CEZA HUKUKU

İstanbul Bakırköy Ceza Avukatı Tavsiye 2022

İstanbul Bakırköy Ceza Avukatı Tavsiye 2022

En İyi Ağır Ceza Avukatı İstanbul aramalarında öncelik tanıdık güçlü bir referans olsun. Güvenilir bir aile avukatı sizlerin birçok hukuki sorunlarında size destek olacaklardır.

Herhangi bir hukuki sorun yaşanması durumunda herkes tedirgin olur, bunun nedeni sorunun büyüklüğü veya küçüklüğüne göre dava sonucuna göre maddi olarak ödemeler yapmanız hatta özgürlüğünüzün elinizden alınmasına neden olabilir.
İşte bu yüzden özellikle En İyi Ağır Ceza Avukatı İstanbul seçimi yaparken çok dikkatli olmasınız. Ceza avukatının bu alanda tecrübeli olması ve kendini geliştirmiş olması gerekir.

En İyi Ağır Ceza Avukatı İstanbul tarafından sizin için tüm hukuki süreç dikkate alınır. Sanık veya katılan için dilekçe verme aşamasından savunma aşamasına kadar her basamak büyük çalışma ve özveriyle gerçekleştirilir.

Hangi tür dava olursa olsun avukat seçimi önemlidir. Ancak Ceza Hukuku söz konusu olduğunda seçim daha da önemlidir.
Dilekçe aşamasındaki küçük bir hata veya eksik bile dava aşamasında geriye dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. En İyi Ağır Ceza Avukatı İstanbul avukatı sizi dikkatli şekilde savunacaktır. Kısacası mağdur olmamak için mutlaka profesyonel bir avukatla çalışılmalıdır.

Ceza Hukuku nedir?

Ceza hukuku, insanların uğradığı haksızlıklar veya işlediği hatalı fiiller nedeniyle karşılaşacakları yaptırımların suç ve ceza kavramları çerçevesinde inceleyen kamu hukuku dalıdır.

İstanbul Bakırköy Ceza Avukatı Tavsiye 2022

Ceza avukatı nedir?

Ceza avukatı; ceza Yargılamasında vekil ya da müdafi olarak görev yapan avukatlara denir. Ceza avukatı, ceza davalarına bakan hukukçulara halk arasında tanımlanmış unvandır. Yasal olarak “ceza avukatı” adı altında resmi bir avukatlık branşı bulunmamaktadır.
Ceza avukatları, kişi özgürlüğü ve mağdur hakları bakımından toplumun en hassas sorunlarıyla uğraşmaktadır. Ceza davalarının olası ciddi sonuçlarında etkisinin bulunduğu ceza avukatları, alanlarında donanımlı ve tecrübeli olmalıdırlar.
Ceza Avukatının Görevi Nedir?
Ceza davalarında görev yapan ceza avukatları, müvekkillerinin farklı ceza davalarındaki savunmasını yapmakta ve onları savunmaktadır. Davada müvekillinin özgürlüğünün haksız yere kısıtlanmaması için emek veren ceza avukatının görevleri şu şekildedir;
Müvekkillerin savunmasını yapmak,
Soruşturma sırasında delil toplamak,
Delillerin ilgili mahkemelere sunulması,
Mahkeme sonuçlarına itiraz ve ceza işlemlerin yürütülmesi,
Belirtildiği gibi önemli görevleri bulunan ceza avukatlığı sorumluluk ve tecrübe gerektiren bir alandır. Ceza hukuku çerçevesindeki kişilerin belirli yasalara aykırı olarak hareket etmesiyle birlikte açılmış olan davalar ceza avukatlarının sorumluluğundadır. Ceza avukatları; ağır ceza, asli ve sulh mahkemelerindeki davalarda faaliyet göstermektedir.

Ceza Avukatının Baktığı Dava Çeşitleri Nelerdir?

Sadece bir çeşit değil birbirinden farklı alanlarda ortaya çıkmış katalog suçlarından dolayı açılmış ceza davaları vardır. Ceza avukatının baktığı davalar arasında ise bu davaları şekillendiren suç çeşitleri şu şekildedir;

Yağma suçları,
Kasten adam öldürme suçları,
Adam yaralama suçları,
Hile yapma ve hileli iflas suçları,
Zimmet suçları,
Tehdit, hakaret ve şantaj yapma suçları,
Rüşvetten dolayı olan suçlar,
Belgede sahtecilik suçları,
Taksirli adam öldürme suçu,
Ağır yaralama suçu,
İrtikap suçları,
Yasama organına karşı suç,
Yabancı devlet aleyhine asker toplamak suçu,
Düşman devlete maddi ve mali yardım yapma suçu,
Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu,
Siyasal veya askeri casusluk suçu ve daha da çeşitli suçlardır.

Ceza Avukatı ne yapar?

Ceza avukatının vekil olması durumunda müşteki, mağdur, katılan veya suçtan zarar görenin haklarını savunur. Ceza avukatının müdafi olması durumunda şüpheli ya da sanığın savunmasını yapar ve hukuki anlamda yardımcı olur

Ceza Davalarında Avukat talebi nasıl yapılır?

Zorunlu müdafi; şüpheli veya sanığın kendisini temsil edecek ve kendisine hukuki yardımda bulunacak bir müdafinin atanmasını talep etmesi ya da şüpheli veya sanığın talep etmemesine rağmen kanunda öngörülen suçlarda veya koşullarda görevlendirilen avukatı tanımlamaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 150. Maddesine göre; Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir. Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

Ayrıca alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada da Türk Ceza Kanunu’na göre kişinin istemi olmasa dahi müdafii görevlendirilecektir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususların Türkiye Barolar Birliğinin görüşüyle düzenlenecek yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir.

İstanbul Bakırköy Ceza Avukatı Tavsiye 2022

Ağır Ceza Avukatı nedir, kime denir?

Ne yazık ki ülkemizde avukatlıkta uzmanlaşma kurumu yoktur. Genellikle ağır ceza davası alan avukatlara da ağır ceza avukatı değil ceza avukatı denmektedir. Ceza avukatı tabiri de resmi bir unvan değil halk arasındaki bir söylemdir. Halk arasında ceza soruşturmalarını ve davalarını takip eden avukatlara ceza avukatı denilmektedir.

Ağır ceza avukatı, ceza avukatı, iyi veya çok iyi ağır ceza yahut ceza avukatı, hangi dava ve kanıt olursa olsun, müvekkilini beraat ettiren veya müvekkili lehine mutlak sonuç alan avukat demek değildir. En iyi ceza avukatı da olsa, avukatın fonksiyonu, davaya katkı sağlamaktır. Müvekkil lehine görülemeyenlerin görülmesini sağlamak, teorik ve uygulama alanından kaynak bulmak ve bunları yerinde ve zamanında kullanmak, eksiklikleri ve hataları fark etmek ve gidermeye çalışmaktır.

İyi bir ceza avukatı, istisnai durumlar söz konusu olmadıkça hukuk davası almaz. Uzmanlaşma her alanda olduğu gibi ceza avukatı olmada da büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle, “iyi bir ceza avukatı veya ağır ceza avukatı hangi özelliklere sahip olmalıdır?” sorusuna verilecek yanıt, öncelikle alanında iyi olmaktır. Ceza konusunda kendini geliştirmiş, bu alanı bir uzmanlık olarak görmüş olmaktır. Aslında iyi bir ağır ceza avukatında aranması gereken özellikler kendi adında saklıdır.

Her şeyden önce ceza hukukunu iyi bilmek gerekir. İyi bir ceza avukatı, ceza usulünü çok iyi bilmelidir. Usulü iyi bilmeyen, esas hakkındaki bilgisini de tam olarak yansıtamaz.

Unutulmamalı ki, özgürlüğü kısıtlamak, insana verilebilecek en büyük cezalardandır. Bu nedenle insan özgürlüğü ile doğrudan ilintili bulunan ceza avukatlığı aynı paralellikte önem taşımaktadır.
İyi bir ağır ceza avukatında aranması gereken özelliklerden biri, adından da anlaşılacağı üzere, ağır ceza avukatı olmak, diğer bir anlatımla cezanın ağırını bilmektir.

Ceza hukuku geniş bir alandır. Ceza davaları da aynı doğrultuda çok kapsamlıdır. Burada önemli olan husus, ceza içerisinde ağır cezaya da yeterince hakim olmaktır.
Ağır ceza avukatı, ağır cezalık davalarda uzmanlaşmış avukat demektir.

Ceza avukatı, hukuk avukatı, idari yargı avukatı gibi alanlarda uzmanlaşma olmadıkça ne iyi bir ağır ceza avukatı ne de iyi bir hukuk veya idari yargı avukatı olunabilir.

İyi bir ağır ceza avukatında aranması gereken özelliklerden biri de adında da yer aldığı üzere ceza avukatlığında iyi olmaktır. İyi kavramını uzmanlaşma şeklinde anlamak gerekir. Ceza veya ağır ceza konusunda bilgi sahibi olmak iyi bir ağır ceza avukatı olmak için yeterli değildir. Halk dilinde de olsa bu sıfatı alabilmek için, olanaklı olduğu kadar ceza alanında kendini geliştirmek şarttır.

En İyi Ağır Ceza Avukatı İstanbul 2022 Sık Sorulan Sorular

İstanbul Ağır Ceza avukatları listesi,

En iyi ağır ceza avukatı,

Ağır ceza avukatı Ne iş Yapar,

İstanbul ceza avukatı tavsiye,

Ceza avukatı ne kadar kazanır,

Ceza avukatı İstanbul,

Ceza avukatı Ne iş Yapar,

Uzman ceza avukatı,

Türkiye’nin en iyi ağır ceza avukatları,

Ankara Ağır Ceza Avukatı tavsiye,

En iyi Ağır ceza avukatı yorumları,

Ankara Ceza Avukatı ücretleri,

Asal Hukuk Danışmanlık ceza avukatı,

Ceza avukatları İstanbul,

Ankara’da ünlü ceza avukatları,

İstanbul ceza avukatı tavsiye,

En iyi avukatlar listesi,

En iyi Ağır ceza avukatı yorumları

Türkiye’nin en iyi avukatları,,

İstanbul ceza avukatı tavsiye,

Uzman ceza avukatı,

Ağır ceza avukatı Nelere Bakar,

En iyi avukatlar listesi İstanbul,

İstanbul Ağır Ceza avukatları listesi,

İstanbul Bakırköy Ceza Avukatı Tavsiye

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu