Ana SayfaBORÇ HUKUKUTazminat Avukatı

Tazminat Avukatı

Tazminat Avukatı

Tazminat, haksız fiil veya başka bir haksız eylem neticesinde kişinin uğradığı zararın giderilmesi için ödenecek olan bedeldir. Bu anlamda tazminat hukuku ile birlikte bir çok hukuk dalının da uygulama alanı bulduğunu görmekteyiz.

Asal Hukuk Danışmanlık tazminat avukatı ekibi ile birlikte en iyi tazminat avukatı hizmetini sunmak için çabalamaktadır. Tazminat avukatlarımız zararlarınızın tazmini için hukuki süreçleri en iyi şekilde yürütmektedir.

Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır.

Genel olarak, “maddi tazminat davası” ve “manevi tazminat davası” olmak üzere iki tür tazminat davası vardır:

 • Maddi tazminat davası, ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararlardan kaynaklanabileceği gibi malvarlığı değerlerinin zarar görmesinden de kaynaklanabilir.
 • Manevi tazminat davası, haksız bir fiil veya işlem nedeniyle davacının ruhsal bütünlüğünü bozan manevi acıların giderilmesi amacıyla açılır.

Tazminat türleri nelerdir?

Bunları birkaç madde halinde belirtecek olursak;

 • Kıdem tazminatı,
 • İhbar tazminatı,
 • Kötü niyet tazminatı,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı,
 • Akdi tazminatlar,
 • Sendikal tazminatlar,
 • Kötü niyetli fesihten doğan tazminat hakları,

İstanbul  Tazminat Avukatı

Tazminat ceza mı?

Borçlar Hukuku’nun bir sonucudur. Eksiltilen şeyi yerine koymaktır. (Tazminat kesinlikle bir ceza değildir!) Haksız Fiil: Bir hukuk kuralına veya yaptığı sözleşmeye aykırı davranmaktır.

Tazminat davaları hangi dava türüdür?

Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle malvarlığında meydana gelen eksilmenin, yani maddi zararların giderilmesi; manevi tazminat davası ise aynı işlem veya eylemler nedeniyle bireyin yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesini amaçlayan bir dava türüdür.

Tazminat yaptırımı nedir?

Adli Para Cezası

Tazminat: Hukuka aykırı olarak, başkalarına verilen zararın ödetilmesi biçimindeki yaptırım türüdür. Bir kimsenin hukuka aykırılık teşkil eden kusurlu bir davranışı sonucu başkasına zarar verdiyse, zararı veren kişiye ödettirilmesi durumudur.

İstanbul  Tazminat Avukatı

Maddi ve manevi tazminat ne demek?

Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle malvarlığında meydana gelen eksilmenin, yani maddi zararların giderilmesi; manevi tazminat davası ise aynı işlem veya eylemler nedeniyle bireyin yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesini amaçlayan bir dava türüdür.

Tazminat davası tespit davası mıdır?

Davacının hukuki ilişkinin varlığı, yokluğunun belirlenmesi için açmış olduğu davatespit davasıdır. Açılan tazminat davasında, zararın tespit edilmesini içerdiğinden tespit de içermektedir denilebilir.

Maddi ve manevi tazminat davası nasıl açılır?

Maddi ve manevi tazminat davasıdava açılacak kişi ya da kurumun ikametgahının olduğu mahkemeye açılmaktadır. Tazminat davaları asliye hukuk mahkemesine açılır. Eğer davada birden çok kişi ve kurum hedef alınıyorsa, her hangi bir muhatabın ikametgahına en yakın asliye hukuk mahkemesine başvurmak yeterli olacaktır,

Manevi tazminat açma süresi ne kadardır?

İstisnalar dışında haksız fiil sonrası manevi tazminat davaları fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl içinde dava açılmalıdır. Fiil ve fail daha sonra ortaya çıkma durumunda ise 10 yıl içinde davanın açılması gerekir. Aksi durumunda zaman aşımı devreye girecektir.

Tazminat Avukatı

Kimler manevi tazminat isteyebilir?

Manevi tazminatı ancak cismani zarara uğrayan kimse isteyebilir. … BK.nun 47. maddesinde düzenlenen hukuki esaslara göre manevi tazminatı ancak cismani zarara uğrayan kimse isteyebilir. Yansıma suretiyle bir zarardan sözedilerek başkaları yararına anılan maddeye dayanılmak suretiyle manevi tazminata hükmedilemez.

Tazminat Davası Türleri

 • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • İdari işlem ve eylemden kaynaklanan zarar nedeniyle idareye karşı açılacak tam yargı davaları,
 • İdarenin hizmet kusurundan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Haksız işgalden kaynaklanan ecri misil talepli dava,
 • Sözleşmenin ihlalinden kaynaklı tazminat davaları,
 • İşçilik alacaklarından kaynaklanan tazminat davaları,
 • Rekabet kanunu ihlalinden kaynaklanan kartel tazminatı davası,
 • Doktor hatasından kaynaklanan (Malpraktis) maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Boşanma davası nedeniyle boşanmada kusurlu olan eşten talep edilecek maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Bir suçun işlenmesi nedeniyle mağdurun uğradığı zararın tazmini talepli maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Taraflar arasındaki sözleşmenin haksız feshinden kaynaklı tazminat davaları,

Tazminat Avukatı Ne İş Yapar?

Tazminat avukatı, uğramış olduğunuz zarar neticesinde meydana gelen mağduriyetinizi gidermek için yasal süreçler takip edecek, müzakere süreçlerini yönetecek, arabuluculuk ve uzlaşma aşamalarında aktif rol oynayacaktır.

Tazminat Avukatı Alternatif çözüm yollarının akabinde ise tazminat davası açarak zararınızın karşılığı olan bedeli tahsil edecektir.

Tazminat avukatı ile ilerlemeniz ve yaşadığınız süreçle ilgili hukuki danışmanlık hizmeti almanız hak kayıplarına uğramamanız bakımından önem arz eder.

Tazminat Avukatlarımızdan Hukuki Yardım İçin Bizimle İletişime Geçiniz.

SON EKLENENLER

error: İçerik korunuyor !!
[sg_popup id=6974]
%d blogcu bunu beğendi: