BOŞANMA HUKUKU

İstanbul Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 2023

İstanbul Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 2023

Avukatlar, her yıl barolar tarafından yayımlanan bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Bu tarife, avukatların hangi davalarda ve işlerde ne kadar ücret almaları gerektiğini belirler. Ancak, bu tarifenin üzerinde ücret almak avukatın kendi takdirine bağlıdır.

İstanbul Barosu’nun 2023 yılı için yayımladığı tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre boşanma davası ücreti,

Anlaşmalı boşanma davası ücreti: 27.000,00 TL
Çekişmeli boşanma davası ücreti: 40.000,00 TL

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin boşanma konusunda anlaşmaya vararak, mahkemeden onaylanacak bir anlaşma ile evliliklerini sonlandırmak istedikleri bir dava türüdür. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davalarına göre daha hızlı, daha az maliyetli ve daha az stresli bir süreçtir.

Anlaşmalı boşanma davasının niteliği ve genel özellikleri şöyle sıralanabilir:

Tarafların Uyuşmazlık Konularında Anlaşması: Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanma konusunda anlaşmaya varmaları durumunda açılır. Taraflar, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve diğer uyuşmazlık konularında anlaşmaları gerekmektedir.

Anlaşmanın Belirlenmesi: Tarafların anlaşmaları doğrultusunda, bir avukat tarafından hazırlanan anlaşma metni mahkemeye sunulur. Mahkeme, anlaşmanın hukuka uygunluğunu, tarafların anlaşmaya tam ve özgür iradeleri ile imzalamış olmalarını ve çocukların yararlarının korunup korunmadığını kontrol eder.

Tarafların Mahkemede Hazır Bulunması: Mahkeme, tarafların boşanma davası görüşmelerinde hazır bulunmalarını isteyebilir. Bu durumda, tarafların bizzat mahkemede hazır bulunmaları gerekir.

Hukuki Uyarı: Mahkeme, taraflara boşanmanın sonuçlarını ve anlaşmanın yaratacağı hukuki sonuçları detaylı bir şekilde açıklayarak uyarır.

Nafaka, Mal Paylaşımı ve Velayetin Belirlenmesi: Tarafların anlaşmaları doğrultusunda, nafaka, mal paylaşımı ve velayet konuları mahkeme tarafından onaylanır. Mahkeme, çocukların yararını göz önünde bulundurarak, velayet ve velayetin kullanımı konusunda karar verir.

Son Kararın Verilmesi: Mahkeme, tarafların anlaşmasını ve çocukların yararını koruyacak şekilde kararını verir. Kararın kesinleşmesi ile boşanma işlemi tamamlanır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Tarafların anlaşması doğrultusunda gerçekleştirilen bir dava olduğu için, diğer boşanma davalarına göre daha kısa sürede sonuçlanır ve daha az maliyetlidir.

Ancak her ne kadar anlaşmalı boşanma davası daha az maliyetli olsa da, doğru bir şekilde hazırlanması gerektiğinden, tarafların bu sürece bir avukat eşliğinde girmesi önerilir. Çocukların velayeti, nafaka ve mal paylaşımı gibi konularda anlaşmazlık yaşanırsa, anlaşmalı boşanma davası yerine çekişmeli boşanma davası açılması gerekebilir.

Anlaşmalı boşanma davası açmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de anlaşmalı boşanma davası açmak için gerekli şartlar şu şekildedir:

Medeni Hal: Eşlerden en az biri, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmalıdır.

Evlilik Süresi: Türkiye’de evlilik süresi en az 1 yıl olmalıdır. Bu sürenin dolması, dava açma tarihinde gerçekleşmiş olmalıdır.

Anlaşma: Eşlerin, boşanma konusunda anlaşmaları ve bu anlaşmanın mahkemece onaylanmaya uygun olması gerekmektedir. Taraflar, mal paylaşımı, velayet, nafaka ve diğer konularda anlaşmış olmalıdır.

Ortak Çocuk Olması: Eşlerin, ortak çocukları varsa, velayet ve velayetin kullanımı konusunda anlaşmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası, çocukların yararını koruyacak şekilde çözüme kavuşturulmalıdır.

Tarafların Rızası: Eşlerin boşanma konusunda tam ve özgür iradeleri ile anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Anlaşmanın Yazılı Olması: Anlaşma, bir avukat tarafından hazırlanmış ve tarafların tamamı tarafından imzalanmış olmalıdır.

Yukarıdaki şartların tamamının sağlanması durumunda, taraflar anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Ancak, her durumda tarafların bu süreçte bir avukat eşliğinde hareket etmeleri, anlaşmanın hukuki açıdan doğru bir şekilde hazırlanması ve tarafların haklarının korunması açısından önemlidir.

İstanbul Avukatlık Ücreti 2023

Anlaşmalı Boşanma Davası İstanbul Avukatlık Ücreti 27.000 TL

Çekişmeli Boşanma Davası İstanbul Avukatlık Ücreti 40.000 TL dir.

İstanbul Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 2023

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu