararı meydana getiren olayın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yılda zamanaşımına uğrar.

Doktor Hatası – Estetik Ameliyat Sonrası Tazminat

Estetik Ameliyat Tazminat Davaları Hesaplama

Hastanın gerek ameliyat gerekse tedavi için gitmiş olduğu hastanede, hastanenin sağlık ve hijyen kurallarına uymaması neticesinde hastanın mikrop kapması sonucu sağlık durumunun ağırlaşması veya iş gücü veya kazancıdan yoksun kalmış ise tazminat talep edebilir.

Estetik Ameliyat Tazminat Davaları Hakları

Estetik ameliyatlarında, ameliyat başarısızlıkla sonuçlanmışsa ve istenmeyen bir durum ortaya çıkmışsa, zarar gören kişi psikolojik durumunun bozulduğunu sebep göstererek maddi ve manevi tazminat isteyebilir.

Hastanın Aydınlatılmadan ve Onayını Alınmadan Ameliyat ve Tedavi Edilmesi Nedeniyle Uğranılan Zararlar

Hasta veya yakınları aydınlatılmadan ve onayları alınmadan yapılan tedavi ve ameliyat olumsuz sonuçlanmışsa, hasta ölmüş veya bedensel zarara uğramışsa, kuşkusuz, hastanın kendisi veya yakınlarının tazminat isteme hakları bulunmaktadır.

Hastanın Patoloji Sonuçları ve Diğer Sonuçlarının Kaybolması

Hastanenin kusur neticesinde tahlil ve diğer sonuçlarının kaybolması nedeniyle hasta zarar görmüş ise, bu sebepten dolayı tazminat talep edebilir.

Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat Estetik Ameliyat Masraflarının Geri İstenmesi
Estetik ameliyat harcamalarının geri istenmesi durumunda, yargıtay kararında estetik ameliyat ihtiyacı olup olmadığının sıhhat raporu ile tespit ettirilmesinden sonra estetik ameliyat olması gerekiyorsa maliyeti bir sağlık kurumundan sorulup zarar ve ziyanın tespiti ile iadesi karar verileceğini hüküm altına almıştır.

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

En Son Eklenenler

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı

Banka İdaresinde İflas ve Yetki Uyuşmazlığı T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/793 Esas KARAR NO : 2019/2135 T Ü R K...

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası

Alacaklılar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2022/782 Esas KARAR NO : 2022/836 T Ü R K...

Yabancılar Hukuku – Düzce Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Düzce Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Yabancılar Hukuku – Osmaniye Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Osmaniye Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yabancılar Hukuku – Kilis Deport Kaldırma

Yabancılar Hukuku - Kilis Deport Kaldırma Yabancılar hukuku, bir ülkeye giriş, oturma ve çalışma gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini...

Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları Borçlunun eşinin aile konutu şerhine dayanarak...

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği

Arabulucu Anlaşma Tutanağının Niteliği – Yargıtay Kararı HUAK m.18/4: “Taraflar...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Bunları da beğenebilirsinİLGİLİ
size önerilen