Ana SayfaBORÇ HUKUKUSebepsiz Zenginleşme Nedir

Sebepsiz Zenginleşme Nedir

Sebepsiz Zenginleşme Nedir

Sebepsiz Zenginleşme Nedir
Sebepsiz Zenginleşme Nedir

TBK m. 77-82 arasında düzenlenen sebepsiz zenginleşme sözleşmeler ve haksız fiiller dışında üçüncü bir borç kaynağıdır.

Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür.

Sebepsiz zenginleşme  Zamanaşımı TBK m. 82 uyarınca, sebepsiz zenginleşmeden doğan taleplerde zamanaşımı süresi, hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten itibaren on yıldır.

Sebepsiz zenginleşme nedeniyle alacak davasında yetkili ve görevli mahkeme mağdurun ikamet ettiği yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi‘dir.

Sebepsiz zenginleşme davaları, alacak hakkına dayanan, kişisel nitelikte davalardır.

Şahsi niteliği haiz olması sebebiyle de sadece sebepsiz zenginleşme nedeniyle geri verme borcu altında bulunan kişiye ve ölümü halinde mirasçılarına karşı açılabilir.

Üçüncü kişilere karşı sebepsiz zenginleşme davası açılamaz.

Sebepsiz zenginleşmenin şartları

  • Borçlunun malvarlığında bir zenginleşme meydana gelmiş olmalıdır. …
  • Bu zenginleşme başka bir şahıs zararına meydana gelmiş olmalıdır.
  • Zenginleşme ile zenginleştirici olay arasında illiyet bağı olmalıdır. …
  • Zenginleşme haklı bir nedene dayanmamalıdır.

Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılamayacağı Haller

  • Zamanaşımına uğramış bir borcun ödenmesi.
  • Ahlaki bir görevin yerine getirilmesi nedeniyle ödeme yapılması
  • Hukuka veya ahlaka aykırı bir amaç için ödemede bulunulması

Sebepsiz Zenginleşme Nedir
Sebepsiz Zenginleşme Nedir

Sebepsiz Zenginleşme Nedir? …

Kişinin yalnızca malvarlığından değil, haklı bir sebep olmaksızın emeğinden de zenginleşen kimse hakkında sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanabilecektir.

Sebepsiz zenginleşme davası, hukuka uygun olmayarak zenginleşen kimsenin zenginleşmeye konu olan mal adına iade talebi sunduğu davadır.

Sebepsiz zenginleşmeden doğan hak nedir?

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri.

«Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür.

Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur.»

Sebepsiz zenginleşme eksik borç mudur?

Eksik borçlarborçlu tarafından rızaen yerine getirilmediği takdirde alacaklı tarafından dava ve cebri icra yoluyla takip edilemeyen borçlardır.

Bu borçlar hukuki olarak ve normal borç olarak mevcutlardır. Lakin edimlerin ifası dava edilemez. … Başka bir hukuki işlem olan sebepsiz zenginleşme hükümlerine başvuramaz

Sebepsiz zenginleşme defi nedir?

Haklı bir sebep olmaksızın bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür.

Bu yükümlülük özellikle zenginleşmenin, geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur.

Hukuki Destek Ve Bilgi Almak İçin Bizi Arayınız.

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
%d blogcu bunu beğendi: